Delaftale 1 - Region Hovedstaden og Region Sjælland

Information

8/22/2019 10:26 AM (GMT+02:00)
9/2/2019 12:00 PM (GMT+02:00)
8/14/2019 11:59 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Finansministeriets Koncern Finansministeriets Koncern
Moderniseringsstyrelsen Moderniseringsstyrelsen
Benedikte Seerup Stigsen Benedikte Seerup Stigsen
10213231

Closing date has passed.

Short description

Delaftale 1 dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland og omfatter Rengøringsydelser inden for følgende områder:

Rengøringsservices:
- daglig/ugentlig rengøring, herunder eksempelvis rengøring af inventar, bygningsdele og sanitære installationer samt tilknyttede serviceopgaver
- gulvrengøring
- periodisk rengøring
- stationær arbejdsledelse, hvor en ledelsesressource er fast stationeret på den enkelte kundes adresse mv.
- hovedrengøring
- vinduespolering
- ekstraordinær rengøringsservice, eksempelvis rengøringsbehov ved særlige arrangementer

Rengøringsrelaterede ydelser:
- håndværkerrengøring, herunder eksempelvis rengøringsbehov ved ombygning eller andre lignede situationer
- serviceydelser, herunder eksempelvis påfyldning og rengøring af kaffeautomater, afrydning af mødelokaler og opfyldning af opvaskemaskiner
- gardinvask
- persiennerens
- gulvbehandling, herunder reetablering af polish-behandlede gulve, opskuring af polishbehandlede gulve, reetablering af oliebehandlede gulve, rensning af gulvtæpper, PUR-behandling af gulve, sæbebehandling af gulve og grundig opskuring af gulve mv.
- måtteservice, leje og udskiftning
- vaskeriservice, herunder vask, leje og håndtering af tekstiler, eksempelvis klude, viskestykker, håndklæder, duge og servietter

Visse rengøringsydelser vil eventuelt kræve brug af lift, større rengøringsmaskiner mv.

Ovennævnte udgør alene en overordnet beskrivelse af ydelsen. Tildeling af Leveringsaftaler baseret på en rammeaftale vil enten ske på baggrund af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen, uden at der iværksættesen fornyet konkurrence (køb direkte på rammeaftalen), eller - i de tilfælde, hvor ikke alle vilkår er fastsat i rammeaftalen - efter at der er iværksætfornyet konkurrence mellem de aktører med hvem, der er indgået rammeaftale med(miniudbud).

Levering skal ske til den enkelte institution efter anvisning fra kunden. Rammeaftalen omfatter ikke levering af Ydelser til institutioner beliggende i udlandet, på Grønland eller på Færøerne.

Leverandøren skal kunne levere de dokumenter, der kræves for at understøttestatens fælles indkøbs- og faktureringssystem (i 2019 er det IndFak2, såfremt systemet skifter navn gælder forpligtelsen uændret).

Der vil være krav om, at leverandøren indrapporterer data til Moderniseringsstyrelsen, der detaljeret viser det faktiske salg på rammeaftalen. Nærmere specifikationer for datakrav og format vil fremgår af rammeaftalens bilag 5 og 5A.

Ydelsens nærmere indhold fremgår af hhv. Rammeaftalens Bilag 1B og udbudsbetingelserne.

Files

Name Size
Bilag 4A - Leverandørens priser - delaftale 1.xlsx 38 KB

Files from main tender

Name Size
Bilag 1A - Virksomhedens ansvar.pdf 620 KB
Bilag 1B - Kravspecifikation.pdf 768 KB
Bilag 3 - Liste over Kunden.pdf 229 KB
Bilag 3A - Selvejende institutioner mv.pdf 642 KB
Bilag 5 - Samarbejde og rapportering.pdf 317 KB
Bilag 5A - Leverandørens salgsrapportering.xlsx 196 KB
Bilag 11 - Spørgsmål og svar.pdf 145 KB
Bilag 12 - Fakturering.pdf 228 KB
Bilag 13 - Bestilling af Rengøring.pdf 327 KB
Bilag 15 - Underleverandører.pdf 193 KB
Bilag I - Støtteerklæring.docx 36 KB
Bilag II -Tro og loveerklæring.docx 36 KB
Leveringsaftalebilag 2 - Kundens rettelsesskrivelse.pdf 83 KB
Leveringsaftalebilag 3 - Kundens specifikke forhold.pdf 656 KB
Leveringsaftalebilag 4 - Kundens opgavebeskrivelse.pdf 824 KB
Leveringsaftalebilag 5 - Kundens lokationer.pdf 330 KB
Leveringsaftalebilag 6 - Kundens medarbejderspecifikation.pdf 412 KB
Leveringsaftalebilag 7 - Leverandørens tilbud.xlsx 77 KB
Leveringsaftalebilag 8 - Leverandørens løsningsbeskrivelse.pdf 162 KB
Leveringsaftalebilag 9 - Kvalitetskontrol og vederlag.pdf 355 KB
Leveringsaftalebilag 10 - Indhentelse af dokumentation i forbindelse med miniudbud.pdf 205 KB
Udbudsbetingelser.pdf 821 KB
Bilag 4 - Priser.pdf 491 KB
Bilag 13A - Leveringsaftale.pdf 854 KB
Orienteringsmøde om Rengøringsudbuddet.pdf 958 KB
Bilag 11 - Spørgsmål og Svar v2.pdf 234 KB
Rammeaftale v2.pdf 872 KB
Leveringsaftalebilag 0 - Retningslinjer v2.pdf 358 KB
Leveringsaftalebilag 1 - Miniudbudsbetingelser og opfordringsskrivelse v2.pdf 771 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway