Delaftale 2 - Vestdanmark

Information

7/5/2019 2:20 PM (GMT+02:00)
8/13/2019 12:00 PM (GMT+02:00)
8/2/2019 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Finansministeriets Koncern Finansministeriets Koncern
Moderniseringsstyrelsen Moderniseringsstyrelsen
Sarah Knudsen Sarah Knudsen
10213231

Closing date has passed.

Short description

Delaftale 2 - Vestdanmark vedrører levering af vagtydelser i region Syddanmark, region Midtjylland og region Nordjylland.
Rammeaftalen omfatter vagtydelser inden for følgende områder:
– Alarmpatruljekørsel: Udrykningskørsel til alarmsted ved alarmsignal eller ved direkte henvendelse fra kunden
– Fastvagt: Fast bemanding på en bestemt lokation, med fuldførelse af opgaver som telefonpasning, modtagelse af gæster og håndværkere, tilkald af taxaer mv.
– Vagtrundering: Udførelse af en af Kunden defineret vagtinstruks, herunder rundering og kæmning af lokaler og gange, tilsyn med lokaler, samt lukke og åbnerunder.
Tildeling af kontrakter baseret på en rammeaftale vil ske på baggrund af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalekontrakten, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence (køb direkte på rammeaftalen).
Levering skal ske til den enkelte institution efter anvisning fra kunden. Rammeaftalen omfatter ikke levering af ydelser til adresser uden for Danmark.
Leverandøren skal kunne levere de dokumenter, der kræves for at understøtte statens fælles indkøbs- og faktureringssystem (i 2019 er det IndFak2, såfremt systemet skifter navn gælder forpligtelsen uændret).
Der vil være krav om, at leverandøren indrapporterer data til Moderniseringsstyrelsen, der detaljeret viser det faktiske salg på rammeaftalen. Nærmere specifikationer for datakrav og format vil fremgår af rammeaftalens bilag 5 og 5A.
Ovennævnte udgør alene en overordnet beskrivelse af ydelsen. Ydelsens nærmere indhold fremgår af rammeaftalen og de dertilhørende bilag, herunder særligt Bilag 1B.

Files

Name Size
Bilag 4A - Leverandørens priser - Delaftale 2 Vestdanmark.xlsx 39 KB

Files from main tender

Name Size
Bilag 3 - Liste over Kunden.pdf 231 KB
Bilag 3A - Selvejende institutioner mv.pdf 638 KB
Bilag 15 - Underleverandører.pdf 172 KB
Bilag 5 - Samarbejde og rapportering.pdf 225 KB
Bilag 1A-I - Vilkår i arbejdsklausul.pdf 99 KB
Bilag 1A - Virksomhedens ansvar.pdf 412 KB
Bilag 12 - Fakturering.pdf 228 KB
Bilag 13 - Procedure for Bestilling.pdf 147 KB
Bilag 13B - Kundens bestilling.pdf 604 KB
Bilag 4 - Priser.pdf 350 KB
Bilag 13C - Kundens medarbejderspecifikation.pdf 386 KB
Bilag I - Støtteerklæring.docx 36 KB
Bilag II - Erklæring om egnethed.docx 41 KB
Bilag 5A - Leverandørens salgsrapportering.xlsx 146 KB
Bilag 1B - Kravspecifikation.pdf 416 KB
Bilag 13A - Leveringsaftale.pdf 477 KB
Rammeaftale.pdf 654 KB
Bilag 11 - Spørgsmål og Svar VERSION 2.pdf 186 KB
Betingelserne for konkurrenceudsættelse VERSION 2.pdf 597 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway