Rugdeveien barnepark- Oppgradering av lekeområdet med vedlikehold av uteareal

Information

3
Rugdeveien barnepark- Oppgradering av lekeområdet med vedlikehold av uteareal
Kontrakt
Nybygg og rehabilitering
Joy Frantzen
NOR 032-2018 Rugdeveien barnepark- Oppgradering av lekeområdet
Etat for bygg og eiendom
BFIE
10%

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
Garantiperiode for vedlikehold av grøntareal (skjøtselsplan).

Description:

Rugdeveien skal oppgraderes til lekeområde for Landås skole og nærmiljø formål.
Helsevernetaten har stadfestet at normtall for utearealet på Landås skole er for lite ift antall
elever og at det forutsettes bruk av bl.a. Rugdeveien som lekeområde for skolen.
Oppgradering vil inneholde nye lekeapparater, oppgradering ift universell utforming,
grunnarbeider ift en mer helhetlig utforming øvre-, midtre- og nedre del av tomten. Det gjøres oppmerksom på at det skal være skjøtselsplan for 3 år.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Åsane Byggmesterforretning AS Frank Ståløy +47 55 39 39 00

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00