Sårbehandlingsprodukter

Information

10
Sårbehandlingsprodukter
Rammeavtale med en leverandør
Helseprodukter
Sølvi Søbstad
2017/10264
Sølvi Søbstad
14 - 18 000 000
Over EØS terskelverdi
IK180056
Innkjøp konsern
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)
Produktene skal ikke inneholde Bisfenol A. Klebere/lim skal ikke inneholde kolofonium.
Transport til enheter i Bergen kommune basert på nullutslipp eller biodrivstoff som skal oppfylle EUs bærekraftkriterier og skal ikke være basert på palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon. Til øvrige skal det benyttes Euronorm VI
Solhaug sjukeheim, Adventkirkens sykehjem, Bergen Røde Kors sykehjem, Bergens indremisjons sykehjem, Landås Menighets Eldresenter, Rehabilitering og sykehjem Betanien, Signo Konows senter, Solsletten sykehjem, Stiftelsen Domkirkehjemmet, Stiftelsen Metodistkrikens alders- og sykehjem, Stiftelsen Nykirkehjemmet, Stiftelsen Slettebakken Menighets Eldresenter, Stiftelsen St. JohanneshjemmetConditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Rammeavtalen gjelder kjøp og levering av sårbehandlingsprodukter. Levering skal være inkludert i prisene. Leverandør må gi nødvendig informasjon om produktene som er omfattet av rammeavtalen og tilby opplæring i bruk av produktene til alle brukersteder etter behov i forbindelse med implementering av rammeavtalen, og skal utover dette på forespørsel kunne stille med kvalifisert personell ute hos enhetene i hele avtaleperioden. Dette skal skje uten ekstra kostnader for oppdragsgiver.

Leveringstiden er 2 virkedager etter mottatt bestilling.

Det tas forbehold om at spesialprodukter til pasientbehandlinger med særskilte behov vil kunne bli kjøpt hos andre enn valgt leverandør dersom det foreligger en medisinsk faglig vurdering til grunn. For å holde seg oppdatert innen produktutvikling for denne type varer, forbeholder Oppdragsgiver seg rett til å teste konkurrerende produkter i avtaleperioden.

Suppliers

Name Primary contact Phone
OneMed AS Trond Ole Molden

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00