Medisinsk utstyr med tilhørende forbruksmateriell

Information

10
Medisinsk utstyr med tilhørende forbruksmateriell
Rammeavtale med en leverandør
Helseprodukter
Tone Dahle
Sølvi Søbstad
20 000 000
Over EØS terskelverdi
IK180047
Innkjøp konsern
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)
91 - 100 % av transporten pr. mnd skal skje med kjøretøy basert på nullutslipp eller biodrivstoff. Drivstoffet skal oppfylle EUs bærekraftkriterier for biodrivstoff og det skal ikke benyttes palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon.
Adventkirken sykehjem, Bergen røde kors sykehjem, Bergens Indremisjons aldershjem, Landås Menighets Aldershjem, Betanien rehabilitering og sykehjem, Signo Konows senter, Solsletten sykehjem, Stiftelsen Domkirkehjemmet, Stiftelsen Metodistkirkens alders- og sykehjem, Stiftelsen Slettebakken Menighets Eldresenter, Stiftelsen St. JohanneshjemmetConditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
per 30 kalenderdager
NOK

Description:

Rammeavtale om kjøp og levering av medisinsk utstyr med tilhørende forbruksmateriell. Nødvendig opplæring i bruk av produktene er en del av avtalen. Vedlikehold er ikke en del av rammeavtalen,  men retting av feil og mangler i en reklamasjon vil selvsagt være leverandørs ansvar. Levering og opplæring skal være inkludert i prisene. For prosjektkjøp over 200 000 kr vil det være mulig for oppdragsgiver å gå ut med egen konkurranse.

Produkter på avtalen: EKG-apparat, hjertestarter, sug, inhalasjonsapparat/forstøverapparat, oksygenkonsentrator, elektronisk infusjonspumpe, doppler for svangerskapskontroll, diagnostikksett, blodtrykksapparat, stetoskop, INR-apparat, blærescanner, fotometer, urinstixapparat, blodsukkerapparat, sentrifuge, vakumrør og blodvippe til bruk ved blodprøvetaking, pulsoxymeter, promilleapparat, PEF- måler, overvåkingsapparat for BT, puls, O2-metning og hjerterytme, tonometer

Rammeavtalen skal kunne benyttes av hele kommunen og samarbeidspartene.

Leveringstid skal være innen 10 dager ved bestilling innen kl. 10:00 for medisinsk utstyr.
Leveringstid skal være innen 3 dager ved bestilling innen kl. 10:00 for tilhørende forbruksmateriell.

Suppliers

Name Primary contact Phone
K J Brusdal AS (Norengros) Borghild Marie Skadal Midttun +47 94 18 91 22

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00