Leie og vask av sengetøy og frottè

Information

17
Leie og vask av sengetøy og frottè
Rammeavtale med en leverandør
Renhold
Tone Dahle
25082017
Sølvi Søbstad
ca 44 mill NOK
Over EØS terskelverdi
IK180021
Innkjøp konsern
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)
1 lærling
Inkluderende
1 person
Reduksjon av mikroplast
Svanen
Bergen Røde Kors sykehjem, Bergen Indremisjon aldershjem, Landås menighets eldresenter, Konow sykehjem, Domkirkehjemmet sykehjem, Metodistkirken alders- og sykehjem, Betanien rehabilitering og sykehjem, St. Johanneshjemmet, Slettebakken menighet eldresenter.Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
Leveringsbetingelser:
Sengetøy og frottè skal fritt leveres på angitt sted inntil 2 dager pr. uke til det enkelte sykehjem/legevakt/legekontor. Tekstilene skal leveres enten sentralt på sykehjemmet (1 leveringssted) eller direkte på post/avdeling (flere leveringssteder pr. sykehjem). Den enkelte bruker/rekvirent skal avtale med leverandør om antall leveringer, tidspunkt og leveringssteder.

Tidspunkt for levering skal være mellom kl. 07:30 – kl. 15:30. Levering forutsetter at bestilling er foretatt innen kl. 15:00, 2 virkedager før levering.

Henting av urent tøy:
Henting skal  foretas inntil 3 ganger pr. uke, den enkelte bruker/rekvirent avtaler med leverandør om antall hentinger pr. uke. Skittent tøy skal hentes på angitt sted på sykehjemmet.

Urent tøy skal transporteres adskilt fra rent tøy. Ved bevegelige helligdager skal institusjon varsles om andre leveringsdager med minimum 1 mnd. varsel.

Transportutstyr:
Leverandør skal holde alt transportutstyr traller/vogner/ sekker (også til smittetøy/ sekker til oppdragsgivers eget tøy), ved levering av rent tøy og henting av urent tøy.
I tillegg skal det leveres traller/vogner/sekker for oppbevaring av tekstiler i institusjonene. Antall avtales med det enkelte sykehjem.

Leverandøren er ansvarlig for rengjøring av alt transportutstyr.

Flere sykehjem har karusellnedkast for skittent tøy og skal ha spesialtilpassete vogner for det aktuelle nedkastet.

Description:

Leie og vask av sengetøy og håndklær til alders- og sykehjem. Dette omfatter dynetrekk, putetrekk, laken, frottehåndklær, kjøkkenhåndklær, sengekladder mv.  

Vask av uniformer til for personell på legevaktbilen hos Bergen legevakt omfattes også av avtalen. 

Suppliers

Name Primary contact Phone
Nor Tekstil AS Anne Kristine Mittet

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00