Barnehagemøbler

Information

20
Barnehagemøbler
Rammeavtale med en leverandør
Inventar (møbler)
Tone Dahle
201629905
Sølvi Søbstad
10-14 mill NOK
Over EØS terskelverdi
IK170006
Innkjøp konsern
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)
Tropisk trevirke eller flammehemmere skal ikke forekomme. Ingen forkrommede metalldeler, krom skal heller ikke benyttes ved garving av lær. Ingen kreftfremkallende eller ulovlige stoffer.
Leverandør skal ha en miljøvennlig ordning for retur av emballasje


Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
Rammeavtalen gjelder for hele sortimentet med rabattsatser. Standardsortiment vil bli tilgjengelig på eHandel med en leveringstid på 3 dager.
Ta kontakt med leverandør: Lekolar.

Kontaktperson hos leverandør:

Marita Forland Vindheim  

Mob.: 92089144

E-post: Marita.Forland.Vindheim@lekolar.no

Kundeservice Lekolar:

info@lekolar.no

33729800


Garanti/reklamasjon:

Leverandøren påtar seg i de første 5 år etter at leveransen er mottatt, ansvar for feil og mangler som måtte påvises. For delleveranser regnes fristen fra hele leveransen er ferdig installert og klar til bruk. Leverandøren skal i denne garantitid snarest mulig og for egen regning bytte ut defekte deler eller reparere leveransen slik at leveransen er uten feil og mangler av noe slag. Garantitiden skal likevel ikke være kortere enn alminnelig praksis for angjeldende vare/bransje.

 

Bestemmelsen her gjør ingen begrensning i Oppdragsgiverens adgang til å fremme mangelsanksjoner.

Description:

Rammeavtale om kjøp av møbler til barnehager inngått av Bergen kommune med samarbeidspartner. I tillegg til møbler omfatter avtalen service, reparasjoner, ettersyn, tilpasning/justering og levering av reservedeler.

Rammeavtalen gjelder for kjøp inntil kr. 100.000 ekskl. mva. For kjøp over kr. 100.000 vil det bli kunngjort egne konkurranser gjennom dynamisk innkjøpsordning (DPS).

Rammeavtalen gjelder fra 01.03.2017 til 28.02.2019, med mulig opsjon på inntil 2 år.

Klikk her for å lese mer om avtalen på Allmenningen.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Lekolar AS (Hovedenhet) Bo Sørensen +47 94 00 84 34

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00