Pedagogiske vikarer til Bergen kommune (Personalhuset Staffing Group)

Information

3
Pedagogiske vikarer til Bergen kommune (Personalhuset Staffing Group)
Rammeavtale med flere leverandører
Vikartjenester
Marte Bertelsen
201634288
Laila Hope
NOR 083-2016 Pedagogiske vikarer til Bergen kommune med samarbeidspartnere (2.utlysning)
Kontraktsverdi pr. leverandør: 20 000 000 NOK
IK160015
Innkjøp konsern
BFIE
Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
For Bergen kommune: Se interne nettsider Allmenningen, Vikartjenester

For samarbeidskommuner: Kontakt Innkjøpsansvarlig i egen kommune, eller Postmottak Innkjøp Bergen kommune:  <Postmottak.Innkjop@bergen.kommune.no>
For Bergen kommune: Se interne nettsider Allmenningen, Vikartjenester

For samarbeidskommuner: Kontakt Innkjøpsansvarlig i egen kommune, eller Postmottak Innkjøp Bergen kommune:  <Postmottak.Innkjop@bergen.kommune.no>
For Bergen kommune: Se interne nettsider Allmenningen, Vikartjenester

For samarbeidskommuner: Kontakt Innkjøpsansvarlig i egen kommune, eller Postmottak Innkjøp Bergen kommune:  <Postmottak.Innkjop@bergen.kommune.no>

Description:

Anskaffelsen omfatter levering av vikarer til arbeid med barn i barnehage, skole og SFO. Rammeavtalen omfatter vikarer innen kategoriene: undervisningspersonale/lærer, barnehagelærer/førskolelærere, lærerstudenter, faglærte og ufaglærte vikarer.

Dersom du skal bestille vikar må du kontakte innkjøpskontakten til Bergen kommune i din kommune/enhet. Innkjøpskontakten vil blant annet ha informasjon om bestillingsrutiner og priser for vikartjenester. 

Suppliers

Name Primary contact Phone
Personalhuset Staffing Group AS Ida Karine Aarhus Bakerød +47 90 55 35 23

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00