Pedagogiske vikarer (Reflekt helse og oppvekst (tidl. Smart Bemanning))

Information

6
Pedagogiske vikarer (Reflekt helse og oppvekst (tidl. Smart Bemanning))
Rammeavtale med flere leverandører
Vikartjenester
Marte Bertelsen
201634288
Laila Hope
Kontraktsverdi pr. leverandør: 40 000 000 NOK
IK160014
Innkjøp Konsern
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)
Over EØS terskelverdi

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
For Bergen kommune: Se interne nettsider Allmenningen, Vikartjenester

For samarbeidskommuner: Kontakt Innkjøpsansvarlig i egen kommune, eller Postmottak Innkjøp Bergen kommune:  <Postmottak.Innkjop@bergen.kommune.no>

Description:

Anskaffelsen omfatter levering av vikarer til arbeid med barn i barnehage, skole og SFO. Rammeavtalen omfatter vikarer innen kategoriene: undervisningspersonale/lærer, barnehagelærer/førskolelærere, lærerstudenter, faglærte og ufaglærte vikarer.

Dersom du skal bestille vikar må du kontakte innkjøpskontakten til Bergen kommune i din kommune/enhet. Innkjøpskontakten vil blant annet ha informasjon ombestillingsrutiner og priser for vikartjenester. 

Suppliers

Name Primary contact Phone
Reflekt helse og oppvekst AS Rune Fagermo +47 47 92 14 22

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00