Fisk og fiskeprodukter til produksjonskjøkken

Information

14
Fisk og fiskeprodukter til produksjonskjøkken
Rammeavtale med en leverandør
Matvarer, catering og kantine
Silje Erdal
201621369
Tone Mari Dahle
16-20 millioner
Over EØS terskelverdi
IK 60051002
Innkjøpsseksjonen
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)
ISO 22000
Euronorm 5
Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
Bestillingsrutiner for samarbeidsparter uten e-handel:
Ordreepost:     dsordre.bergen@domstein.no
Ordretlf.nr:       55 30 18 30

Adresse: Domstein Bergen, Espehaugen 55  5258 BLOMSTERDALEN

Kontaktperson Domstein Sjømat: Arild Svensen, arild.svensen@domstein.no 

Mobiltelefon: 45 03 49 18
Adresse: Gjerdrums vei 10D, 0484 Oslo

Leveringsbetingelser:

Varene skal kunne leveres fritt levert inntil 2 ganger i uken til angitt tid og leveringssted hos den enkelte bestiller. Leverandøren avtaler med den enkelte bestiller hvilke ukedag(er) og tidspunkt leveringen skal foretas. Det må da tas hensyn til interne rutiner hos den enkelte bestiller og ansvarlig personell må være til stede. Oppdragsgiverønsker et rasjonelt og effektivt distribusjonssystem.

For produkter som inngår i denne avtalen skal levering foregå mellom kl. 07:30 og kl. 14:30 på hverdager hele året. For levering ved helg og høytider avtales det spesielt. Tidspunkt for levering skal ikke avvike med mer enn +/- ½ time i tid. Dersom leveringen av uforutsette årsaker avviker mer enn angitt skal det gis beskjed til mottaker snarest mulig om dette.

Leverandøren må kunne garantere at bestillinger som er mottatt innen kl. 14:00 blir levert andre virkedag etter bestilling til avtalttid og leveringssted.


Description:

Fisk og fiskeprodukter til produksjonskjøkken

Suppliers

Name Primary contact Phone
Domstein Sjømat AS Arild Svensen +47 57 85 90 00

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00