Renholdstjenester inkludert vindusvask (bydelene Bergenh., Årst., Laksev., Fyllingsd., Åsane, Fana)

Information

14
Renholdstjenester inkludert vindusvask (bydelene Bergenh., Årst., Laksev., Fyllingsd., Åsane, Fana)
Rammeavtale med flere leverandører
Renhold
Uwe Matthaus
201418647
23000000
Over EØS terskelverdi
IK140008
Innkjøpsseksjonen
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Kontakt:

Avdeling Bergen
Johan Berentsens vei 4

5160 Laksevåg
Telefon: 4178 1000
E-post: post@abss.no


Avviksmeldinger
Ved avvik fra avtalt renholdskvalitet eller andre avvik skal reklamasjon foretas her:

http://www.absol-sup-bk.com/


Fakturering
Fakturering skal skjeetterskuddsvis hver måned.


Fakturering skal skje med betaling pr. 30kalenderdager. Betalingsfristen begynner ikke å løpe før levering er skjedd oggodkjent faktura er mottatt. Som godkjent faktura regnes faktura som gjør detmulig for Oppdragsgiver å kontrollere at det som er fakturert er levert ogellers i samsvar med det som er avtalt og de krav Oppdragsgiver har stilt.

Oppdragsgivertillater ikke underleverandør for dette oppdraget.

Renhold utføres mellom kl. 06.00 og 21.00 hvis ikke annet er avtalt.

Alle leverandørens arbeidstakere skal være utstyrt med ID-kort. Kortet skal bæres lett synlig under arbeidet.

For renhold som avtales utført i perioden lørdag kl. 12.00 - mandag kl.06.00, er det avtalt et påslag på 67%. Det samme påslaget kommer tilanvendelse for renhold på ukesdager mellom kl. 21.00 og 06.00.

Description:

renhold, reinhald, rengjøring,reingjøring, reingjering, vasking, vask, nedvask, byggvask, polering,gulvbehandling, polish, oppskuring, hovedvask, hovedrengjøring,renholdstjenester, vaskebyrå, vindusvask, vinduvask, smittevask, smitterenhold, smittereinhald, desinfisering

Suppliers

Name Primary contact Phone
AB Solutions AS Trond W. Wisnes +47 97 14 54 90

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00