Juridiske tjenester

Information

1
Juridiske tjenester
Rammeavtale med en leverandør
Andre tjenester
Thomas Storfjord
Trude Seland Nyberg
Oversikt over hvem som har myndighet til å gjøre avrop pårammeavtale om juridiske tjenester med Advokatfirmaet Campbell &Co AS:

- Rådmann
- Assisterende rådmann
- Personalsjef
- Økonomisjef
- Service- og IKT-sjef
- Eiendomssjef
- Teknisk sjef
- Pleie-og omsorgssjef
- Familie og helsesjef
- Kultursjef
- Utdanningssjef
- NAV-leder
- Barnevernsleder

Personer med ovvenevnte funksjoner kan formelt foreta avrop på rammeavtalen. Avropene skal skjeskriftlig.I en del saker kan det være aktuelt å ringe for å en kort avklaring/varsling av sak i forkant av selveavropet. Det vil være naturlig at dette gjøres av den personen som vil stå som kontaktperson foravropet.
Nei
Nei
Ja
2 000 000

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Avtalen omfatter juridiske tjenestekjøp i form av juridisk rådgivning (skriftlige betenkninger, kontraktsutforming, løpende veiledning over telefon/i møter, kvalitetssikring av kommunens arbeid), bistand i forbindelse med tvisteløsninger, forhandlinger og oppdrag som prosessfullmektig på vegne av kommunen.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Advokatfirmaet CAMPBELL & CO AS Tom Øystein Martinsen +47 46 85 90 00

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway