Prekvalifisering av rammeavtale for konsulenttjenester

Information

25.11.2015 04:54 (GMT+01:00)

Buyer

Mattilsynet - Hovedkontoret Mattilsynet - Hovedkontoret
Dag August Buer Gunhild Jørgensen
Ullevålsveien 76
0304 Oslo
Norwegen
985399077

Short description

Mattilsynet ønsker å inngå rammeavtale på innleie av konsulentbistand til prosjekt/fagområdene HR-prosjektet og lederstøtte/-utvikling.

Denne anbudskonkurransen gjennomføres i to trinn. Dette er trinn én av konkurransen, som omhandler prekvalifisering, jf. pkt. 2.3.

Forventet årlig omfang av rammeavtalen er i størrelsesorden:

•HR-prosjektet: NOK 0,4 - 1 mill per år.

•Lederstøtte/-utvikling : NOK 0,5 - 2 mill per år.

Beløpene er eks. mva. Avtalens varighet vil være 2 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år, med ett år om gangen.

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen