Forsvarsbygg - Upphandlingar

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org.nr: 975950662
Information:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Titel Avdelning Sista anbudsdag
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2025-11-17
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2025-11-17
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 2026-09-14
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 2030-07-01
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 2032-04-08
900424 - Arbeidsbåt til maritim avdeling region Øst, Oslofjord 2023-02-27
Vekter og flaggtjeneste ved Kristiansten festning 2023-02-03
Kantinedrift kontorhotell Harstad 2023-02-15
Parallell rammeavtale R01287 - Tjenester kulde og varmetekniske anlegg og prosesskjøling 2023-02-10
2022/5490 Renovering pendlerboliger, Skjold, Målselv kommune 2023-02-01
2022/5445 Renovering kaserne Senja, Setermoen, Bardu kommune 2023-02-03
R001351 - Rammeavtale for byggentreprenørtjenester Region Nord, Distrikt Finnmark, Område Kirkenes 2023-02-01
R001350 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester Region Nord, Distrikt Finnmark, Område Kirkenes 2023-02-03
R001349 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester Region Nord, Distrikt Hålogaland, Område Andenes 2023-02-06
R01326 Asbestsanering REØST 2023-01-30
R01300 Ettersyn og vedlikehold av heis 2023-01-31
R01331 Lås og beslag Harstad og omegn 2023-01-30
100888 - C03839 - Totalentreprise - Ny flerbrukshall - Porsangmoen FLF - Konkurransefase 2023-03-03
Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold 2023-02-23
100702 - Rehabilitering og oppgradering av kaserne i Skjold leir 2023-02-02
100758 - C04014 - Fornyelse boliger - Tingvollen 2, 3, 8 og 9 - Ørland kommune 2023-02-20
C03801 Totalentreprise - 100724 Porsangmoen - Ny sykestue 2023-03-08
170085 - Renovering av forlegning ved Linderud leir 2023-02-28
Produktgrupp Titel Typ Avtalslut Avdelning Kontakt Leverantör
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Masterdata management Avrop på rammeavtale 2023-09-14 Tonje Dahle Devoteam AS (hovedenhet)
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 2024-10-31 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 2024-12-31 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Digitalisering av teknisk service Avrop på rammeavtale 2024-01-01 Tonje Dahle Atkins Norge AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 2026-01-31 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01174 "prosjektledelse og prosjektstøtte" - Konsulenttjenester: Prosjektledelse insourcing av renhold Avrop på rammeavtale 2024-01-31 Tonje Dahle HRP AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
R00989 Leie av omformer til flexikai - Haakonsvern Flerårig avtale 2024-02-29 Tonje Dahle PSW Power & Automation AS

Inga resultat

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige