Forsvarsbygg - Upphandlingar

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org.nr: 975950662
Information:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Titel Avdelning Sista anbudsdag
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2025-11-17
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2025-11-17
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 2026-09-14
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 2030-07-01
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 2032-04-08
160036 Skarsteindalen SØF - Sanering og naturrestaurering 2024-03-18
C04101 - Konkurranse - Graving og fundamentering inngjerding 2024-03-18
R01285 - Rørleggertjenester - Region Nord - Distrikt Finnmark, Porsanger 2024-04-02
R01433 - Rørleggertjenester - Region Nord - Distrikt Midt-Troms 2024-04-02
R01434 - Rørleggertjenester - Region Nord - Distrikt Hålogaland, Harstad 2024-04-02
Konkurranse C04473 - Entreprise Råbygg - 100805 2024-04-17
PFAS Miljøsanering Kjeller 2024 - 2. gangs utlysning 2024-04-15
C04537 - Grunn-, drenering-, betongarbeider - Totalentreprise - JWC - Tilbudsfase 2024-03-13
Konkurranse C04175 - Renseanlegg Akkasæter - 100975 2024-03-06
2024018781 Renovering Rusta befalsforlegning Senior, Målselv kommune 2024-03-19
100844 - C04621 - Kaserne Rusta Leir - Bardufoss - Totalentreprise - Konkurransefase 2024-03-07
Konkurranse C03672 - Byggeleder Vardø - 100823 2024-03-05
Konkurranse C03673 - Prosjektsikkerhetsressurs Vardø - 100823 2024-03-05
303271 Renovering kaserne 2, Trondenes leir, Harstad kommune 2024-03-20
2024018010 Renovering forlegning Nymessa, Skjold, Målselv kommune 2024-03-13
Prekvalifisering C03671 - Generalentreprise Bygg Vardø - 100823 2024-03-08
C04327/C04681: betongarbeider på Evenes flystasjon sesongen 2024 2024-03-15
710543 - C04606 - Rivning Vedetten - Haakonsvern 2024-03-07
Konkurranse C03632 - Sikringsarbeider vei - 100805 2024-03-22
Konkurranse C04424 - Drenering av rullebanen på Rygge militære flyplass - prosjekt 100723 2024-03-14
Prosjektnr: 240902 Kontraktsnr: C04217 Banak NAWSARH RU og Lager 2024-03-22
R01596 - Rørleggertjenester Region Vest - Distrikt Sørvest, Agder 2024-04-02
R01399 - Rørleggertjenester - Region Vest - Distrikt Sørvest, Rogaland 2024-04-02
C04712 - Tømmer- og stål-leveranse for gjennoppbygning av festningsresturanten på Akershus festning - 101037 2024-03-15
C04713 - Murentreprise for gjenoppbygning av festningsresturanten på Akershus festning - 101037 2024-03-15
C04469 - Kvalifisering - Asfalt Evenes 2024 2024-03-21
C04469 - Konkurranse asfalt Evenes 20204 2024-04-25
2024007837 - Anskaffelse av teknikk til Norsk Militær Tattoo 2024 2024-03-18
R01537 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester Region Nord – Distrikt Salten – Bodø og omegn 2024-04-03
Produktgrupp Titel Typ Avtalslut Avdelning Kontakt Leverantör
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 2024-10-31 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
C04361 - 100828 - Kjøp av storkjøkken til kjøkken -og spisemesse ved Ørland flystasjon Kontrakt 2025-03-01 Tonje Dahle Metos AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 2024-12-31 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 2026-01-31 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 2024-09-19 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
C04141 Rehabilitering av antennestasjon Minikonkurranse på PRA 2024-10-31 Tonje Dahle Site Service AS
Vare Søylesvingkran varekjøp - Region Øst Karljohansvern Enkeltanskaffelse 2025-12-31 Tonje Dahle Datek Løfteteknikk AS
Konsulenttjenester C04190 Byggeledelse og KU + SHA - Ombygging av stasjon og etablering av nye antenner Avtale om byggeledelse 2024-12-31 Tonje Dahle Norconsult Norge AS
C04344 - 170105 - Tankrens Minikonkurranse på PRA 2024-06-30 Tonje Dahle Per Hagström

Inga resultat

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige