Forsvarsbygg - Upphandlingar

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org.nr: 975950662
Information:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Titel Avdelning Sista anbudsdag
Konkurranse C03350 - 710220 Riving av bunkersanlegg - Kongshaugen 2022-08-19
302440 retekking av tak Vourje region nord, Porsangmoen 2022-07-21
Anskaffelse av fugemassemaskin region Midt, Ørland 2022-07-05
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2023-11-17
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 2026-09-14
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 2030-07-01
2020/2783 - R00989 Leie av omformer til flexikai - Haakonsvern 2022-08-15
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 2032-04-08
Renholdstjenester område 6 Innlandet med tilhørende lokasjoner 2022-08-03
2022/2351 - To stykk hjullastere inklusive serviceavtale og innbytte - region Viken 2022-07-08
C03565 Entreprise 1 Støytiltak Evenes 2022-07-04
Prekvalifisering - Anskaffelse av trykkeritjenester for trykking av kart 2022-08-12
Prosjekt 160058 Naturrestaurering Kittilbu 2022-07-14
Konkurranse C03700 - Fornying av Noviklinja (2.gangs utlysning) 2022-08-18
302236 - Innvendig rehabilitering av sanitærbygg - Frigården, Stjørdal kommune 2022-08-23
Vedlikehold tennisbaner ved Rena leir 2022-07-21
Renholdstjenester område 1 Finnmark med tilhørende lokasjoner 2022-08-03
Renholdstjenester område 8 Agder og Rogaland med tilhørende lokasjoner 2022-08-03
302253 - Takutbedring av skifertak på vernet bygg ved Setnesmoen (2. gangs utlysning) 2022-08-22
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2023-11-17
2021/4271 - Orgel Akershus Slott - Konkurransefase / Bid Phase 2022-09-15
Del II - Anskaffelse av kommunikasjonstjenester 2022-08-17
Renholdstjenester område 5 Lokasjoner i Nordland, Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal 2022-08-03
Renholdstjenester område 10 Vestfold og Telemark, og Viken med tilhørende lokasjoner 2022-08-03
2022/1791 - Hjulgraver inklusive serviceavtale - region Viken 2022-07-11
100038 - C02813 - Akershus Festning - Bygning 3 - Entreprise - Nødvendige arbeider 2022-08-15
100877 - C03291 - Porsangmoen - Oppgradering av infrastruktur - E01 - Generalentreprise - Ny utlysning 2022-07-04
C03605 - Risiko og usikkerhetsanalyse - støy - Evenes 2022-08-10
Produktgrupp Titel Typ Avtalslut Avdelning Kontakt Leverantör
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
2022/1029 - Fasade restaurering Tittelsnes fort - REVE Enkeltanskaffelse 2022-08-31 Tonje Dahle Berge Sag og Trelast
2022/1936 Restaurering av middelaldermur - Bergenhus - REVE Enkeltanskaffelse 2022-10-31 Tonje Dahle Rune Johannessen AS
2022/1363 - Utskiftning av anoder på ubåtkai - Haakonsvern - REVE Enkeltanskaffelse 2022-12-31 Tonje Dahle IMC Diving AS
2022/2182 Sikringsbommer til Kjevik leir Varekjøp 2022-09-30 Tonje Dahle NOS AS

Inga resultat

Mercell Commerce AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce AB | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige