Forsvarsbygg - Upphandlingar

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org.nr: 975950662
Information:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Titel Avdelning Sista anbudsdag
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2025-11-17
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2025-11-17
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 2026-09-14
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 2030-07-01
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 2032-04-08
Konkurranse - Opprydding Gløshaugen fjellanlegg - Andøy kommune - prosjekt 710196 2023-05-31
Konkurranse C03585 Generalentreprise RVS - 100809 2023-06-02
100828 - C03706 - Totalentreprise - Rehabilitering og nytt tilbygg på kjøkken og spisemesse ved Ørland flystasjon 2023-05-31
C04148 - Utskiftning infrastruktur Fredriksvern festning - 100964 - konkurransefase 2023-06-07
Søylesvingkran varekjøp - Region Øst Karljohansvern 2023-05-30
160055 - Banak flystasjon - PFAS prøvetaking - Lakselv 2023-05-31
C04097 - 100880 - Entreprise - Oppgradering SØF - Porsangmoen 2023-06-14
R01404 - Konsulentbistand integrasjonstjenester 2023-06-02
C03952 Kvalifisering Prosjekt 100609 Infra Værnes Elektro 2023-06-06
C03952 Prosjekt 100609 InfraVærnes Elektro 2023-08-31
R01231 - Forvaltning og kjøp av elektrisk kraft 2023-06-14
Konkurranse C03995 - Akkasæter Teknisk bygg - 100975 2023-06-09
100882 - C04161 - Dapmot – Totalentreprise - Kontorbygg 2023-06-02
Parallell rammeavtale - R01286 Elektrotjenester - flere regioner 2023-06-07
2023/2174 Etablere ny garderobe, Heggelia leir, Målselv kommune 2023-06-07
Konkurranse - Solceller og batteribank Rygge militære flyplass 2023-06-12
2023/2241: Flerårig avtale vintervedlikehold Akershus festning 2023-06-16
160049 - Karljohansvern Horten - Fjerning av forurensede masser strand sør 2023-06-08
C04160 - 100881 - Porsangmoen - Ny Adkomst - Utførelsesentreprise 2023-06-07
2023/923: Flerårig avtale vintervedlikehold Kjeller 2023-06-15
Konkurranse C04057 - Totalentreprise vannverk - 100439 2023-06-20
2023/953: Flerårig avtale Karljohansvern 2023-06-15
Sommervedlikehold Kuhaugen leir 2023-05-30
R01356 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Salten 2023-06-23
R01257 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Romerike, Oslo og Oslofjord 2023-06-23
R01256 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Sørvest 2023-06-23
R01255 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Vestland 2023-06-23
R01254 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Innlandet 2023-06-23
R01253 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Trøndelag 2023-06-23
R01245 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Finnmark og Nord-Troms 2023-06-23
R01252 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Hålogaland, Sør-Troms og Midt-Troms 2023-06-23
2022/4925: rammeavtale for levering av pellets - Huseby og Bæreia 2023-06-23
2023/912: Flerårig avtale Vintervedlikehold Fredriksvern 2023-06-15
Vedlikehold murfasader Donjonen, Kristiansten festning, Trondheim 2023-06-19
C04181 Anleggsentreprise - Etablering av baneanlegg til landskytterstevnet Heistadmoen 2025 - 100980 2023-06-20
C04182 Byggentreprise - Etablering av baneanlegg landskytterstevnet Heistadmoen 2025 - 100980 2023-06-20
Produktgrupp Titel Typ Avtalslut Avdelning Kontakt Leverantör
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Masterdata management Avrop på rammeavtale 2023-09-14 Tonje Dahle Devoteam AS (hovedenhet)
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 2024-10-31 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 2024-12-31 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Digitalisering av teknisk service Avrop på rammeavtale 2024-01-01 Tonje Dahle Atkins Norge AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 2026-01-31 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01174 "prosjektledelse og prosjektstøtte" - Konsulenttjenester: Prosjektledelse insourcing av renhold Avrop på rammeavtale 2024-01-31 Tonje Dahle HRP AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Minikonkurranse R01057 - Tak- og fasadearbeid Sverresborg Avrop på rammeavtale 2023-10-27 Tonje Dahle Åsane Byggmesterforretning AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 2024-09-19 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
Minikonkurranse R01057 - Skifte vinduer og beslag i sørfasade, Korvetten Avrop på rammeavtale 2023-09-30 Tonje Dahle Åsane Byggmesterforretning AS
2023021716 - Etablering av nødstrøm Region vest Setnesmoen Enkeltanskaffelse 2023-09-28 Tonje Dahle Moen J.O Anlegg AS
R00989 Leie av omformer til flexikai - Haakonsvern Flerårig avtale 2024-02-29 Tonje Dahle PSW Power & Automation AS

Inga resultat

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige