Forsvarsbygg - Upphandlingar

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org.nr: 975950662
Information:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Titel Avdelning Sista anbudsdag
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2025-11-17
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2025-11-17
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 2026-09-14
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 2030-07-01
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 2032-04-08
C03952 Prosjekt 100609 InfraVærnes Elektro 2023-10-31
C01148 - Generalentreprise - Adm.bygg - Setermoen - 100386 2023-10-17
Prekvalifisering - Leie modulbygg - Kontorer - Rigg E 2023-10-09
C04351 - Madla kaserne - generalentreprise - tilbudsfase 2023-11-13
C04301 - 100887 - Kontor og administrasjon - Entreprise - Porsangmoen 2023-10-16
Konkurranse C03636 - Trallevogn - 100805 2023-10-20
100908-C04379- Skjold-Totalentreprise - Befalsforlegning 2023-10-20
Lett fyringsolje og anleggsdiesel i bulk for nord (R01359), midt (R01360) samt sør (R01447) 2023-10-30
Rammeavtale flaggtjeneste på Kristiansten festning 2023-10-16
Rammeavtale leveranse av kurs for røykdykkere 2023-10-25
Prekvalifisering C03628 - Generalentreprise Bygg Vågsøy - P 2078 2023-10-16
Konkurranse C04394 - Riving av boliger Setermoen - 100317 2023-10-06
Konkurranse C04208 - Generalentreprise trenings- og utdanningssenter Rena Leir - 100956 2023-11-01
Integrering av eksisterende undersentraler i nytt toppsystem (SD Anlegg) region Nord, Trondenes 2023-10-16
Leie av lokaler med utearealer i Hammerfest 2023-10-10
R01343 - Rammeavtale for byggentreprenørtjenester Region Nord, Distrikt Hålogaland, Område Harstad, Tjeldsund, Evenes og Narvik 2023-10-25
Asfaltering Andøya flystasjon 2023 2023-10-05
Bedriftshelsetjenester RENO Finnmark Varanger 2023-10-19
160036 Skarsteindalen SØF - Sanering og naturrestaurering 2024-03-18
Produktgrupp Titel Typ Avtalslut Avdelning Kontakt Leverantör
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 2024-10-31 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 2024-12-31 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Digitalisering av teknisk service Avrop på rammeavtale 2024-01-01 Tonje Dahle SYSTRA NORGE AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 2026-01-31 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01174 "prosjektledelse og prosjektstøtte" - Konsulenttjenester: Prosjektledelse insourcing av renhold Avrop på rammeavtale 2024-01-31 Tonje Dahle HRP AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Minikonkurranse R01057 - Tak- og fasadearbeid Sverresborg Avrop på rammeavtale 2023-10-27 Tonje Dahle Åsane Byggmesterforretning AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 2024-09-19 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
C04141 Rehabilitering av antennestasjon Minikonkurranse på PRA 2024-10-31 Tonje Dahle Site Service AS
Vare Søylesvingkran varekjøp - Region Øst Karljohansvern Enkeltanskaffelse 2025-12-31 Tonje Dahle Datek Løfteteknikk AS
Konsulenttjenester C04190 Byggeledelse og KU + SHA - Ombygging av stasjon og etablering av nye antenner Avtale om byggeledelse 2024-12-31 Tonje Dahle Norconsult AS (Hovedenhet)
R00989 Leie av omformer til flexikai - Haakonsvern Flerårig avtale 2024-02-29 Tonje Dahle PSW Power & Automation AS
C04333 - 540232 - Utvidelse av kai - Uthaug, Ørland Minikonkurranse på PRA 2023-12-08 Tonje Dahle Fosenhus AS
C04344 - 170105 - Tankrens Minikonkurranse på PRA 2024-06-30 Tonje Dahle Per Hagström

Inga resultat

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige