Forsvarsbygg - Upphandlingar

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org.nr: 975950662
Information:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Titel Avdelning Sista anbudsdag
Overgrunn tankanlegg F34 drivstoff til Terningmoen leir 2021-12-08
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 2026-09-14
EBA Haakonsvern - E03 Skipsheis 2021-12-10
Konkurranse C02697 - Vei og infrastruktur Namdalseid - 100807 2021-12-15
Anskaffelse av kurs- og undervisningstjenester innen fagfeltet IKT 2022-01-06
C03151 - Lagerinnredning - Prosjekt 110170 2021-12-08
ANS - Rammeavtale - Service og reparasjon av hvitevarer i region øst 2021-12-07
2021/5499 Renovering kaserne Jørstadmoen, Bardufoss, Målselv kommune 2022-01-06
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2023-11-17
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2023-11-17
Konkurranse C02405 - Vei og infrastruktur Lensvik - 100804 2021-12-15
Anskaffelse av fjernstyrt beltegående beitepusser til Værnes 2021-12-07
2021/1201 Ombygging SKG-bygget, Skjold leir, Målselv kommune 2021-12-01
Konsulenttjenester - prosjektleder til prosjekt "Innsikt" 2021-12-15
R00858 - Kvalitetssystem 2021-12-17
R01144 - Rammeavtale for rådgivning strategisk EBA planlegging 2021-12-20
2021/4271 - Orgel Akershus slott 2022-01-14
2021/4271 - Orgel Akershus Slott - Konkurransefase 2022-04-01
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 2030-07-01
Konkurranse C02633 - Vei og infrastruktur Hønefoss - 100801 2021-12-15
R01138 Tilbudsfase prosjektstyringsløsning på lokalt datasenter med lukket nett (on-premises) 2022-01-05
Produktgrupp Titel Typ Avtalslut Avdelning Kontakt Leverantör
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
Rens og påfyll av kaffemaskiner Grev Wedels Plass Enkeltanskaffelse 2021-12-31 Oddgeir Ekerhovd Akershus Renhold AS

Inga resultat

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige