SYKEHUSINNKJØP HF - Upphandlingar

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norge
Org.nr: 916879067
Information:

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Titel Avdelning Sista anbudsdag
Forbruksmateriell til sterilforsyning og steriliseringscontainere til helseforetakene i Norge 2022-09-16
Totalentreprise K204 for prefabrikkerte operasjonsstuer, ny poliklinikk Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF 2022-09-09
Pasientreiser med stor bil i områdene Oslo, Nedre Romerike (tidl. Skedsmo, tidl. Fet, Rælingen, Lørenskog og Nittedal), Asker, Bærum og OSL Gardermoen for Oslo universitetssykehus HF 2022-09-01
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 2030-10-31
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 2029-10-29
Rammeavtale Tømrer- og murertjenester med tilhørende materiell, Vestre Viken HF 2022-09-08
Rammeavtale Maler- og byggtapetserertjenester med tilhørende materiell, Vestre Viken HF 2022-09-22
Registerløsning for Helse SørØst - dialogfase 2022-08-30
Mammografiapparater og UPS til busser for Vestre Viken HF 2022-09-16
IAM-løsninger til helseforetakene i Helse Sør-Øst - Trinn 2 2022-09-14
Rammeavtale for verktøyleverandører innenfor digital hjemmeoppfølging 2022-09-07
Sak- og arkivsystem til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 2022-09-19
Stent retriever til trombektomi til Helse Bergen 2022-09-15
Kvalitetssystem, Helse Nord (konkurransefasen) 2022-10-03
Prosedyrepakker til foretakene i Helse Sør-Øst 2022-09-14
Telefoniløsning til Helseforvaltningen - Tilbudsfase 2022-08-26
Forbruksmateriell hjertekirurgi STO 2022-09-09
Konkurranse: Parkeringsløsning Akershus universitetssykehus HF 2022-09-22
Regionalt Kostdatasystem for Helse Sør-Øst - Dialogfase 2022-09-15
Navigasjonsutstyr til bihuleoperasjoner til Sørlandet sykehus 2022-08-30
Industrigulvarbeider St. Olavs hospital 2022-08-29
Koagulasjonsinstrumenter Nye UNN Narvik 2022-08-24
LIS 2207c Prostatakreft 2022-09-12
Invitasjon til markedsdialog: Digitale blodtrykksmålere og NEWS II monitorer 2022-08-18
Renholdstjenester HNT DPS Stjørdal 2022-08-22
Vertikale lagerheiser for sykehusapotekforetakene i Norge 2022-10-03
Dyreblod og hesteserum til agarproduksjon til helseforetak i Helse Sør-Øst 2022-08-19
Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler til helseforetakene i Norge 2032-06-25
Helsetekstiler til helseforetakene i Norge 2022-08-31
Cyklodiodelaser til Øyeavdelingen ved Helse Stavanger HF 2022-08-26
Tilbudsfase Drift av pasienthotellet St. Olavs hospital HF 2022-08-19
Pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge. Fra blister til endose - tilbudsfase 2022-08-29
Konsulenttjenester rekruttering til helseforetakene i Norge 2022-09-12
Entreprise K301 Røranlegg, Protonsenter, Haukeland sjukehus, Helse Bergen HF 2022-08-22
Entreprise K601 Heis, Protonsenter, Haukeland sjukehus, Helse Bergen HF 2022-08-22
Kabinettvaskedekontaminator - HMR 2022-09-14
EKG-elektroder til helseforetakene i Helse Vest 2022-09-08
Kvalifisering: Mammografiapparater og UPS til busser for Vestre Viken HF 2022-08-19
Entreprise K301 Røranlegg, Ombygging Poliklinikk, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF 2022-09-09
Autoklav for dyner og puter - SNR 2022-09-09
Direkte anskaffelse av systemavhengig forbruksmateriell til invasiv kardiologi til norske helseforetak. 2022-09-01
Anskaffelse av delentreprise K401 elektro og IKT, Håkonsgaten 1, Helse Bergen HF 2022-09-09
Behandlingsenhet til ØNH ved Akershus universitetssykehus HF 2022-08-26
Vekter- og parkeringsuniformer til Helse Bergen og Helse Stavanger HF 2022-09-01
Hofteproteser primær og revisjon + ortopedisk sement til sykehusene i Helse Midt-Norge 2022-09-08
Leie, vask og utlevering av personal-, pasient og avdelingstekstiler for Helse Førde HF 2022-09-16
Verktøy for automatisk oversettelse til nynorsk fra bokmål til helseforetakene i Helse Vest 2022-09-09
Phacomaskiner til Universitetssykehuset i Nord-Norge 2022-08-31
Pasientreiser med liten bil i områdene Oslo og Nedre Romerike (tidl. Skedsmo, tidl. Fet, Rælingen, Lørenskog og Nittedal) og OSL Gardermoen for Oslo universitetssykehus HF 2022-09-01
CO2 laser til Hudavdelingen ved Helse Stavanger HF 2022-08-31
Konkurranse: 2380 PCSK9-hemmere 2022-09-14
Støttekjøretøy til CBRNe team - Oslo universitetssykehus HF 2022-09-07
Spyledekontaminatorer og destruksjonskverner til Glasblokkene ved Helse Bergen HF 2022-08-29
Videopresentasjonsutstyr til MR - STO - Saksnr. 2022/137 2022-08-19
Rotasjonsmikrotomer, Vestre Viken HF 2022-08-31
Fødesenger til Sørlandet sykehus HF 2022-08-22
Sak- og arkivsystem til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 2022-08-19
Audiometer til høresentralen ved Akershus universitetssykehus 2022-08-31
Entreprise K401 Elektro, Ombygging Poliklinikk, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF 2022-09-09
Entreprise K203 Innvendige og bygningsmessige arbeider, Ombygging Poliklinikk, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF 2022-09-09
Laparaskopirack til Sykehuset Levanger 2022-09-01
Anskaffelse av delentreprise K601 heis, Håkonsgaten 1, Helse Bergen HF 2022-09-09
Drift av ambulansebåttjenester Smøla og Romsdalsfjorden 2022-09-12
Insulinpumper, CGM og forbruksmateriell til helseforetakene i Norge 2022-08-23
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 2029-04-09
Konkurranse: 2314a PAH ambrisentan og macitentan 2022-08-25
Anskaffelse av system for matforsyning til Helse Vest 2022-08-26
Klinisk kompetanseprogram Oslo Universitetssykehus 2022-08-30
Konkurranse, Leietakerrådgiver bistand i forbindelse med ny leiekontrakt til Sykehuspartner HF 2022-09-09
Avansert pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge - tilbudsfase 2022-09-12
Pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge. Fra bulk til endose - tilbudsfase 2022-08-29
Kjøpsavtale: ICP-MS for levering til Helse Bergen HF 2022-09-02
Bariatriske mobiliseringsstoler for intensiv- og postoperative pasienter ved Helse Stavanger HF 2022-08-30
Helikopterbase Nygårdstangen Plan- og designkonkurranse 2022-11-10
Storkjøkkenutstyr til helseforetakene i Norge 2032-06-25
Tilbygg D2/D3 og helikopterplattform AW101 Rikshospitalet 2022-09-22
Aferesemaskiner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2022-08-25
Kjøp av anlegg for sikring mot legionella, samt avtale om service og vedlikehold for Helse Stavanger HF 2022-09-02
AGV vogner til St Olavs Hospital HF 2022-08-31
Beintetthetsmåler til Medisinsk klinikk - STO - saksnr. 2022/1035 2022-08-30
Finansiering av eiendeler/utstyr til Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF 2022-08-31
Kvalifisering: Kompetansepartner Sky for Sykehuspartner 2022-08-31
Anskaffelse av delentreprise K360 luftbehandlingsanlegg, Håkonsgaten 1, Helse Bergen HF 2022-09-09
Kompetansepartner sky for Helse Sør-Øst Dialogfase 2022-09-30
K302 Luftbehandlingsanlegg, Ombygging Poliklinikk, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF 2022-09-09
Konkurranse: 2299n Pirfenidon 2022-08-24
Fremføringsinstrument patologi, Vestre Viken HF 2022-08-31
Leie av bolig til ansatte ved Kirkenes Sykehus (NY) 2022-08-25
Anskaffelse av ultralydaspirator til Universitetssykehuset Nord-Norge 2022-08-30
Artroskopi forbruksmateriell (utstyrsuavhengig) til foretakene i Helse Vest 2022-08-31
Trykkeritjenester til helseforetakene i Norge 2022-09-15
Automated freezer storage units for Oslo University Hospital HF (OUS) 2022-08-31
Kompresser, tupfere og tamponadeprodukter til helseforetakene i Helse Vest 2022-09-01
Apotekinnredning til sykehusapotek-foretakene nasjonalt 2022-08-29
Kateter PICC Line til helseforetakene i Helse Midt-Norge og Helse Nord 2022-09-02
Blodprøvetakingsutstyr til Helse Nord og Helse Midt-Norge 2022-09-15
Lydisolering Gjerpensgate 14 - Sykehuset Telemark prosjekt: 146410 2022-08-31
Rammeavtale: Varmetepper for levering til helseforetakene i Helse Vest RHF 2022-08-30
Ultralydapparater til Klinikk for bildediagnostikk ved STO - Saksnr. 2022/120 2022-08-31
Anskaffelse av delentreprise K201 bygg, Håkonsgaten 1, Helse Bergen HF 2022-09-09
Anskaffelse av delentreprise K300 røranlegg, Håkonsgaten 1, Helse Bergen HF 2022-09-09
Juridiske Tjenester til Helse Midt Norge RHF med underliggende foretak 2022-09-05
Tømrertjenester for Helse Bergen, Helse Stavanger og Helse Fonna 2022-08-26
Ultrafrysere til Akershus universitetssykehus HF 2022-08-29
Produktgrupp Titel Typ Avtalslut Avdelning Kontakt Leverantör
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Leie og vask av renromsdresser i rom klasse B Rammeavtale 2022-09-30 Per Scott Olsen Elis Norge AS (hovedenhet)
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Abbott Norge as
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 2099-12-31 Raymond Kilen Avalon Medical AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 2025-11-04 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 2050-03-15 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 2030-08-21 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 2030-04-30 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
MTU Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS

Inga resultat

Mercell Commerce AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce AB | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige