Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts - Upphandlingar

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Ķengaraga iela 8
LV-1063 Rīga
Lettland
Org.nr: 90002124925

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige