Ramavtal för tillhandahållande av IT-tjänster inom området för innehållshantering för företag för Europeiska kemikaliemyndigheten i Helsingfors (Echa)

Information

03 - Meddelande om tilldelning av kontrakt
Öppet förfarande
2020-08-07 09:15 (GMT+02:00)

Inköpare

European Chemicals Agency (ECHA) European Chemicals Agency (ECHA)
Finance Unit
Telakkakatu 6
00150 Helsinki
Finland

Tilldelningsinformation

Tillhandahållande av IT-tjänster för innehållshantering för företag (Enterprise Content Management – ECM). Detta innefattar tjänster inom följande områden: 1) IT-utvecklingsprojekt och underhåll; 2) stödtjänster (mot kund samt back-office); 3) applikationshantering (IT-funktioner), 4) styrnings- och rådgivningstjänster, 5) omvandlingstjänster. Tjänsterna har anknytning till olika ECM-produkter (Documentum, Confluence, Liferay) och innehållshanteringsfunktioner (såsom, men inte begränsat till, ärendehantering, kunskapsförvaltning, dokumenthantering, hantering av in- och utgående innehåll och information, samarbete).

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige