Nytt år – några viktiga saker att tänka på

Nytt år – några viktiga saker att tänka på

 

>> Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få tips, råd och nyheter kring offentlig upphandling.


Under 2019 tror vi på Mercell att det finns all anledning att som leverantör öka ansträngningarna att kunna göra fler goda affärer och skapa bra kontakt med offentliga upphandlare.

Bedömare menar att vi går något osäkrare tider till mötes. Tecken på det är att räntan höjs, fastighetspriser sjunker eller står stilla och efterfrågan på bilar minskar till och med i det expanderande Kina. Ingen vet hur djup en eventuell konjunkturnedgång kan bli men av erfarenhet vet vi att ekonomin går upp och ner.


Det offentliga - en stabil kund
När den privata marknaden sviktar är det bra att veta att den offentliga sektorn alltid finns där med sin ständiga efterfrågan på en rad olika områden såsom varor, tjänster, entreprenader, välfärd och skola/utbildning. Måltider till skolor och äldreomsorg ska tillgodoses, gator och parker underhållas, och konsulter behöver anlitas inom olika områden.

För den driftige företagaren erbjuder den offentliga marknaden stora möjligheter att göra affärer. Den offentliga marknaden är i behov av samma varor och tjänster som den privata. Det som skiljer är bland annat inköpsförfarandet.


Säker och pålitlig betalare
Offentlig sektor är en säker och pålitlig betalare. Kontrakt med offentliga kunder löper ofta på tre till fyra år och det är vanligt med möjlighet till förlängning. Dessutom är det en bra referens att ha levererat på den offentliga marknaden.

Nyligen kom rapporter som visade att antalet företag som lämnar anbud i offentliga upphandlingar blir allt färre. I var femte offentlig upphandling är det bara en enda anbudsgivare. Konkurrensen är alltså relativt låg. Du som företagare kan se det som ett utmärkt tillfälle att hämta en bra affär – plus att du gör en samhällsinsats!


E-postfaktura nytt krav
Tidigare har vi skrivit om ett nytt krav rörande e-postfaktura som börjar gälla i år. Alla leverantörer till offentlig sektor måste från och med den 1 april 2019 skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. Läs mer om detta här.


Fler behöver IVO-tillstånd

Från den 1 januari 2019 blir fler verksamheter tillståndspliktiga än vad som är fallet idag. Den nya lagstiftningen innebär också att tillståndsansökningar kommer att avgiftsbeläggas.

Lagen innebär bland annat att man behöver ett tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, för att bedriva någon av följande verksamheter:

  • Hemtjänst enligt socialtjänstlagen
  • Ledsagarservice enligt LSS
  • Biträde av kontaktperson enligt LSS
  • Avlösarservice i hemmet enligt LSS.

Läs mer om IVO här.


>> Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få tips, råd och nyheter kring offentlig upphandling.


Andra artiklar som du kanske finner intressanta
 

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige