Statistik om offentlig upphandling 2018

Statistik om offentlig upphandling 2018

Upphandlingsmyndigheten har släppt sin rapport Statistik om offentlig upphandling 2018.

Kort sammanfattat kan man säga att:

  • den offentliga marknaden var värd 683 miljarder kronor (2016).
  • antalet annonserade upphandlingar ligger på samma nivåer som tidigare (18 525 st - 2017).
  • det genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling minskar (4,1 anbudsgivare per upphandling.)
  • överprövningarna minskar (totalt 6,5% - 2017) efter att ha legat oförändrad i flera år.
  • 76% av anbudsgivarna var mikroföretag eller små företag (2017).

Läs hela rapporten på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige