10 vanligaste branscherna inom offentlig upphandling

10 vanligaste branscherna inom offentlig upphandling

Alla offentliga upphandlingar klassificeras med hjälp av CPV-koder (Common Procurement Vocabulary). Detta gör att upphandlingarna blir kategoriserade för sin bransch och en kelt sökbara.

De 10 vanligaste CPV-koderna / branscherna för offentliga upphandlingar 2017 var:

CPV-Kod Bransch Antal upphandlingar Andel
45 Anläggningsarbete 7 111 39%
71 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 1 865 10%
79 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet 1 724 9%
90 Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster 1 397 8%
44 Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning) 1 020 6%
34 Transportutrustning och transporthjälpmedel 1 011 6%
50 Reparation och underhåll 994 5%
33 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar 927 5%
72 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, internet och stöd 907 5%
51 Installation (utom programvara) 848 5%

Källa. Upphandlingsmyndigheten

 

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige