Jan Børge Rian

Upphandlingar

Titel Sista anbudsdag
Anskaffelse av fjernstyrt beltegående beitepusser til Værnes 2021-12-07 12:00
Rammeavtale kontroll av drivstoff- og gasstanker
Anskaffelse av sakselift til Ørland flystasjon 2021-11-10 12:00
Rengjøring av nettstasjoner ved Ørland flystasjon 2021-10-11 12:00
Fjellrensk- og rassikringstiltak ved Verdalske befestninger 2021-09-30 12:00
Rammeavtale kontroll av drivstoff- og gasstanker 2021-09-10 12:00
Utskifting av brannporter - Stjørdal kommune 2021-08-10 12:00
Rassikringstiltak ved Hammernesodden 2021-06-15 12:00
Merking i skyte- og øvingsfelt (SØF) ved Drevjamoen, Vefsn kommune 2021-06-09 12:00
Grøfterensk i Haltdalen skyte- og øvingsfelt 2021-05-19 12:00
Anskaffelse av magnetiske oppslagstavler i skap for utendørs bruk 2021-03-01 12:00
R01019 - Rammeavtale på kontroll av IKAR fallblokker ved Ørland flystasjon 2021-01-13 12:00
100754 - Oppsetting av plasthall ved Ørland flystasjon 2020-11-06 12:00
Konkurranse - Rassikringstiltak ved Bjugn lager og Lerberen 2020-09-23 12:00
Konkurranse - Rassikringstiltak ved Tromsdal lager 2020-09-23 12:00
R00841 - Leie av brakkerigg til Værnes Garnison
Anskaffelse av 2-søylet løftebukk til Ørland flystasjon 2020-03-31 12:00
R00887 - Avtale om drift og vedlikehold av forsyningsanlegg ved Holandsvik og Svenningdal 2020-03-25 12:00
R00841 - Leie av brakkerigg til Værnes Garnison 2019-10-31 12:00
Merking av flyoperative flater - Ørland flystasjon 2019-09-10 12:00
Anskaffelse av kloakkspylemaskin 2019-05-20 12:00
Fjellrensk og -sikring ved Verdalske befestninger 2019-05-20 12:00
2019/220 - Utbedring av ventilasjon på kasernebygg- ny utlysning 2019-06-20 12:00
2019/220 - Utbedring av ventilasjon på kasernebygg 2019-05-20 12:00
Utskifting av tak på idrettsbygg 2019-05-27 12:00
Asfaltering ved Hammernesodden, Haltdalen, og Værnes 2019-06-17 23:59
Anskaffelse av tilhengerlift 2019-05-15 12:00
Utvendig rehabilitering av vernet bygg - Drevjamoen 2019-05-15 12:00
Leddporter for garasjebygg ved Ørland flystasjon 2019-04-25 12:00
Fjellrensk og -sikring ved Verdalske befestninger 2019-05-20 12:00
REMI - Brøyteavtaler flere lokasjoner 2018-09-24 12:00

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige