Rune Løvlid

Rådgiver

Upphandlingar

Titel Sista anbudsdag
NOR 042-2021 Aurdalslia Bofellesskap - Ombygging 2021-11-16 12:00
NOR 076-2021 Løvstakklien Rehabilitering av leiligheter 2021-11-09 12:00
Rammeavtale flyttetjenester for Etat for boligforvaltning
Rammeavtale Ventilasjons-tjenester for Etat for boligforvaltnings boliger.
Rammeavtale Murertjenester for Etat for boligforvaltning
Rammeavtale for elektrotjenester til Etat for boligforvaltning
NOR-067-2021 Boligsprinkling flere adresser 2021 Bergen 2021-09-29 12:00
NOR-066-2021 Gjenoppbygging etter brann Sverre Hjetlands Vei 2 2021-09-22 12:00
EØS-025-2021 Drift og vedlikehold sommer og vinter for Etat for boligforvaltning 2021-09-09 12:00
EØS 042-2021 Rammeavtale Rørleggertjenester, Etat for boligforvaltning 2021-07-12 12:00
EØS 024-2021 Rammeavtale Driftstjenester bygg 2021-06-11 00:00
EØS 084-2020 Rammeavtale vektertjenester til kommunale boliger 2021-05-11 12:00
Rehabilitering av leiligheter Løvstakklien
Rammeavtale rørleggertjenester for Etat for boligforvaltning
Utskifting vinduer, maling fasade Øvsttunvegen 25
Utskifting vinduer,maling fasade mot bybanetrase Bjørnsosnsgate 4, entreprise
Sprinkling av leiligheter, flere adresser
Vektertjenester for kommunale utleieboliger
Vinter og sommervedlikehold Utleieboliger
Vaktmestertjenester kommunale utleieboliger
Totalentreprise Ombygging Nyhavnsvei
EØS 052-2019 Oppgradering av BOEI, system for forvaltning av husleieforhold. 2021-02-15 12:00
NOR 183-2020 Rammeavtale Malerarbeid og legging av gulvbelegg for utleieboliger 2021-02-11 12:00
EØS 019-2020 Rammeavtale Heistjenester Boliger 2. gangs utlysning 2021-02-05 12:00
EØS 019-2020 Rammeavtale Heistjenester Boliger
EØS 019-2020 Rammeavtale Heistjenester Boliger 2020-06-30 12:00
NOR 067-2020 Skifte tak og vindu flere bygg Joachim Lampes vei og Hagerups vei. 2020-11-19 12:00
NOR 062-2020 Skifte av tak flere adresser Nattlandsveien og Mildevegen 2020-10-29 12:00
NOR 051-2020 Skifte tak og vindu flere bygg. 2020-10-05 12:00
NOR-047-2020 Boligsprinkling flere adresser 2020 Bergen 2020-09-23 12:00
EØS 040-2019 Rammeavtale klargjøring ubebodde leiligheter
FOR 031-2020 Løvstakkveien 39 gjennoppbygging etter brann 2020-06-05 12:00
EØS 065-2019 Rehabilitering av 86 leiligheter Slettebakken i Bergen
EØS 016-2020 Rammeavtale Inspeksjon, vedlikehold og fornying av rør 2020-04-30 12:00
EØS064-2019 Løvstakkveien 27-29 Rehab leiligheter
Veiledende kunngjøring RFI for fornying av kildekode i software BOEI
EØS 065-2019 Rehabilitering av 86 leiligheter Slettebakken i Bergen 2020-02-24 12:00
NOR073-2019 Gjenoppbygging etter brann Olsvikfjellet 62 2020-01-15 12:00
NOR076-2019 Gjenoppbygging etter brann Hagerupsvei 6 2020-01-15 12:00
EØS064-2019 Løvstakkveien 27-29 Rehab leiligheter 2020-01-07 12:00
NOR 072-2019 Lien 64 – Bygge ny Tjenestebase 2019-12-04 12:00
NOR 057-2019 Gjennoppbygging etter brann Gyldenprisveien 9 2019-11-18 12:00
NOR 041-2019 Rammeavtale Grunn- og betongarbeider 2019-09-27 12:00
Delkontrakt 4 Område 1 og 3 Tømrertjenester 2019-10-07 12:00
Delkontrakt 3 Område 3 Tømrertjenester 2019-10-07 12:00
Delkontrakt 2 Område 2 Tømrertjenester 2019-10-07 12:00
Delkontrakt 1 Område 1 Tømrertjenester 2019-10-07 12:00
EØS 046-2019 Rammeavtale Tømrertjenester 2019-10-07 12:00
Delkontrakt 4 Område 1 og 3 Klargjøring av ubebodde leiligheter. 2019-09-02 12:00
Delkontrakt 3 Område 3 Klargjøring av ubebodde leiligheter. 2019-09-02 12:00
Delkontrakt 2 Område 2 Klargjøring av ubebodde leiligheter. 2019-09-02 12:00
Delkontrakt 1 Område 1 Klargjøring av ubebodde leiligheter. 2019-09-02 12:00
EØS 040-2019 Rammeavtale klargjøring ubebodde leiligheter 2019-09-02 12:00
NOR028-2019 Totalentreprise Utvendige malearbeider og utskifting av dører, vinduer i flere bygg 2019-05-21 12:00
NOR 029-2019 Lindeallèen 7 utskifting tak og maling fasade 2019-05-23 12:00
NOR 035-2019 Sverre Hjetlandsvei sanering og gjenoppbygging 2019-05-23 12:00
NOR 034-2019 Jens Rolfsensgt 6, utskifting tak og vinduer 2019-05-24 12:00
FOR012-2019 Introduksjonsfilm for leietakere. 2019-04-24 12:00
NOR 065-2018 Rammeavtale Skadesanering 2019-04-10 12:00
NOR006-2019 Rehabilitering av 46 leiligheter Møhlenpris 2019-02-19 12:00
NOR007-2019 Utskifting av tak og vindu, flere bygg i Slettebakken. 2019-02-15 12:00
EØS 015-2018 Rammeavtale flyttetjenester for Etat for boligforvaltning
NOR 062-2018 Sanering etter brann og utvendig gjennoppbygging av Gyldenprisveien 9 2018-12-06 12:00
EØS 015-2018 Rammeavtale flyttetjenester for Etat for boligforvaltning 2018-12-12 12:00
NOR 023-2018 Boligsprinkling av 5 objekt for Bergen kommune 2018-09-20 12:00
EØS 005-2018 Rammeavtale Elektrotjenester Etat for boligforvaltning
EØS 036-2018 Rammeavtale Murertjenester
NOR 031-2018 Totalentreprise på total rehabilitering av Stadionveien 19 2018-08-27 12:00
NOR 014-2018 Rammeavtale Ventilasjons-tjenester for Etat for boligforvaltnings boliger. 2018-06-25 12:00
EØS 005-2018 Rammeavtale Elektrotjenester Etat for boligforvaltning 2018-06-19 12:00
EEA 036-2018 Framework Agreement for Masonry Services 2018-06-29 12:00
EØS 036-2018 Rammeavtale Murertjenester 2018-06-29 12:00
EØS 074-2017 Operations and maintenance of buildings belonging to the Agency for Housing Management, Phase 2
EØS 074-2017 Drift og vedlikehold av bygg for Etat for boligforvaltning Trinn 2.
EEA 005-2018 Framework agreement for Electro Services for the Etat for boligforvaltning [Agency for Housing Management] 2018-06-19 12:00
NOR 022-2018 Utskiftning av tak og vindu Repslagergaten 6,12,14 2018-06-12 12:00
NOR-006 2018 Solheimsgaten 47, utskiftning av vinduer 2018-05-02 12:00
NOR 065-2017 Boligsprinkling Prof. Hansteensgt. 65-75 2. utlysning 2018-05-04 12:00
NOR 002-2018 Tak og vindusutskifting 2018-02-09 12:00
NOR 066-2017 Rehabilitering av 81 stk bad-kjøkken 2018-02-16 12:00
EØS 074-2017 Operations and maintenance of buildings belonging to the Agency for Housing Management 2018-01-16 14:00
EØS 074-2017 Drift og vedlikehold av bygg for Etat for boligforvaltning 2018-01-16 14:00
NOR 065-2017 Boligsprinkling Prof. Hansteensgt. 65-75 2018-01-12 15:00

Mercell Commerce AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce AB | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige