Mercell och Doublecheck i tätt samarbete

Mercell kompletterar sin bevakningstjänst. Samarbetet med Doublecheck förbättrar stödet till anbudsgivare i form av konsulthjälp, utbildning och affärsinformation.

-

-

Mercell har genom åren lockat leverantörer som inte enbart är intresserade av svenska upphandlingar. Med hjälp av företagets nordiska bevakningstjänst är det möjligt att identifiera affärschanser även i Norge, Danmark, Finland samt Baltikum, liksom i övriga Europa

Genom att börja samarbeta med Doublecheck vidgar Mercell nu sitt erbjudande. Utöver komplett upphandlingsbevakning erbjuds ökat stöd vid anbudsgivning, utbildning samt affärsinformation för bättre beslutsunderlag.

Lars Rosencrantz, vd för Mercell, pekar bland annat på nyttan av Doublechecks databas över samtliga offentliga affärsvärden för de senaste fem åren:
– De visar vilken offentlig myndighet som köpt, från vilken leverantör de köpt och för hur mycket. Denna affärsinformation används som grund för marknadsrapporter, konkurrentanalyser och avtalsuppföljning.

För att skapa bättre beslutsunderlag om en leverantör ska delta i en upphandling eller inte kommer Mercells kunder, direkt i sin bevakningstjänst, kunna kontrollera utfallet på gjorda affärer för de leverantörer som deltog förra gången den aktuella upphandlingen genomfördes.
– Exakt vilka nyckeltal som kommer göras tillgängliga direkt i Mercells gränssnitt är inte spikat, utan vi kommer att utveckla tjänsten tillsammans med kunderna, säger Fredrik Tamm, grundare av Doublecheck.

Doublecheck breddar även den utbildning som erbjuds inom Mercell Academy.
– Mercells kunder kommer dessutom att kunna ta råd av våra konsulter och få stöd i anbudsarbetet via oss och vår partner Tenders, fortsätter Fredrik Tamm.

På frågan om vad man väntar sig samarbetet i termer av exempelvis antal kunder svarar Fredrik Tamm att man inte räknar i ekonomiska nyckeltal.
– Vi ser att detta är ett viktigt steg i att skapa en bättre fungerande offentlig marknad.

Mercell tillhandahåller samtliga direktivstyrda upphandlingar från den offentliga sektorn från alla branscher i hela Europa. Även tilldelningsbeslut och uppgifter om utgående ramavtal kan bevakas.

 

Saknar du svar på några av dina frågor?

Kontakta Mercell Svenska AB här

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige