ESPD ifyllnad

I regelverket för offentliga upphandlingar som gäller ifrån 2017-01-01 har det tillkommit många nyheter, och en av dem nyheterna är den standardiserade egenförsäkran som kallas ESPD

Har du fastnat i anbudsprocesser på grund ditt ESPD-formulär?

De nya upphandlingsdirektiven innehåller bestämmelser avseende europeiskt enhetligt upphandlingsdokument eller ESPD (European Single Procurement Document). ESPD används som preliminärt bevis på att leverantören får delta i upphandlingen. Denna egenförsäkran, på tolv sidor, innebär att anbudsgivare och anbudssökande intygar att de uppfyller kvalificeringskraven och att de kan ge in efterfrågade bevis för dessa. Endast vinnande anbudsgivare behöver inkomma med de efterfrågade bevisen.

Har du fastnat i anbudsprocesser på grund ditt ESPD-formulär?

Mercell guidar dig i att fylla i ditt ESPD-formulär så att du kvalificerar dig för att kunna lämna anbud.

Pris ESPD
3900 SEK exkl. moms

Eventuella andra utredningar, åtgärder och konsultationer offereras separat.

Jag vill ha hjälp att fylla i EPSD formuläret

Annat som kan intressera dig

Saknar du svar på några av dina frågor?

Kontakta Mercell Svenska AB här

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kungsgatan 34, 41119 Göteborg, Sverige