Upphandlingskurs om ESPD

Bli en mästare på att använda ESPD

De nya upphandlingsdirektiven innehåller bestämmelser avseende europeiskt enhetligt upphandlings dokument eller ESPD (European Single Procurement Document). ESPD används som preliminärt bevis på att leverantören får delta i upphandlingen. Denna egenförsäkran, på tolv sidor, innebär att anbudsgivare och anbudssökande intygar att de uppfyller kvalificeringskraven och att de kan ge in efterfrågade bevis för detta. Endast vinnande anbudsgivare behöver inkomma med de efterfrågade bevisen. Kursen avhandlar följande frågor:

Kursinnehåll

  • Vad är ESPD?
  • Varför ska ESPD användas?
  • När används ESPD?
  • Vilka fält i ESPD ska ifyllas av anbudsgivare?
  • Vilken typ av information och upplysningar måste ESPD innehålla?
  • Är det möjligt att återanvända ett ESPD från tidigare anbud?
  • Vilka extra krav ställs på vinnande anbudsgivare?
  • Instruktion i hur ESPD fylls i.
  • Rådande regelverk angående ESPD. Samt erfarenhet från andra EU-länder.

Målgrupp
Du jobbar med att lämna anbud. Du är säljare, försäljningschef eller anbudsansvarig.

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper inom LOU.

Bli en mästare på att använda ESPD

Är du även intresserad av

Har du frågor kring vår Upphandlingskurs om ESPD

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige