Affärskalender för privata och offentliga upphandlingar

Mercells Affärskalender ger dig översikt över kommande upphandlingar, påminnelser och anbudsfrister i upphandlingar och ingår som en del av vår upphandlingsbevakning.

Affärskalender ingår i vår tjänst upphandlingsbevakning.

Ser du en risk att du tappar bort tidsangivelser för anbudsinlämnande och aktuella uphandlingar? Vår affärskalender ger dig kontroll!

Vår affärskalender ger dig bra översikt av kommunikation, påminnelser och tidsfrister i upphandlingar.

Påminnelser synkroniseras enkelt till din e-postklient, såsom Microsoft Outlook och Notes och säkerställer därför ett enkelt sätt att hålla kontroll på aktuella upphandlingar och deras olika deadlines. Påminnelserna kan anpassas till att gälla kommande upphandlingar, avtal, förfrågningsunderlag och dynamiska dokument och alla olika händelser kan visas i kalendern eller som separat lista.

Ser du en risk att du tappar bort tidsangivelser för anbudsinlämnande och aktuella uphandlingar? Vår affärskalender ger dig kontroll!

Få mer information om vår affärskalender

Genom att skicka in denna förfrågan, accepterar jag att Mercell lagrar min information och kan använda den information jag har lämnat för kommunikation och uppföljning av min förfrågan. Mercell håller min information säker och delar den inte med andra.

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige