Affärskalender

Kalenderbevakning på privata och offentliga upphandlingar - marknadsövervakning

Ser du en risk att du tappar bort tidsangivelser för anbudsinlämnande och aktuella uphandlingar? Vår affärskalender ger dig full kontroll.

Vår affärskalender ger dig en komplett översikt av kommunikation, påminnelser och tidsfrister i upphandlingar.

Påminnelser synkroniseras enkelt till din e-postklient, såsom Microsoft Outlook och Notes och säkerställer därför ett enkelt sätt att hålla kontroll på aktuella upphandlingar och deras olika deadlines. Påminnelserna kan anpassas till att gälla kommande upphandlingar, avtal, förfrågningsunderlag och dynamiska dokument och alla olika händelser kan visas i kalendern eller som separat lista.

Är du även intresserad av

Få mer information om vår Affärskalender

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kungsgatan 34, 41119 Göteborg, Sverige