Information - Mercell Sourcing Service

Komplett upphandlingsverktyg

Komplett upphandlingsverktyg

Mercell Sourcing Service (MSS) är ett elektroniskt upphandlingsverktyg vars huvudfunktion är att förmedla upphandlingar gällande varor och tjänster och ta emot anbud från potentiella leverantörer. Genom detta verktyg har ni möjlighet att publicera era inköp i vår allmänt tillgängliga leverantörsdatabas, samt i TED-databasen när detta aktualiseras.

Maximal kontroll över hela upphandlingsprocessen

I upphandlingsverktyget går det att upphandla och annonsera samtliga förfaranden både över och under tröskelvärdena, hantera kompletteringar/förtydliganden och frågor och svar, skapa öppningsprotokoll och tilldelningsbeslut, lägga till ytterligare upphandlarlicenser, lägga till tillfälliga användare (gästlicenser),bygga upp förfrågningsunderlag och strukturerade dokument, hantera e-anbud, utvärdera e-anbud, tillgång till upphandlingsbibliotek, tillgång till rättsfallsbibliotek, tillgång till avtalsdatabas (för hantering av befintliga och kommande avtal), möjlighet att göra avrop från befintliga avtal samt förnyad konkurrensutsättning, möjlighet att göra avtalsuppföljning, möjlighet till leverantörskontroll, möjlighet att ta ut rapporter och statistik m.m. I upphandlingsverktyget kan ni självfallet även genomföra direktupphandlingar. Via verktyget kan ni enkelt webbspegla er annons på er egen hemsida men även till externa hemsidor om så är önskvärt.

Kostnadsfria kontinuerliga uppdateringar

Kostnadsfria kontinuerliga uppdateringar

Uppdateringar är inkluderade i verktyget i enlighet med utvecklingen inom upphandlingsområdet. MSS är självinstruerande och pedagogiskt utformat, för såväl den upphandlande enheten som dess anbudsgivare. Vidare är upphandlingsverktyget kompatibelt med samtliga ekonomisystem, e-beställningssystem, arkiv – och dokumenthanteringssystem.

Fördelar för upphandlaren

Mercells upphandlingsverktyg säkerställer att offentlig upphandling sker enligt reglerna - effektiva, spårbara och säkra.
Helelektronisk upphandlingsprocess
Komplett överblick över alla leverantörer och befintliga avtal 
Komplett historik över pågående och avslutade upphandlingar

 

Priser

Kontakta Mercell för offert.

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kungsgatan 34, 41119 Göteborg, Sverige