Maj-Britt Brobakke

Upphandlingar

Titel Sista anbudsdag
Kontraktstildeling - IK-EØS 036-2022 Program for lese- og skrivestøtte til Bergen kommune.
Veiledende kunngjøring - ny responssenterløsning for helse- og omsorgstjenester
Kontraktstildeling - IK EØS 004-2022 Forvaltningssystem for eiendomsskatt
Helhetlig løsning for Asset Management i Bymiljøetaten.
Veiledende kunngjøring – fagsystemer for vedlikehold av vei og park med tilhørende elektriske installasjoner (Asset Management)
IK-FOR 013-2022 Digitalt treningsprogram for ergo- og fysioterapitjenesten (2.gangs utlysning) 2022-12-09 12:00
IK-EØS 036-2022 Program for lese- og skrivestøtte til Bergen kommune. 2022-12-09 12:00
IK-FOR 004-2022 Digitalt treningsprogram for ergo- og fysioterapitjenesten
IK-FOR 004-2022 Digitalt treningsprogram for ergo- og fysioterapitjenesten 2022-09-12 12:00
Tilbudsfase - IK EØS 004-2022 Forvaltningssystem for eiendomsskatt 2022-10-06 23:59
Nytt saksbehandlingssystem for innkreving (inkasso)
Programvare for lese- og skrivestøtte til Bergen kommune
Rammeavtaler konsulenttjenester digitalisering og IKT
Kvalifikasjonsfase - IK EØS 004-2022 Forvaltningssystem for eiendomsskatt 2022-08-29 12:00
Veiledende kunngjøring - IKT-løsning for kontaktsenter og ekspedientstøtte
NOR 038-2021 Anskaffelse IKT-system for administrasjon av fagopplæring 2021-08-31 12:00
Veiledende kunngjøring - konsulenttjenester digitalisering og IKT
Kunngjøring om kontraktstildeling EØS 030-2021 Anskaffelse Facility Management system (2.gangs utlysning)
Veiledende kunngjøring - nytt saksbehandlingssystem for innkreving (inkasso)
Intensjonskunngjøring om inngåelse av Avtale om kontrollverktøy og betalingsløsning for parkering på gateplan
Veiledende kunngjøring - IKT-system for administrasjon av fagopplæring (2.gang)
Veiledende kunngjøring - nytt fagsystem for eiendomsskatt
Tilbudsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse av Facility Management system (2.gangs utlysning) 2021-10-26 12:00
Veiledende kunngjøring - Kartleggingsverktøy for psykometriske tester
Veiledende kunngjøring - Løsning for selvbetjent resepsjon og informasjonskiosker
Kvalifikasjonsfase - EØS 073-2020 Anskaffelse av kontrollverktøy og betalingsløsning for parkering på gateplan
Kvalifikasjonsfase - EØS 073-2020 Anskaffelse av kontrollverktøy og betalingsløsning for parkering på gateplan 2021-01-20 12:00
Tilbudsfase - EØS 073-2020 Anskaffelse av kontrollverktøy og betalingsløsning for parkering på gateplan 2021-04-08 12:00
FOR 052-2021 Sikkerhetstest IKT-fagsystem i Bergen kommune 2021-10-06 12:00
Intensjonskunngjøring om inngåelse av Avtale om tjenester til TV- og informasjonsskjermer i Bergen kommune. (2. gangs kunngjøring)
Intensjonskunngjøring om inngåelse av Avtale om tjenester til TV- og informasjonsskjermer i Bergen kommune
Kvalifikasjonsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse Facility Management system (2.gangs utlysning) 2021-09-20 12:00
Kvalifikasjonsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse Facility Management system
Tilbudsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse av Facility Management system 2021-09-01 12:00
Kvalifikasjonsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse Facility Management system 2021-06-22 12:00
Kunngjøring om kontraktstildeling EØS 074-2020 Rammeavtale om levering av konsulenttjenester UNIT4 ERP
Veiledende kunngjøring - IKT-system for administrasjon av fagopplæring
Veiledende kunngjøring - Lese- og skrivestøtteprogram for barnehager og skoler
EØS 074-2020 Rammeavtale om levering av konsulenttjenester UNIT4 ERP 2021-03-15 12:00
Kunngjøring om kontraktstildeling EØS 071-2020 Konsulentbistand til forvaltning og utvikling av fagsystemene VAKO og Boinfo
FOR 071-2020 IT-sikkerhetsrevisjon og rådgivning 2021-01-05 12:00
Veiledende kunngjøring – helhetlig ID-håndtering i Bergen kommune
EØS 071-2020 Konsulentbistand til forvaltning og utvikling av fagsystemene VAKO og Boinfo 2021-01-07 12:00
Veiledende kunngjøring - rammeavtale konsulenttjenester UBW Økonomi
Tilbudsfase - EØS 046-2020 Anskaffelse av system for bruk av offentlig areal (BOA) 2021-01-08 12:00
Veiledende kunngjøring - konsulentbistand utvikling og forvaltning fagsystemene VAKO og Boinfo
Kvalifikasjonsfase - EØS 062-2019 Anskaffelse av felles kundestøttesystem 2020-06-02 12:00
Tilbudsfase - EØS 062-2019 Anskaffelse av felles kundestøttesystem 2020-06-30 12:00
Veiledende kunngjøring - felles kundestøttesystem

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige