Nya LOU 2017

Lär dig ändringarna i upphandlingslagen

Beskrivning

Senast den 1 januari 2017 ska det nya upphandlingsdirektivet införas i Sverige. Hela LOU skrivs om och betydande förändringar kommer genomföras. Deltagarna får en heltäckande bild över alla kommande förändringar, och hur dessa kommer påverka leverantörernas möjligheter i offentlig upphandling.

Kursinnehåll

  • Tilldelning av kontrakt får inte längre göras genom metoden lägsta pris.
  • Ökade möjligheter att använda förhandlade upphandlingar.
  • Vad innebär de nya dynamiska inköpssystemen?
  • Vad innebär det nya förslaget för upphandlingar under tröskelvärdet?
  • Nya generösare regler avseense kommunikation under upphandlingsprocessen.
  • Nya regler för blandade kontrakt.
  • Förändring av ramavtal.
  • Utökning av reglerna avseende uteslutning av leverantörer.
  • Uppdelningen i A- och B-tjänster avskaffas.

Målgrupp    

Kursen riktar sig till alla personer som kommer i kontakt med offentlig upphandling och behöver förbättra sina kunskaper i ämnet.

Förkunskaper    

Grundläggande kunskaper inom LOU.

Beskrivning

Är du även intresserad av

Har du frågor kring vår Kurs Nya LOU 2017?

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige