Nya LOU 2017

Lär dig ändringarna i upphandlingslagen

Beskrivning

Senast den 1 januari 2017 ska det nya upphandlingsdirektivet införas i Sverige. Hela LOU skrivs om och betydande förändringar kommer genomföras. Deltagarna får en heltäckande bild över alla kommande förändringar, och hur dessa kommer påverka leverantörernas möjligheter i offentlig upphandling.

Kursinnehåll

  • Tilldelning av kontrakt får inte längre göras genom metoden lägsta pris.
  • Ökade möjligheter att använda förhandlade upphandlingar.
  • Vad innebär de nya dynamiska inköpssystemen?
  • Vad innebär det nya förslaget för upphandlingar under tröskelvärdet?
  • Nya generösare regler avseense kommunikation under upphandlingsprocessen.
  • Nya regler för blandade kontrakt.
  • Förändring av ramavtal.
  • Utökning av reglerna avseende uteslutning av leverantörer.
  • Uppdelningen i A- och B-tjänster avskaffas.

Målgrupp    

Kursen riktar sig till alla personer som kommer i kontakt med offentlig upphandling och behöver förbättra sina kunskaper i ämnet.

Förkunskaper    

Grundläggande kunskaper inom LOU.

Är du även intresserad av

Har du frågor kring vår Kurs Nya LOU 2017?

Namn 
Företagsnamn 
Org nr
Telefon 
E-mail 
Meddelande

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den proffessionella marknaden

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kungsgatan 34, 41119 Göteborg, Sverige