Översättningstjänster

Information

Förenklad upphandling
2014-02-04
2013-07-11

Inköpare

REGERINGSKANSLIET, STOCKHOLM REGERINGSKANSLIET, STOCKHOLM
STOCKHOLM

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Meddelande om upphandling under tröskelvärdet
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Regeringskansliet
Att: Therése Westerlund
SE-103 33 Stockholm
Sverige
E-post: therese.westerlund@regeringskansliet.se
I.1.2 Ytterligare upplysningar kan erhållas från
TendSign
Sverige
Internetadress
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=35420
I.1.3 Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas
från
TendSign
Sverige
Internetadress
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=35420&Goto=Docs
I.1.4 Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till
TendSign
Sverige
Internetadress
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=35420&Goto=Tender
Avdelning II: Upphandlingen
Ramavtal?
Ja
II.1 Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen
Översättningstjänster
II.2 Beskrivning
Översättningstjänster
II.3 Plats
Plats:
Stockholm
NUTS-kod: SE110, Stockholms län
II.4 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 79530000 Översättartjänster
II.5 Typ av förfarande
Förenklat förfarande
II.6 Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet
UF2013/32325/UD PIK
II.7 Sista datum
2013-07-11 
II.8 Kompletterande information
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud:
2013-10-30
Visma TendSign-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=dibpfqjl
II.14 Datum för införande av denna annons
2013-06-17 
Källa: Visma Commerce

Filer

Namn Filstorlek
Tilldelningsbeslut Upphandling av översättningstjänster.pdf 42 KB
Bilaga 1 Anbudsutvärdering Översättningstjänster.pdf 233 KB

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kungsgatan 34, 41119 Göteborg, Sverige