Dorthe Dolleris Petersen

Indkøbs- og Udbudskonsulent

Upphandlingar

Titel Sista anbudsdag
Vandkvalitetsmålere og øvrige målere til spildevand og drikkevand 2020-09-14 08:01
Supperlingskøb Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, drikkevand 2020-09-14 08:01
Suppleringskøb Trykmålere, øvrige målere, drikkevand 2020-09-14 08:01
Suppleringskøb Niveaumålere radar, øvrige målere, drikkevand 2020-09-14 08:01
Suppleringskøb Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, drikkevand 2020-09-14 08:01
Suppleringskøb Flowmålere magnetisk induktiv, drikkevand 2020-09-14 08:01
Suppleringskøb Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, spildevand 2020-09-14 08:01
Suppleringskøb Trykmålere, øvrige målere, spildevand 2020-09-14 08:01
Suppleringskøb Niveaumålere radar, øvrige målere, spildevand 2020-09-14 08:01
Suppleringskøb Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, spildevand 2020-09-14 08:01
Suppleringskøb Flowmålere Magnetisk induktiv, øvrige målere, spildevand 2020-09-14 08:01
Suppleringskøb Vandkvalitetsmålere, drikkevand 2020-09-14 08:01
Suppleringskøb Vandkvalitetsmålere, spildevand 2020-09-14 08:01
Nyanlæg Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, drikkevand 2020-09-14 08:01
Nyanlæg Trykmålere, øvrige målere, drikkevand 2020-09-14 08:01
Nyanlæg Niveaumålere radar, øvrige målere, drikkevand 2020-09-14 08:01
Nyanlæg Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, drikkevand 2020-09-14 08:01
Nyanlæg Flowmålere magnetisk induktiv, drikkevand 2020-09-14 08:01
Nyanlæg Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, spildevand 2020-09-14 08:01
Nyanlæg Trykmålere, øvrige målere, spildevand 2020-09-14 08:01
Nyanlæg Niveaumålere radar, øvrige målere, spildevand 2020-09-14 08:01
Nyanlæg Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, spildevand 2020-09-14 08:01
Nyanlæg Flowmålere Magnetisk induktiv, øvrige målere, spildevand 2020-09-14 08:01
Nyanlæg Vandkvalitetsmålere, drikkevand 2020-09-14 08:01
Nyanlæg Vandkvalitetsmålere, spildevand 2020-09-14 08:01
Provas - Udbud på omlastning af forbrændingsegnet affald. Dagrenovation, småt brændbart og stort brændbart (genudbud)
Provas - Udbud på omlastning af forbrændingsegnet affald. Dagrenovation, småt brændbart og stort brændbart (genudbud 6.9.2019)
Provas - Udbud på omlastning af forbrændingsegnet affald. Dagrenovation, småt brændbart og stort brændbart (genudbud 6.9.2019) 2019-10-10 12:00
Provas - Udbud på omlastning af forbrændingsegnet affald. Dagrenovation, småt brændbart og stort brændbart (genudbud) 2019-09-19 12:00
Provas - Udbud på omlastning af forbrændingsegnet affald. Dagrenovation, småt brændbart og stort brændbart. 2019-09-19 12:00
Genudbud for indkøb af polymer, slutafvanding til Fredericia Spildevand og Energi A/S
Miljøanalyser Drikkevand/Grundvand og Spildevand/Slam og Perkolat
Delaftale 2 Spildevand, Slam og Perkolat 2018-10-24 08:00
Delaftale 1 Drikkevand og grundvandsanalyser, prøvetagning og analysering 2018-10-24 08:00
Miljøanalyser Drikkevand/Grundvand og Spildevand/Slam og Perkolat 2018-10-24 08:00
Genudbud for indkøb af polymer, slutafvanding til Fredericia Spildevand og Energi A/S 2018-10-19 12:00
Indkøb af polymer til renseanlæg og KSA bil for 10 af SamAquas ejere.
Udbud af fældningskemikalier til renseanlæg og øvrige kemikalier for 10 af SamAquas ejere.
Indkøb af polymer til renseanlæg og KSA bil for 10 af SamAquas ejere. 2018-01-09 08:00
Udbud af fældningskemikalier til renseanlæg og øvrige kemikalier for 10 af SamAquas ejere. 2018-03-15 12:00
Provas - Fjernaflæste målere 2018-01-19 13:00
Delaftale 20 Kerteminde forsyning A/S: Kerteminde renseanlæg 2018-01-09 08:00
Delaftale 19 VandCenterSyd A/S, Bogense renseanlæg. Slutafvanding 2018-01-09 08:00
Delaftale 18 VandCenterSyd A/S, Ejby Mølle renseanlæg. Slutafvanding 2018-01-09 08:00
Delaftale 17 VandCenterSyd A/S, Ejby Mølle renseanlæg. Forafvanding 2018-01-09 08:00
Delaftale 16 Ærø Vand A/S, tre anlæg Slutafvanding 2018-01-09 08:00
Delaftale 15 Vand og affald Svendborg renseanlæg A/S, Anlægs beskrivelse. Egsmade renseanlæg. 2018-01-09 08:00
Delaftale 14 Vand og Affald, Svendborg renseanlæg A/S, Egebjerg syd. Forafvanding og efterklaring. 2018-01-09 08:00
Delaftale 13 Provas A/S, Haderslev Spildevand A/S, Haderslev Renseanlæg 2018-01-09 08:00
Delaftale 12 BlueKolding A/S, Lunderskov renseanlæg øst. Slutafvanding 2018-01-09 08:00
Delaftale 11 BlueKolding A/S, Vamdrup renseanlæg. Slutafvanding 2018-01-09 08:00
Delaftale 10 BlueKolding A/S, Kolding renseanlæg. Slutafvanding 2018-01-09 08:00
Delaftale 9 Middelfart Spildevand A/S: Nr. Åby renseanlæg forafvanding og slutafvanding 2018-01-09 08:00
Delaftale 8 Middelfart spildevand A/S: Middelfart renseanlæg forafvanding og slutafvanding 2018-01-09 08:00
Delaftale 7 Assens forsyning A/S, 5 anlæg. 2018-01-09 08:00
Delaftale 6 Assens forsyning A/S: Assens Renseanlæg 2018-01-09 08:00
Delaftale 5 FFV transport A/S KSA bil 2018-01-09 08:00
Delaftale 4 FFV Spildevand A/S – Sdr. Nærå renseanlæg 2018-01-09 08:00
Delaftale 3 FFV Spildevand A/S – Faaborg renseanlæg 2018-01-09 08:00
Delaftale 2 Fredericia spildevand og energi A/S, Fredericia centralrenseanlæg slutafvanding 2018-01-09 08:00
Delaftale 1 Fredericia spildevand og energi A/S, Fredericia centralrenseanlæg forafvanding 2018-01-09 08:00
Genudbud Rammeaftale ledningsmateriel Vanddistribution
Rammeaftale levering af Koldtvandsmålere
Rammeaftale Ledningsmateriel til Vanddistribution
Delaftale 6 Diffussiontætte rør 2017-08-31 12:00
Delaftale 5 Mekanisk sikring 2017-08-31 12:00
Delaftale 4: Stikledningsventil – Afzinkningsfri messing med svejseender for direkte sammensvejsning med PE-rør 2017-08-31 12:00
Delaftale 3 Stikledningsventile, POM og garniture 2017-08-31 12:00
Delaftale 2 Skydeventiler med garniture 2017-08-31 12:00
Delaftale 1 PE rør - el fittings 2017-08-31 12:00
Genudbud Rammeaftale ledningsmateriel Vanddistribution 2017-08-31 12:00
Delaftale 6: Diffusionstætte rør 2017-05-29 12:00
Delaftale 5: Mekanisk sikring 2017-05-29 12:00
Delaftale 4: Stikledningsventil – Afzinkningsfri messing med svejseender for direkte sammensvejsning med PE-rør 2017-05-29 12:00
Delaftale 3: Stikledningsventiler, POM og garniturre 2017-05-29 12:00
Delaftale 2: Skydeventiler med garniture 2017-05-29 12:00
Delaftale 1 PE rør og el fittings 2017-05-29 12:00
Rammeaftale Ledningsmateriel til Vanddistribution 2017-05-29 12:00
Rammeaftale levering af Koldtvandsmålere 2017-05-15 23:59
Høring ledningsmateriel til vanddistribution 2017-03-31 12:00
Rammeaftale for smedearbejdet:Implementering af UV-belysning af drikkevand i VandCenter Syds distributionsnet 2016-08-10 12:00
Udbud tjenesteydelse spildevandsslam, opsamling og transport af flydende slam 2.
Udbud tjenesteydelse spildevandsslam, opsamling og transport af flydende slam 2
Dräneringslock
Udbud tjenesteydelse spildevandsslam, opsamling og transport af flydende slam 2 2015-12-22 12:00
Udbud tjenesteydelse spildevandsslam, opsamling og transport af flydende slam 2015-12-22 12:00
Genudbud kloakstøbegods
Genudbud kloakstøbegods 2015-08-12 12:00
Kloakstøbegods 2015-06-04 12:00
Dräneringslock 2015-06-04 12:00
Tjensteydelse Laboratorieanalyse
Brøndgods 2015-03-31 12:00
Delaftale 2 Spildevand, slam, perkolat 2015-02-02 12:00
Tjensteydelse Laboratorieanalyse 2015-02-02 12:00
Delaftale 1 Drikkevandsanalyser 2015-02-02 12:00
Tjensteydelse Laboratorieanalyse. 2015-02-02 12:00
Høring på udbudsmateriale om Vandanalyse 2014-10-21 12:00
Sewage treatment services
Indkøb af polymere til brug på renseanlæg
Water-treatment chemicals
Indkøb af kemikalier til fosforfjernelse, svovlbrinte bekæmpelse, aktiv kul samt Lud.
Delaftale 16 Assens forsyning Aarup renseanlæg slutafvanding 2014-02-24 12:00
Delaftale 15 Assens forsyning Haarby renseanlæg slutafvanding. 2014-02-24 12:00
Delaftale 14 Assens forsyning, Gunnerup renseanlæg slutafvanding 2014-02-24 12:00
Delaftale 13 Assens forsyning Assens renseanlæg slutafvanding 2014-02-24 12:00
Delaftale 12 Kolding spildevand, Lunderskov renseanlæg vest. Slutafvanding 2014-02-24 12:00
Delaftale 11 Kolding spildevand, Lunderskov renseanlæg øst. Slutafvanding 2014-02-24 12:00
Delaftale 10 Kolding spildevand, Vamdrup renseanlæg. Slutafvanding 2014-02-24 12:00
Delaftale 9 Kolding spildevand, Kolding renseanlæg . Slutafvanding 2014-02-24 12:00
Delaftale 8 Ærø Vand, Marstal renseanlæg, Søby renseanlæg, Ærøskøbing Renseanlæg. Slutafvanding 2014-02-24 12:00
Delaftale 7 Fredericia spildevand og energi, Fredericia centralrenseanlæg slutafvanding 2014-02-24 12:00
Delaftale 6 Fredericia spildevand og energi, Fredericia centralrenseanlæg forafvanding 2014-02-24 12:00
Delaftale 5 Vand og affald Svendborg, Egsmade renseanlæg. Slutafvanding 2014-02-24 12:00
Delaftale 4 Vand og Affald Svendborg, Egebjerg syd. Forafvanding 2014-02-24 12:00
Delaftale 3 VandcenterSyd, Bogense renseanlæg, Otterup renseanlæg, Søndersø renseanlæg. Slutafvanding 2014-02-24 12:00
Delaftale 2 VandcenterSyd, Ejby Mølle renseanlæg. Slutafvanding 2014-02-24 12:00
Delaftale 1 VandcenterSyd, Ejby Mølle renseanlæg. Forafvanding 2014-02-24 12:00
Indkøb af polymere til brug på renseanlæg 2014-02-24 12:00
3.9 Delaftale 9 Lud. 2014-02-06 12:00
3.8 Delaftale 8 Aktiv kul. 2014-02-06 12:00
3.7 Delaftale 7 Calciumnitrat 45 %, til svovlbrinte behandling. 2014-02-06 12:00
3.6 Delaftale 6 Assens spildevand 2014-02-06 12:00
3.5 Delaftale 5 Kolding spildevand 2014-02-06 12:00
3.4 Delaftale 4 Ærø Vand 2014-02-06 12:00
3.3 Delaftale 3 Fredericia forsyning 2014-02-06 12:00
3.2 Delaftale 2 Vand og Affald 2014-02-06 12:00
3.1 Delaftale 1 VandcenterSyd 2014-02-06 12:00
Indkøb af kemikalier til fosforfjernelse, svovlbrinte bekæmpelse, aktiv kul samt Lud. 2014-02-06 12:00
Drinking-water piping
Hydrometers
EU udbud, levering af ledningsmateriel drift af vand 2013-05-30 12:00
EU udbud koldvandsmålere til drikkevand 2013-05-30 12:00

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige