Communications network

Information

Öppet förfarande
2013-03-01

Inköpare

Miasto Zabrze – Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej
Paulina Godlewska
ul. Piastowska 11
41-800 Zabrze
POLAND

Kort beskrivning

Miasto Zabrze- Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, ul. Piastowska 11, attn: Paulina Godlewska, POLAND, - 41-800 Zabrze. Tel. +48 322776800. E-mail: sekretariat@mzdii.zabrze.pl. Fax +48 322776801.

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 7.11.2012, 2012/S 214-353942)

2012/S 238-390851

RE:

CPV:32412000, 32420000, 32430000, 45311000, 45400000

Communications network.

Network equipment.

Wide area network.

Instead of:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 13.12.2012 (10:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 13.12.2012 (10:10).

Read:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21.12.2012 (10:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 21.12.2012 (10:10).

Other additional information

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kungsgatan 34, 41119 Göteborg, Sverige