Svend Johnstad

Innkjøpsrådgiver

Upphandlingar

Titel Sista anbudsdag
VÅ-21-01 Bredbånd Gravberget og Risberget 2021-03-05 12:00
EL-21-02 Ydalir boligutvikling - Konkurransefase 2021-03-26 12:00
EL-21-02 Ydalir boligutvikling - Prekvalifisering 2021-01-29 12:00
ST-20-11 Totalentreprise ny barnehage 2021-01-20 12:00
EL-20-09 Veghøvel 2021-01-15 12:00
TR-20-16 Renovering Sønstehagen garderobeanlegg 2020-11-30 12:00
ROH-20-01 DRIFT AV NETTAKSESSER OG NETTVERK - Konkurransefase 2020-09-21 12:00
ST-20-08 FORBEREDENDE ARBEIDER TIL ASFALTERING OG ASFALTERING 2020-09-22 12:00
SO-20-04 Fagsystem for byggesaksbehandling-eByggesak - Ny konkurranse 2020-10-05 12:00
SO-20-06 Nettportal 2020-09-07 12:00
RO-20-02 Totalentreprise nytt Beredskap- og responssenter - KONKURRANSEFASE 2020-09-21 12:00
SO-20-04 Fagsystem for byggesaksbehandling-eByggesak
HF-19-01-ST Utbygging av bredbåndinfrastruktur i Stor-Elvdal
HF-19-01-ST Utbygging av bredbåndinfrastruktur i Stor-Elvdal 2020-05-04 12:00
SO-20-04 Fagsystem for byggesaksbehandling-eByggesak - Konkurransefase 2020-08-31 12:00
SO-20-04 Fagsystem for byggesaksbehandling-eByggesak 2020-08-03 12:00
ST-20-07 Vintervedlikehold av veier og plasser 2020-09-04 12:00
ROH-20-01 DRIFT AV NETTAKSESSER OG NETTVERK 2020-08-10 12:00
RO-20-04 Istandsetting av vinduer på Røros rådhus 2020-08-17 12:00
EN-20-02 SNØBRØYTING OG LØYPEKJØRING 2020-08-17 12:00
IFK-20-01 Veiledende kunngjøring for høring av planlagte områder for utbygging av bredbåndsinfrastruktur med statsstøtte.
EL-20-06 Ydalir boligutvikling 2020-07-06 12:00
DIO-20-01: Rammeavtale til driftsstøtte VA 2020-08-28 12:00
HF-19-01-EL Utbygging av bredbåndinfrastruktur i Elverum
HF-19-01-EL Utbygging av bredbåndinfrastruktur i Elverum 2020-05-04 12:00
RO-20-02 Totalentreprise nytt Beredskap- og responssenter - PREKVALIFISERING 2020-06-30 12:00
EL-20-06 Ydalir boligutvikling - konkurransefase 2020-09-18 12:00
HF-19-01-KO Utbygging av bredbåndinfrastruktur i Kongsvinger
RO-20-05 Gardiner til Øverhagaen bo helse og velferdssenter 2020-06-03 12:00
MHBR-20-01 Kjøp av ny brannlift - konkurransefase 2020-05-29 12:00
FO-20-01 Ombygging av næringsbygg
FO-20-01 Ombygging av næringsbygg 2020-01-31 12:00
OS-20-03 Intensjonskunngjøring avløp til Gjeltenegga Nord
RO-20-03 Møblement Øverhagan 2020-04-22 12:00
EL-20-05 Totalentreprise VA-pumpestasjoner 2020-05-05 12:00
TR-20-06 Rehabilitering av VA-anlegg 2020-04-24 12:00
TR-20-05 Prosjektering av ombygging av renseanlegg 2020-04-24 12:00
EL-20-02 UNDERGANG FOR TURVEG I HERADSBYGD PÅ SOLØRBANEN 2020-03-30 12:00
HF-19-01-EN Utbygging av bredbåndinfrastruktur i Engerdal 2020-05-04 12:00
Avlysning: HA-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur
HA-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 2019-10-31 12:00
MHBR-20-01 Kjøp av ny brannlift - Prekvalifisering 2020-04-01 12:00
EL-20-04 Asfaltering 2020-03-26 12:00
RO-20-01 RO-20-01 Pasientsenger og bord 2020-03-13 12:00
EL-20-01 VA-anlegg 2020-02-28 12:00
Konkurranse ME-19-04 Generalentreprise Meldal Helsetun 2020-03-13 12:00
ST-20-01 Intensjonskunngjøring av tilskudd til oppgradering av eksisterende bredbåndsinfrastrukur
GR-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Grue 2020-03-09 12:00
Prekvalifisering ME-19-04 Generalentreprise Meldal Helsetun 2020-01-10 12:00
Konkurransefase ME-19-03 Delte entrepriser Meldal helsetun 2019-11-11 12:00
Prekvalifisering ME-19-03 Delte entrepriser Meldal helsetun 2019-10-03 12:00
KO-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur AVLYST
KO19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 2019-08-15 12:00
TR-19-13 Rammeavtale verkstedtjenester til kommunal bilpark 2019-10-28 12:00
LØ-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 2019-09-16 12:00
STA-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 2019-10-31 12:00
OS-19-02 utbygging av bredbåndsinfrastruktur for høy hastighet 2019-09-30 12:00
FR-19-02 Rammeavtale VA-rådgivere og byggeledelse 2019-09-06 12:00
TR-19-07 Rammeavtale dekkavtale og verkstedtjenester 2019-08-26 12:00
TY-19-05 Rehabilitering av svømmehall 2019-08-16 12:00
ST-19-20 Totalentreprise infrastruktur i Båsrøsta 2019-06-27 12:00
SOD-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 2019-08-15 12:00
OF-19-01 Veiledende kunngjøring - Høring for områder for bredbåndsutbygging med offentlige tilskuddsmidler
ME-19-01 Byggeledelse 2019-06-17 12:00
HF-19-01 Veiledende kunngjøring - Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Hedmark fylke ifm. statsstøtte til utbygging.
EN-19-07 OMBYGGING AV OMSORGSLEILIGHETER ENGERDAL HELSE- OG OMSORGSSENTER
EN-19-07 OMBYGGING AV OMSORGSLEILIGHETER ENGERDAL HELSE- OG OMSORGSSENTER 2019-05-03 12:00
EI-19-02 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 2019-05-24 12:00
ST-19-03 Prekvalifisering for totalentreprise omsorgsboliger 2019-05-13 12:00
RI-19-01 Skisse- og forprosjekt for ombygging/oppgradering av helsetun 2019-05-03 12:00
EN-19-09 Generalentreprise VA-Østfjell 2019-05-03 12:00
EN-19-03 Generalentreprise VA Østfjell
EN-19-03 Generalentreprise VA Østfjell 2019-03-01 12:00
TR-18-10 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 2019-03-22 12:00
EI-19-01 Bygging og drift av mobilmaster 2019-02-01 12:00
EN-18-13 Totalentreprise utleieboliger 2019-02-01 12:00
EI-18-01: Utbygging av mobilbasert bredbåndsdekning
EI-18-01: Utbygging av mobilbasert bredbåndsdekning 2018-12-20 12:00
TY-18-09: Varmeanlegg kirke 2018-11-07 12:00
TY-18-08: TILSTANDSVURDERING OG FORPROSJEKT SVØMMEHALL 2018-10-22 12:00
OS-18-02: Totalentreprise omsorgsboliger 2018-10-26 12:00
RO-18-10: Byggeledelse totalentreprise Øverhagaen 2018-10-01 12:00
TR-18-07: Totalentreprise bru over Grøna. 2018-09-07 12:00
FR-18-01: Prekvalifisering - Plan- og designkonkurranse Frøya helsehus og omsorgsboliger 2018-08-24 12:00
AL-18-03: Kjøp av ny traktor
AL-18-03: Kjøp av ny traktor 2018-03-20 12:00
FR-18-01: Prequalification — Design contest; Frøya health centre and sheltered accommodation flats 2018-08-17 12:00
FR-18-01: Prekvalifisering - Plan- og designkonkurranse Frøya helsehus og omsorgsboliger 2018-08-17 12:00
FR-18-01: Arkitektkonkurranse Frøya helsehus - prekvalifisering 2018-08-07 12:00
TR-18-05: Generalentreprise Jordet Barnehage
TR-18-05: Generalentreprise Jordet Barnehage 2018-06-12 12:00
RO-18-07: TOTALENTREPRISE ØVERHAGAEN BO, HELSE OG VELFERDSSENTER 2018-07-09 12:00
TKS-18-01: Kjøp av nye skogsmaskiner 2018-05-25 12:00
RO-18-02:Anskaffelse av brakkerigg til sykehjem
RO-18-02:Anskaffelse av brakkerigg til sykehjem 2018-02-27 12:00
RO-18-05: Midlertidig barnehagebygg 2018-05-16 12:00
TO-18-01: Rådgivergruppe og byggeledelse for fornyelse av sentrumsskole i Tolga 2018-04-23 12:00
ME-18-01: Detaljprosjektering av nytt helsetun 2018-04-23 12:00
SO-18-01: Rammeavtale Velferdsteknologiske enheter 2018-04-23 12:00
TR-18-01: Sentrumsplan for Trysil sentrum 2018-03-23 12:00
ME-18-02: Totalentreprise kulturscene i idrettsbygget 2018-04-13 12:00
TR-17-07: Procurement of a wheeled loader
TR-17-07: Kjøp av hjullaster
TR-17-07: Kjøp av hjullaster 2017-12-11 12:00
GR-17-01: Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 2018-03-23 12:00
ET-17-01: Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 2018-03-23 12:00
RO-18-03: Kjøp av nye fremskutte eneheter 2018-03-16 12:00
ST-18-01: Kjøp av traktor 2018-02-23 12:00
SO-17-13: Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 2018-03-23 12:00
NO-17-04: Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 2018-03-23 12:00
AL-18-01: Møblering av skole 2018-02-16 12:00
TY-17-12: Tjenestekonsesjon BPA 2018-01-26 12:00
SO-17-12: Intensjonskunngjøring CarAdmin
EN-17-15: Engerdal Torg 2018-02-16 12:00
RE-17-02: Kjøp av nye varebiler til hjemmesykepleien 2018-01-31 12:00
ST-17-02: ARK og RIBr til omsorgsboligprosjekt. 2018-01-12 12:00
HO-17-11: Dialogkonferanse for utbygging av bredbånd
TY-17-11: Totalentreprise Brannstasjon 2017-12-18 12:00
ST-17-01: Kjøp av ny traktor 2017-09-11 12:00
ST-17-03: Leieavtale for sentrumslokaler til folkebibliotek 2017-12-08 12:00
TR-17-07: Procurement of a wheeled loader. 2017-12-11 12:00
TOK-17-02: Nyutlysning av takarbeider på Tolga kirke 2017-10-12 12:00
TOK-17-01: Restaurering av tak på Tolga kirke. 2017-06-21 12:00
ME-17-01: Forprosjekt Helsetun 2017-09-04 12:00
EN-17-11: Byggeledelse for VA-saneringsprosjekt. 2017-08-07 12:00
EN-17-09: Sanering av VA-anlegg 2017-08-07 12:00
OS kommune - Dialogkonferanse utbygging av tomt i Os sentrum
TY-17-06: Taktekking Tynset barneskole 2017-06-16 12:00
AL-17-02: Utskifting av vinduer i kommunehuset 2017-06-16 12:00
EN-17-08: Asfaltering 2017-06-01 12:00
EN-17-05: Pumpestasjon Fredheim 2017-06-08 12:00
EN-17-07: Entreprise utskifting avgatelys 2017-06-05 12:00
EN-17-03: Snøbrøyting 2017-05-02 12:00
ÅM-17-01: Anskaffelse av ny brannbil 2017-05-23 12:00
Rennebu-16-01: Detailed engineering design; Rennebu Health Centre.
Rennebu-16-01: Detaljprosjektering Rennebu helsesenter
OS-17-01: Møblering til barnehage 2017-04-03 12:00
TR-17-02: Utbygging av bredbånd 2017-04-07 12:00
TY-17-04: Rehabilitering av 9. etg Tynset rådhus 2017-04-03 12:00
EN-17-02: Totalentreprise Utstillingshall Blokkodden 2017-03-23 12:00
EN-17-01: Avløpsanlegg Femundsenden 2017-03-24 12:00
ÅM-16-13:The procurement of a new fire-fighting vehicle.
ÅM-16-13:Kjøp av ny brannbil
ÅM-16-13:Kjøp av ny brannbil 2016-11-11 12:00
NO-16-08: Rammeavtaler IKT-utstyr 2017-02-17 12:00
NO-16-09: Rammeavtale kopi- og multifunksjonsmaskiner 2017-02-10 12:00
TR-17-03: Totalentreprise 2-mannsbolig 2017-02-27 12:00
REK-17-01: Rehabilitering av kirketak 2017-02-22 12:00
TY-17-02: Varmepumpe Fåset skole 2017-01-27 12:00
TY-17-01: EOS-System 2017-01-27 12:00
Rennebu-16-01: Detaljprosjektering Rennebu helsesenter 2016-12-19 12:00
EN-16-05: Nødstrømanlegg i rådhuset Enger 2016-12-20 12:00
TY-16-10: Anskaffelse av toppsystem DS-EOS 2016-08-19 12:00
ST-16-03: Prosjektledelse 2016-10-26 12:00
TY-16-18: Ombygging av Furumoen Pensjonærhjem 2016-10-24 12:00
TY-16-16: Takarbeider Kvikne Kirke 2016-09-26 12:00
ÅM-16-11: Snøbrøyting 2016-10-11 12:00
SO-16-02: Rammeavtale maskinentreprenør 2016-10-07 12:00
TY-16-15: Rehabilitering av tak på svømmehall 2016-09-06 12:00
RE-16-05: Totalentreprise ambulansestasjon 2016-08-08 12:00
TY-16-09: LED-belysning i kommunale bygg i Tynset 2016-08-19 12:00
ÅM-16-07: Opparbeidelse av bussoppstillingsplass 2016-07-12 12:00
NO-16-05: Rammeavtale arkitekt- og konsulenttjenester 2016-08-15 12:00
ST-16-02: Vedlikehold av kommunale veier 2016-08-15 12:00
TY-16-08: Totalentreprise kommunale boliger 2016-08-12 12:00
AL-16-06: Omsorgsboliger 2016-08-08 12:00
SO-16-09: Arkitekt og konsulenttjenster 2016-07-04 12:00
AL-16-04: Generalentreprise Skole 2016-08-15 12:00
EN-16-01: Ny trafikkløsning Engerdal sentrum 2016-07-07 12:00
RE-16-04: Oppgradering av mottaksboliger 2016-05-27 12:00
TR-16-07: Kjøp av sette-og opptaksmaskin for brøytestikker og strøkasse 2016-06-03 12:00
ST-16-01: Leie av midlertidige bygningsmoduler til voksenopplæringslokaler 2016-05-31 12:00
AL-16-01: Sentrumsprosjekt Alvdal 2016-05-25 12:00
TO-16-01: Modernisering av heis 2016-05-06 12:00
TR-16-09: Ombygging/påbygging/ominnredning av skolebyggene i Innbygda 2016-05-23 12:00
OS-16-02: Entreprise Håmmålfjellveien 2016-05-18 12:00
TR-16-02: Bemanningstjenester for kommunal helsesektor 2016-05-04 12:00
TR-15-04: Rammeavtaler for vedlikehold av kommunal bilpark
AL-16-05: Leie av bygningsmoduler til midlertidig barnehage 2016-04-26 12:00
TY-16-01: Møbler til Tronstua barnehage 2016-03-04 12:00
TR-16-06: Kjøp av aggregat til beredskap 2016-03-03 12:00
RE-15-07: Totalentreprise ombygging av Klokkergården 2016-01-22 12:00
RE-15-08: Totalentreprise flyktningboliger 2016-02-15 12:00
REK-15-01: Vedlikeholdsarbeider kirketak 2015-11-11 12:00
TR-15-09: Kjøp av ny veghøvel 2016-01-15 12:00
TO-14-03: Rehabilitering av kommunal bolig 2015-11-23 12:00
ELKS-15-01: Rammeavtale skogsdriftstjenester 2016-01-08 12:00
AL-15-04: Totalentreprise renseanlegg, Strømmen i Alvdal 2015-09-18 12:00
OS-15-04: Totalentreprise Barnehage 2015-10-29 12:00
EN-15-02: Trykkøkningsstasjon og vannreservoar 2015-10-15 12:00
RE-15-05: Rehabilitering VA-ledninger 2015-10-09 12:00
TKS-15-01: Rammeavtale skogsdrift 2015-10-28 12:00
DO-15-03: Entreprise Tur- og sykkelveg over Dovrefjell Parsell 4 2015-08-25 12:00
TR-15-04: Rammeavtaler for vedlikehold av kommunal bilpark 2015-08-21 12:00
TO-15-01:Etablering av boliger til boligsosialt formål, etter Hamarøymodellen 2015-08-14 12:00
STK-15-02: Totalentreprise utvendig restaurering av Stor-Elvdal hovedkrike 2015-08-13 12:00
RE-15-03: Entreprise ombygging av Rendalen kommunehus 2015-06-29 12:00
DIO-15-02:Rammeavtale for drift av DIO 2015-08-03 12:00
DIO-15-01: Rammeavtale for drift av DIO 2015-06-12 12:00
SK-15-01: Rehabilitering friidrettsbane med kunststoffdekke 2015-06-05 12:00
TY-15-01: Entreprise Barnehage 2015-05-19 12:00
SK-15-03: Prosjektering av skole 2015-06-05 12:00
LO-15-04: Totalentreprise flyktningeboliger 2015-05-28 12:00
SK-15-02: Totalentreprise firemannsbolig 2015-05-13 12:00
STK-15-01: Totalentreprise Vanntåkeanlegg 2015-04-27 12:00
LO-15-02: Rehabilitering av Garmo og Leirmo renseanlegg byggentreprise 2015-04-30 12:00
LO-15-03: Totalentrepriser tekniske anlegg til Garmo og Leirmo renseanlegg 2015-04-30 12:00
ÅM-15-04: Utarbeidelse av kommuneplanens arealdel 2015-04-15 12:00
ÅM-15-01: Totalentreprise rivning av gymbygget ved Rena skole 2015-04-24 12:00
NO-14-04: Rammeavtale IKT-Utstyr 2015-03-04 12:00
DO-15-01: Entrepriser skole
LS-14-02: Mannskapsbil 2015-02-23 12:00
TO-14-04: Totalentreprise omsorgsboliger Norø sykehjem 2015-01-21 12:00
LO-15-01: Ventilasjon renseanlegg 2015-02-04 12:00
LE-14-04: Totalentreprise ventilasjonsanlegg 2014-09-02 12:00
LO-14-07: VA-anlegg Lykkja i Lom sentrum 2014-12-05 12:00
EN-14-03: Entrepriser tilbygg til kjøkken Drevsjø sykehjem 2014-10-23 12:00
LO-14-06: Totalentreprise gangbru over Bøvra 2014-08-18 12:00
LO-14-04: Totalentreprise - avløpspumpestasjon og utstyr til trykkøkningsstasjon for drikkevann 2014-07-03 12:00
LO-14-03: Tiltak kommunaltekniske anlegg 2014-07-03 12:00
EN-14-01: Grunnarbeider og asfaltering for kommunale veier og gangveier 2014-07-01 12:00
NG-14-01: Rammeavtale kjøp og leasing av biler 2014-06-27 12:00
OS-13-02: Totalentreprise Litjmyrmoen 2014-06-26 12:00
LO-14-05: Enøktiltak for Pensjonatet ved Helseheimen. 2014-06-23 12:00
VÅ-14-06: Prosjektering av ombygging og nybygg til Vågåheimen sykehjem 2014-06-16 12:00
HO-14-01 Heiskontroll og service 2014-06-10 12:00
TY-14-04: Entreprise avlastningsboliger 2014-05-20 12:00
ÅM-14-02: Rammeavtale for bemanningstjenester til kommunal helsetjeneste 2014-05-07 12:00
VÅ-14-05: Prosjektering av ombygging og nybygg til Vågåheimen sykehjem 2014-06-02 12:00
ÅM-14-01: Rammeavtale leasingbiler 2014-04-25 12:00
SK-14-03: Totalentreprise tomannsbolig 2014-04-11 12:00
LO-14-01: Detaljprosjektering rehabilitering av svømmehall 2014-03-31 12:00
RE-14-04: Oppgradering av uteområde ved Rendalen rådhus 2014-04-04 12:00
SK-14-02: Septikrenovasjon 2014-03-07 12:00
Prosjekt- og byggeledelse ombygging helsestasjon 2014-02-21 12:00
Prosjekt- og byggeledelse rehabilitering svømmehall 2014-02-21 12:00
LO-14-02: Prosjekt- og byggeledelse 2014-02-21 12:00
LO-13-08: Detaljprosjektering helsesenter 2014-02-14 12:00
VÅ-14-01: Kjøp av HC-buss 2014-02-17 12:00
SO-13-01: Rammeavtale kjøp av biler 2014-02-03 12:00
ES-14-01: Bemanningstjenester til kommunal helse- og omsorgstjeneste 2014-02-07 12:00
LL-13-01: Rammeavtale for bemmaningstjenester til kommunal helsetjeneste 2013-08-15 12:00
DO-13-02: Totalentreprise VA Dombås vest/Domaasjordet 2013-06-12 12:00
VÅ-13-01: VA-Anlegg 2013-05-27 12:00
LO-12-06 Totalentrepriser flyktningeboliger 2013-02-15 12:00
RE-12-08: Entreprise boligfelt Holmegga 2013-01-21 12:00
Oppmåling 2013-01-14 12:00
Utarbeidelse av reguleringsplaner 2013-01-14 12:00
Byggeledelse 2013-01-14 12:00
Hydrogeologi(rasfare/skredsikring) 2013-01-14 12:00
Prosjektering av elektro 2013-01-14 12:00
Prosjektering av vei 2013-01-14 12:00
Prosjektering av VA 2013-01-14 12:00
Prosjektering av VVS 2013-01-14 12:00
Prosjektering av bygg 2013-01-14 12:00
Landskapsarkitekttjenester 2013-01-14 12:00
Arkitekttjenester 2013-01-14 12:00
HO-12-09: Arkitekt- og konsulenttjenester 2013-01-14 12:00
SO-12-04: Medisinsk forbruksmateriell/inkontinensprodukter 2012-12-17 12:00
HO-12-06: Skjenkekontroll 2012-11-30 12:00
NG-12-10: WAN-kommunikasjon og internettaksess 2012-11-01 12:00
ÅM-12-06: Leasing av minibuss med plass for 2 rullestoler 2012-10-29 12:00
RE-12-07: Nytt takbelegg på Rendalen kommunehus 2012-09-26 12:00
LO-12-04: Prosjektering av rehabilitering av svømmehall 2012-09-03 12:00
HM-12-02: Organisering av avtalespesialister 2012-08-10 12:00
VÅ-12-05: Entreprise Helsesenter 2012-07-23 12:00
FO-12-02: Veiarbeider i sentrum 2012-06-20 12:00
AL-12-03: Advkokattjenester til ekspropriasjonssak 2012-06-29 12:00
EN-12-01: Tolketjenester 2012-06-13 12:00
SK-12-01: Renseanlegg 2012-06-21 12:00
RO-12-03: Asfaltering 2012-05-25 12:00
HO-12-01: Rammeavtale for skoleboker til grunnskolen med digitale tillegg 2012-05-10 12:00
TY-12-05: Kjøp av traktor 2012-05-15 12:00
VÅ-12-03: Oppgradering av skolekjøkken 2012-04-30 12:00
VÅ-12-02: Brannbil - Fremskutt enhet 2012-04-16 12:00
ÅM-12-03: Leasing av traktorer 2012-04-30 12:00
AL-12-01: Entreprise pumpehus - Bygg, elektro og rør. 2012-03-26 12:00
HO-11-03: Kontroll av sprinkleranlegg 2012-03-27 12:00
TO-12-01: Traktor 2012-03-09 12:00
TR-11-08: Bemanningstjenester til kommunal helsetjeneste i trysil 2012-03-01 12:00
EN-11-05: Forsikringer 2011-12-22 12:00
TR-11-10: Forsikringer 2011-12-19 12:00
SE-11-06: Forsikringer 2011-12-19 12:00
VÅ-11-03: Forsikringer 2011-12-19 12:00
FO-11-02: Forsikringer 2011-12-19 12:00
ÅM-11-08: Forsikringer 2011-12-19 12:00
ST-11-02: Forsikringer 2011-12-19 12:00
TY-11-07: Forsikringer 2011-12-19 12:00
SO-11-04: Maskinentreprenør rammeavtale 2011-12-23 12:00
SK-11-04: Skatepark 2011-11-30 12:00
LO-11-06: Vann og Avløp 2011-10-25 12:00
VÅ-11-01: Totalentreprise tomannsbolig 2011-10-17 12:00
DO-11-02: Vedlikehold av kommunal vei 2011-10-04 12:00
ÅM-11-05: Bemanningstjenester for kommunal helsetjeneste 2011-07-14 12:00
AL-11-05: Entreprise kryssing av Glomma 2011-07-18 12:00
TR-11-04: Rammeavtale for dekk- og verkstedtjenester 2011-07-01 12:00
SE-11-05: Asfalt 2011-07-07 12:00
TR-11-05: Rammeavtale for kjøp av vegsalt 2011-07-15 12:00
LE-11-02: Bemanningstjenester for helsetjenesten 2011-03-29 12:00
TR-11-02: Verkstedtjenester og dekkavtale 2011-03-25 12:00
NG-11-03: Rammeavtale for kjøp av skolebøker 2011-04-11 12:00
TO-11-01: Forsikringer 2011-03-07 12:00
FI-10-01: Forsikring 2011-02-28 12:00
DS-11-01: Kjøp og leasing av biler 2011-03-14 12:00
LE-11-01: Rammeavtale for leasing av biler 2011-03-16 12:00
ST-11-01: Totalentreprise utleieboliger 2011-03-18 12:00
LO-10-05: Leasing av biler 2011-02-21 12:00
NO-10-03: IKT-utstyr 2010-12-21 12:00
OS-10-09: Grusbane og omlegging VA 2010-11-03 12:00
TR-10-10: Revidering av kommuneplanens arealdel for Trysil kommune 2010-11-15 12:00
SK-10-06: Kjøp av biler 2010-11-01 12:00
OS-10-07: Snøbrøyting av kommunale veier og plasser. 2010-09-21 12:00
NO-10-02: Leasing og kjøp av biler 2010-10-08 12:00

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige