Åstorps Kommun

Åstorps Kommun
Storgatan 7
26580 Åstorp
Sverige
Org.nr: 2120000936

Titel Sista anbudsdag
Anbud-Offentlig toalett i Åstorps kommun 2017-12-12
Qlikview-tjänster 2017-11-28
Produktgrupp Titel Typ Avtalslut Kontakt
Mötes förtäring Avrop Kurt Grönsund

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kungsgatan 34, 41119 Göteborg, Sverige