Unik insikt med kommande upphandlingar

Få information om vad den offentliga sektorn planerar för inköp i framtiden - innan det upphandlas. Detta är en guldgruva för framtida affärsmöjligheter.

Kommande upphandlingar ingår i vår tjänst upphandlingsbevakning

Detta är kommande upphandlingar

Offentliga budgetar och investeringsplaner kan ge dig viktig information om när det sätts av pengar till investeringar i kommuner och landsting.

Med kommande upphandlingar blir du underrättad när det fattas beslut om nya offentliga projekt och investeringar som planeras i Sverige.

Pengarna är budgeterade och avsatta. När ska de då användas?

Kommuner och landsting utarbetar årligen omfattande budgetar som är tillgängliga för allmänheten. Dessa är guldgruvor för framtida affärsmöjligheter. Tyvärr är det tidskrävande att bearbeta och sammanställa budgetarna till något värdefullt.  

Mercells erfarna personal granskar de omfattande och delvis avancerade budgetarna och plockar ut relevant information. Denna delas upp, kategoriseras och görs sökbar i Mercells databas. Dem offentliga budgetarna gäller huvudsakligen innevarande år och upp till tre år framåt.

Starta dialogen tidigt och vinn upphandlingen

Kommande upphandlingar informerar dig om hur budgetarna kommer fördelas under kommande period och ger dig ett bra grundmaterial till tidig dialog med beslutsfattare. Du kan ställa frågor och ge tips inför upphandlingar, inte minst inför de som inte publiceras offentligt.

Hur mottar du informationen?

Du mottar bevakningen av budgetarna via e-post med önskat intervall. De finns också tillgängliga via vår portal. Budgetarna kodas på samma sätt som upphandlingar, och du mottar därför enbart den information som passar dina sökkriterier. 

Få mer information om kommande upphandlingar

Genom att skicka in denna förfrågan, accepterar jag att Mercell lagrar min information och kan använda den information jag har lämnat för kommunikation och uppföljning av min förfrågan. Mercell håller min information säker och delar den inte med andra.

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige