Forsvarsbygg - Закупки

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Норвегия
Регистрационный номер: 975950662
Описание организации

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Название Департамент Срок подачи предложения
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2025
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2025
Masseutskifting Rena militære flyplass - RMFL Landsørkje 22.08.2024
Kjøp av plasthall for lager, Rena militære flyplass, RMFL Landsørkje 30.07.2024
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.09.2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 08.04.2032
C04823 - Totalentreprise ny garasje til tankbil Ørland Flystasjon - 200112 15.08.2024
Totalentreprise nytt kontor - og undervisningsbygg på Værnes Garnison 2023015714 01.08.2024
Tjenster innenfor drift, vedlikehold og nyanskaffelser av ventilasjons- og avfuktingsanlegg i region vest - 3 delområder (R01559, R01560 og R01561) 14.08.2024
C04730 - Generalentreprise Rehabilitering bygg Wallemsviken/Sjøkrigsskolen 101026 23.08.2024
C04650 - Ny kontorkapasitet Linderud Leir - Totalentreprise - 100905 (konkurranse trinn 2) 02.09.2024
Konkurranse - C04733 - Solavskjerming i Forsvarets ledelsesbygg - 101061 23.08.2024
100148 - Etablering av skibruer, region nord, Sørlia 15.08.2024
Etablering av el-billadere, inkl nettstasjon, Skjold leir, Målselv kommune 21.08.2024
C04789 - Guard House and Flight Line Building - 200111 07.08.2024
Tjenester innenfor drift, vedlikehold og nyanskaffelser av ventilasjons- og avfuktingsanlegg i region øst - 2 delområder (R01562 og R01563) 14.08.2024
Pressemeldingstjeneste 22.07.2024
Prekvalifisering - Scanning av rør Evenes 16.08.2024
R01624- Vintervedlikehold Region Øst - Område Eggemoen og Helgelandsmoen 09.08.2024
R01425 - Kvalifikasjonsfase - Rammeavtale MIME – byggeledelse for ombygging av infrastruktur og bygg knyttet til montering av antenner og master 09.08.2024
C04876 - 100758 Totalentreprise Fornyelse boliger - St. Georgs vei trinn 2 30.08.2024
C04819 - Istandsetting og vedlikehold av kaier og sjømurer på Oscarsborg festning - 100907 12.08.2024
Riving av COB-hall på Flesland - 2. gangs utlysning. Prosjekt nr 710235. 28.08.2024
101004 - LED Armaturer region nord Sortland 02.09.2024
Anskaffelse av motoriserte palleroler og heisautomater i bygg 123 - Bardufoss 29.07.2024
101004 - Etablering av ny trafokiosk RENO - Bardufoss 16.08.2024
Ørlandet - Riving av bunkere på Grandebakken 28.08.2024
101066 - C04815 - Skyte- og øvningsfelt Brigade Nord - Totalentreprise 20.08.2024
100204 - C02500 - Nybygg - Haakonsvern - Kvalifikasjonsfase 09.08.2024
V2_C04805 - Totalentreprise treningshall og carporter - 100674 13.08.2024
C04878 - Rehabilitering av mannskapskaserne B - Ørland 19.08.2024
R01419 - Digitalt kurs FSE 09.09.2024
Asfaltering Rødsvegen og Fagerfjellvegen i Åmot kommune 09.08.2024
Asfaltering Tyskerveien i Søndre Land og deler i Jørstadmoen leir 09.08.2024
Asfaltering - Bodin leir 09.08.2024
Delevaskere til verksted, 0064, Rena leir 19.07.2024
Konkurranse - Digitalt verktøy for nynorskoversettelse 19.08.2024
101068 - Kjøp av telt/plasthaller - RENO 23.08.2024
101068 - Teltoptimalisering - Teltcamper RENO 09.08.2024
101068 - Legging av betongdekke - Sanitærtelt teltcamper RENO 16.08.2024
Konkurranse C04882 - Forlegningsbygg 0060 Akkasæter - 101082 30.08.2024
R01673 Prekvalifisering - Rammeavtale Prosjektstøtte Ramsund, Haakonsvern, Trondenes og Sortland 23.08.2024
Konkurranse R01502 - Flerårig avtale for levering av bioflis til Setermoen Leir 23.08.2024
Konkurranse R01594 - Flerårig avtale - Bioflis til Sessvollmoen leir 23.08.2024
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 31.10.2024 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 31.10.2024 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 31.10.2024 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 31.10.2024 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
C04361 - 100828 - Kjøp av storkjøkken til kjøkken -og spisemesse ved Ørland flystasjon Kontrakt 01.03.2025 Tonje Dahle Metos AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 31.12.2024 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 31.01.2026 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 19.09.2024 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
C04141 Rehabilitering av antennestasjon Minikonkurranse på PRA 31.10.2024 Tonje Dahle Site Service AS
Vare Søylesvingkran varekjøp - Region Øst Karljohansvern Enkeltanskaffelse 31.12.2025 Tonje Dahle Datek Løfteteknikk AS
Konsulenttjenester C04190 Byggeledelse og KU + SHA - Ombygging av stasjon og etablering av nye antenner Avtale om byggeledelse 31.12.2024 Tonje Dahle Norconsult Norge AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00