Forsvarsbygg - Закупки

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Норвегия
Регистрационный номер: 975950662
Описание организации

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Название Департамент Срок подачи предложения
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.09.2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
2021/4271 - Orgel Akershus Slott - Konkurransefase / Bid Phase 15.09.2022
2020/2783 - R00989 Leie av omformer til flexikai - Haakonsvern 15.08.2022
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 08.04.2032
302456 - Utskifting av tre heiser ved Ørland flystasjon 02.09.2022
2022/2124 - R01247 Byggevarer Rogaland 30.08.2022
Del II - Anskaffelse av kommunikasjonstjenester 17.08.2022
Konkurranse: 302466 - Utskiftning ventilasjonsaggregater Huseby 26.08.2022
100038 - C02813 - Akershus Festning - Bygning 3 - Entreprise - Nødvendige arbeider 30.08.2022
302236 - Innvendig rehabilitering av sanitærbygg - Frigården, Stjørdal kommune 23.08.2022
Konkurranse C03700 - Fornying av Noviklinja (2.gangs utlysning) 18.08.2022
Konkurranse C03350 - 710220 Riving av bunkersanlegg - Kongshaugen 19.08.2022
Anskaffelse av to traktorer til Sessvollmoen 13.09.2022
Idretts- og treningsutstyr til Evenes Flystasjon 31.08.2022
302253 - Takutbedring av skifertak på vernet bygg ved Setnesmoen (2. gangs utlysning) 22.08.2022
Innovasjonspartnerskap - Forsvarsbygg - fleksible, mobile og bærekraftige bygg til deployering av Luftforsvarets F-35 kampfly 31.08.2022
100729 - C03472 - POTV Tilpasninger - Porsangmoen - Entreprise 02.09.2022
C03124 Riving Meldalsveien Ørland 01.09.2022
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest 01.09.2022
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest 13.09.2022
Innovasjonspartnerskap - Forsvarsbygg - fleksible, mobile og bærekraftige bygg til deployering av Luftforsvarets F-35 kampfly - Konkurransefase 03.10.2022
Konkurranse C03594 – Flerbrukshangar Bardufoss - 100976 31.08.2022
R01056 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester REVE Agder og omegn 22.08.2022
R01242 - Rammeavtale for byggentreprenørtjenester REVE Agder og omegn 24.08.2022
R01248 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester RENO Vest-Finnmark 26.08.2022
R01243 - Rammeavtale for byggentreprenørtjenester REMI Stjørdal og Trondheim 29.08.2022
R01283 - Rammeavtale for byggentreprenørtjenester REMI Ørland 31.08.2022
Flerårig avtale R01244 - vintervedlikehold region nord, Porsangmoen 23.08.2022
2022/3156 renovering sanitærrom Helligskogen, region nord 30.08.2022
Konkurranse C03533 – Lagerhall Bardufoss - 100977 31.08.2022
REMI - Bjugn - vintervedlikehold 25.08.2022
R01299 Flerårig avtale - Vintervedlikehold Drevjamoen 06.09.2022
R01298 Flerårig avtale - Vintervedlikehold Frigård 07.09.2022
REMI - vintervedlikehold - Kalvå, Sankthansholet, Lerberen, Uthaug 01.09.2022
R01297 Flerårig avtale - Vintervedlikehold Gråkallen 08.09.2022
R01296 Vintervedlikehold Hammerkammen 09.09.2022
R01295 Vintervedlikehold Hammernesodden 09.09.2022
Konkurranse C03617 - Akkasæter Anleggsentreprise Infrastruktur - 100975 26.08.2022
C03766 - 100981 - Jan Mayen – nytt hovedbygg - Samspillskoordinator 26.08.2022
Rehabilitering av kontorbygg FFI Kjeller 20.09.2022
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
2022/1029 - Fasade restaurering Tittelsnes fort - REVE Enkeltanskaffelse 31.08.2022 Tonje Dahle Berge Sag og Trelast
2022/1936 Restaurering av middelaldermur - Bergenhus - REVE Enkeltanskaffelse 31.10.2022 Tonje Dahle Rune Johannessen AS
2022/1363 - Utskiftning av anoder på ubåtkai - Haakonsvern - REVE Enkeltanskaffelse 31.12.2022 Tonje Dahle IMC Diving AS
2022/2182 Sikringsbommer til Kjevik leir Varekjøp 30.09.2022 Tonje Dahle NOS AS
2022/2456 Storkjøkken - Haakonsvern Enkeltanskaffelse 30.09.2022 Tonje Dahle Bergen Storkjøkkensenter AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00