Forsvarsbygg - Закупки

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Норвегия
Регистрационный номер: 975950662
Описание организации

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Название Департамент Срок подачи предложения
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.09.2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
Konkurranse - C02926 - HOS Endring EBA, porter - 100408 15.11.2021
Utskiftning av Heiser ved Perminalen, Øvre Slottsgate 24.09.2021
R01070 Kontroll av ledesystemer, og kjøp av etterlysende materiell 11.10.2021
Rammeavtale byggautomasjon og sd anlegg i region midt, saksnummer 2020/4977 07.10.2021
Fjellrensk- og rassikringstiltak ved Verdalske befestninger 30.09.2021
Flerårigavtale: vintervedlikehold for Forsvarsbygg region nord (Skjold Garnison, Setermoen skytefelt og Njunis) 01.10.2021
Flerårigavtale: vintervedlikehold for Forsvarsbygg region nord (Hillesøy, Langnes og Innhesten) 01.10.2021
Flerårig avtale: vintervedlikehold for Forsvarsbygg region Nord (Honningsvåg) 01.10.2021
Prosjektnummer 100883 Kjøp av boliger Lakselv - Fase 2 01.11.2021
Internett og TV til Forsvarets boliger i Indre Troms 15.10.2021
240558 - C01746 - NAWSARH Fuel-anlegg Florø 18.10.2021
Tjenester uavhengig kontroll, saksnummer 2021/630 12.10.2021
Konkurranse C02633 - Vei og infrastruktur Hønefoss - 100801 01.12.2021
Konkurranse C02697 - Vei og infrastruktur Namdalseid - 100807 01.12.2021
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
Rens og påfyll av kaffemaskiner Grev Wedels Plass Enkeltanskaffelse 31.12.2021 Oddgeir Ekerhovd Akershus Renhold AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00