SYKEHUSINNKJØP HF - Закупки

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Норвегия
Регистрационный номер: 916879067
Описание организации

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Название Департамент Срок подачи предложения
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 09.04.2029
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 29.10.2029
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 31.10.2030
Storkjøkkenutstyr til helseforetakene i Norge 25.06.2032
Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler til helseforetakene i Norge 25.06.2032
Medisinske møbler til helseforetakene i Norge - Dynamisk innkjøpsordning 25.02.2033
Tilbudsfase: Prosedyrepakker til radiologi og kardiologi til helseforetak i Helse Vest 04.03.2024
Dialogfase: Ny autentiseringsløsning (PKI) HMN 11.03.2024
Rammeavtale KI plattformer 31.05.2024
Gardiner og skjerming SNR 08.04.2024
Bruddmateriell hånd, inkl. K-wire til helseforetakene i Helse Vest 14.03.2024
Tilbudsfase: Database for elektrokardiogram (EKG) til Sørlandet sykehus HF 06.03.2024
Tilbudsfase Utvidet akuttmottak og MR-bygg ved Kalnes for Sykehuset Østfold HF 15.04.2024
CRM for Sykehuspartner HF 28.06.2024
Mammografiapparat til Akershus universitetssykehus HF 08.03.2024
Elisa instrumenter(instrumentavhengig) - SNR 04.03.2024
Suturmaskiner og laparoskopiske produkter til foretakene i Helse Vest 07.03.2024
Drivstoff til helseforetakene i Norge 15.03.2024
Forbruksmateriell til radiologi til helseforetakene i Helse Vest 18.03.2024
Skjønnlitteratur, faglitteratur og tidsskrifter til helseforetak i Helse Vest 13.03.2024
Service og vedlikehold av adgangskontrollsystem til Oslo universitetssykehus 01.04.2024
2407 Onkologi 11.03.2024
Bilevel PAP, CPAP, masker, forstøvere, sug og hostemaskiner til Helseforetakene i Norge 09.04.2024
Bilevel PAP, CPAP, masker, forstøvere, sug og hostemaskiner til Helseforetakene i Norge 06.03.2024
Vikartjenester legespesialist, psykologspesialist og annet helsepersonell til helseforetakene i Norge 06.05.2024
Vikartjenester legespesialist, psykologspesialist og annet helsepersonell til helseforetakene i Norge 13.03.2024
Taktekking og blikkenslagertjenester til Helse Stavanger HF 15.03.2024
Transkutan PCo2-måler til St. Olavs hospital HF 18.03.2024
Aferesemaskin med tilhørende sett, buffycoattrombocyttsett uten tilhørende utstyr, barneblodposer, prøvetakingsposer og transferposer til foretakene i Helse Vest 22.03.2024
Kaffekonsentrat, kaffeautomater, vannautomater, hvitevarer og småelektrisk til helseforetakene i Norge 25.03.2024
Nevrointervensjon forbruksmateriell og trombektomi til Oslo universitetssykehus HF, Sørlandet sykehus Kristiansand HF og Akershus universitetssykehus HF 20.03.2024
Analgesiapparat med forbruksmateriell for Nye UNN Narvik og Nye Hammerfest Sykehus 18.03.2024
Kontroll, vedlikehold og service av håndslokkere og brannslangesystemer til St. Olavs hospital HF 18.03.2024
Hemostasemidler for foretakene i Helse Vest 15.03.2024
Koagulasjonsinstrument med instrumentavhengig forbruksmateriell og tilhørende reagenser for levering til Voss sjukehus, Helse Bergen HF 14.03.2024
Etablering av eFaktura og fakturahotell for B2C HMN 18.03.2024
Sentraldoseringsanlegg for kjemi til Parkhjørnet, Helse Bergen 13.03.2024
Kvalifisering - IKT-løsning for medikamentell kreftbehandling for Helse Sør-Øst 20.03.2024
Tilbudsfase - IKT-løsning for medikamentell kreftbehandling for Helse Sør-Øst 17.10.2024
Håndverkstjenester til Sunnaas sykehus HF 12.03.2024
Håndverkertjenester for Finnmarkssykehuset HF 21.03.2024
Ultralydapparat gastro akuttmottak til Akershus Universitetssykehus 14.03.2024
Digitale arbeidsverktøy for Fysio- og ergoterapi til Helseforetakene i Helse Vest 25.03.2024
Rullegardiner for Nye UNN Narvik og Nye Hammerfest Sykehus 25.03.2024
Trinn 2 Tilbudsfase - Angio intervensjonslaboratorium, monoplan og biplan, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 18.03.2024
PCR-kit for påvisning av tarmpatogene mikrober – HMR HF 29.03.2024
Kvalifisering: Prosedyrepakker øye til Helse Bergen HF 25.03.2024
Tilbudsfase: Prosedyrepakker øye til Helse Bergen HF 29.04.2024
Samhandlingsverktøy for bruk til dokumentasjon Hemit HF 08.04.2024
Elektronisk tøyløsning til Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus 04.04.2024
Markører til stråleterapi til Helse Bergen, Helse Stavanger og Helse Førde 22.03.2024
Kombinert YAG/SLT laser til St. Olavs hospital 19.03.2024
Rammeavtale for entrepriser K506 Adgangskontroll og ITV ved ombygging av poliklinikk - Sentralblokken, Haukeland Sjukehus, Helse Bergen HF 03.04.2024
Mekanisk og el-mekanisk lås og beslag til Sykehuset Østfold 08.04.2024
Kjøleanlegg for LAB- og Bevegelsessenteret St. Olavs hospital 11.04.2024
Kolposkop til Voss og Kvinneklinikken ved Helse Bergen HF 11.03.2024
Entreprise K501 Automasjon- og SD-anlegg, Parkhjørnet - ny sterilforsyning, Haukeland Sjukehus, Helse Bergen HF 03.04.2024
Entreprise K503 Brannalarmanlegg, Parkhjørnet - ny sterilforsyning, Haukeland Sjukehus, Helse Bergen HF 03.04.2024
Entreprise K506 Adgangskontrollanlegg og TVO, Parkhjørnet - ny sterilforsyning, Haukeland Sjukehus, Helse Bergen HF 03.04.2024
ST230070 Skopvaskemaskin 18.03.2024
Analgesiapparater til Helse Stavanger HF 05.04.2024
Electronic Witnessing System, sterilbenk og mikroskop til Helse Bergen HF 15.03.2024
Vakuummadrasser og bærestoler til ambulanseavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 22.03.2024
Spinnere til laboratorieklinikkene i Helse Vest 15.03.2024
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Laboratorieutstyr Ultrafrysere -80 grader C til HMN Laboratorieutstyr 30.06.2025 Bjørnar Nordbotten Kilab AS
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Marianne Steinsvik Kjos Abbott Norge as
1006 Medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 31.12.2099 Raymond Kilen Medu Norge AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 04.11.2025 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 15.03.2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
1006 Medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 21.08.2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Pipetteringsrobot for oppsett og prøvepreparering til PCR - 2.gangs kunngjøring Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten HAMILTON Nordic AB
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 30.04.2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
Flyttes til 1006 Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00