SYKEHUSINNKJØP HF - Закупки

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Норвегия
Регистрационный номер: 916879067
Описание организации

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Название Департамент Срок подачи предложения
2299l Immunologisk trombocytopeni (ITP) 17.02.2022
Elektroniske Tøyskap SNR 28.01.2022
Anskaffelse av prosessplattform til Helse Sør-Øst 01.08.2022
2021/1453 – Blodvaske-enheter til Klinikk for Thoraxkirurgi og Klinikk for Anestesi- og intensivmedisin STO 11.02.2022
Reagenskit for analyse av F-Kalprotektin (ELISA) 07.02.2022
Blodgassprøyter med/uten kanyle for levering til helseforetakene i Helse Vest RHF 24.02.2022
146428 Ventilasjonsanlegg for bygg 54 - Sykehuset Telemark 01.02.2022
Nyfødtmedisin - SNR 24.02.2022
Analysator, koagulasjon med utstyrsavhengig forbruksmateriell 25.02.2022
ST210056 Urodynamisk Strømningsmåling 02.02.2022
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 31.10.2030
Hudbiopsi til sykehusene i Helse Vest 18.02.2022
Vaskesett til helseforetakene i Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst 04.02.2022
Pasienttransport innen og ut av flere kommuner for Vestre Viken HF 31.01.2022
Håndverkertjenester - Helse Møre og Romsdal 25.02.2022
2299j Wilsons sykdom 24.02.2022
Forbruksmateriell Katarakt Helse Stavanger HF 17.02.2022
Automated freezer storage units for Oslo University Hospital HF (OUS) 11.03.2022
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 29.10.2029
Kanylebøtter og risikoavfallsbeholdere for foretakene i Helse Vest 03.02.2022
Rammeavtale Vintervedlikehold, Vestre Viken HF 06.04.2022
Drift av parkering, Vestre Viken HF 25.03.2022
Autoklaver UNN Tromsø og Longyearbyen 02.02.2022
Foto spaltelampe for levering til Helse Stavanger HF 31.01.2022
Avansert CT med dual energy for levering til Helse Bergen HF, Voss sjukehus - Tilbudsfase 07.02.2022
2233 S1P reseptor modulatorer for RRMS 11.02.2022
Konkurranse Prosedyrepakker operasjon Helse Stavanger HF 01.03.2022
Intensivprodukter - Rammeavtale til helseforetakene i Helse Nord 31.01.2022
Bekledning til barnehagepersonell i Helse Bergen HF 04.02.2022
Frysemikrotom til Helse Fonna 15.02.2022
Blodgivergaver for helseforetakene i Helse Vest 16.02.2022
Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner på sykehus - tilbudsfase 18.02.2022
Stillingsmarkedsføring og Employer Branding til Helse Nord (konkurranse med forhandling - tilbudsfase) 10.02.2022
Rammeavtale på kjøp av renholdstjenester for Helse Vest 26.01.2022
Kvalifisering: Anskaffelse av prosessplattform til Helse Sør-Øst 28.01.2022
Rør, propper og pipetter for levering til helseforetakene i Helse Vest RHF 14.02.2022
Senge- og madrassvasker til Helse Fonna HF - konkurranse 18.02.2022
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 09.04.2029
Kassettbaserte blodgassinstrumenter med tilhørende instrumentavhengig forbruksmateriell for levering til Helse Bergen HF 16.02.2022
Engangscystoskop til Urologisk poliklinikk for levering til Helse Stavanger HF 27.01.2022
Spesialfargemaskiner med tilhørende instrumentavhengig forbruksmateriell for levering til Helse Stavanger HF 31.01.2022
Hybrid skyplattform trinn 2 for Helse Sør Øst - Dialogfase 02.05.2022
Mikrobiologiske produkter til Helse Midt-Norge - Del 1 vs2 03.02.2022
LIS 2201h-2 klorheksidin - republisert 31.01.2022
Mammografiapparater til Vestre Viken HF 04.02.2022
Brystpumper med forbruksmateriell til Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF 04.02.2022
Dampautoklaver HMN 18.02.2022
Hybrid skyplattform trinn 2 for Helse Sør Øst 07.02.2022
Vask- og steriliseringsutstyr SNR 01.02.2022
Albueproteser til foretakene i HSØ 11.02.2022
Ny anskaffelse av antigen hurtigtester SARS-CoV-2 (Covid-19) 07.02.2022
Endoskopivaskemaskiner til Sykehuset Østfold HF 11.02.2022
Makrobenk til patologi Helse Førde HF 28.01.2022
Lysbehandlingskabinetter (helkropps, stående) til Helse Stavanger HF 18.02.2022
Ortopediske sug/spyl og engangs sugesett til foretakene i Helse Sør-Øst 07.02.2022
Vaskedekontaminator, forvasker, ultralydmaskin, komplett system for inn- og utlasting og returbånd samt sentralt doseringsanlegg for kjemi - Sterilsentralen St. Olavs Hospital HF 10.02.2022
Utstyr til respirasjonsfysiologisk laboratorium SNR 01.03.2022
Lab utstyr, Pasientnære håndholdte blodgass instrumenter til LTMV prosjektet i Helse Bergen HF 08.02.2022
Ambulansestasjon Mo i Rana - Helgelandssykehuset HF 22.02.2022
Individuell leverandørdialog - Skopiutstyr til barneavdelingen Sykehuset Østfold HF 03.02.2022
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Leie og vask av renromsdresser i rom klasse B Rammeavtale 30.09.2022 Per Scott Olsen Elis Norge AS (hovedenhet)
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Kjøpsavtale på klasse II sikkerhetsbenker Kjøpsavtale laboratorieutstyr 30.06.2022 Kjersti Løften Nyborg Kilab AS
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 31.12.2099 Raymond Kilen Avalon Medical AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Abbott Norge as
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 04.11.2025 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 15.03.2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 21.08.2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 30.04.2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
MTU Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
Hotelltjenester for pasienter og pårørende ved Førde Sentralsjukehus Rammeavtale 01.04.2022 Julie Rinde Scandic Hotels AS
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00