SYKEHUSINNKJØP HF - Закупки

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Норвегия
Регистрационный номер: 916879067
Описание организации

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Название Department Срок подачи предложения
Prekvalifisering til konkurranse på Øye Prosedyrepakker til Helse Fonna 07.12.2020
ECT to Vestre Viken HF 16.12.2020
Monofokal IOL Helse Stavanger HF 11.01.2021
LIS 2201c parenterale farmasøytiske spesialpreparater 08.01.2021
Avfallshåndtering av generelt og farlig avfall ved Oslo universitetssykehus HF 23.12.2020
LIS 2107g Diverse ikke-parenterale kjemoterapeutika 22.12.2020
LIS 2107j Diverse kjemoterapeutika til injeksjon infusjon 22.12.2020
Defibrinert saueblod og defibrinert hesteblod for levering til helseforetakene i Helse Vest RHF 15.12.2020
Medisinske gassanlegg Vedlikehold SØ 17.12.2020
Spesialfargeinstrument, avdeling for patologi Helse Møre og Romsdal HF 04.01.2021
Avfallshåndtering og gjenvinning til Helse Bergen HF (2. gangs utlysning) 21.12.2020
ST146365-1 Ombygging ambulansemottak Notodden - Bygg 15.12.2020
ST146365-2 Ombygging ambulansemottak Notodden - VVS 15.12.2020
ST146365-3 Ombygging ambulansemottak Notodden - Eektro arbeider 15.12.2020
Rammeavtale på tømrertjenester for levering til Helse Førde HF - Ytre Sogn og Sunnfjord 21.12.2020
Apparater til Lysbehandling kombinert UVA/TL-01 og UVB TL-01 for levering til Helse Bergen HF 08.12.2020
Rørarbeid for gasser til Oslo universitetssykehus HF 04.01.2021
Møbelrehabilitering, Vestre Viken HF 15.01.2021
Pipetteringsrobot til Sykehuset i Vestfold HF 14.12.2020
Fæcesrør til mikrobiologi for levering til Helse Vest RHF 04.01.2021
Øre-nese-hals rack til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 08.01.2021
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 09.04.2029
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 29.10.2029
Prekvalifisering - Logistikkpartner til nasjonalt screeningprogram for tarmkreft (iFOBT) ved Oslo universitetssykehus HF, avd. Kreftregisteret 09.12.2020
Logistikkpartner til nasjonalt screeningprogram for tarmkreft (iFOBT) ved Oslo universitetssykehus HF, avd. Kreftregisteret 22.01.2021
Modernisering av nett i Helse Sør-Øst 10.12.2020
Skulderproteser til foretakene i Helse Sør-Øst 18.12.2020
Modernisering av nett i Helse Sør-Øst - Trinn 2 15.02.2021
Nasjonal anskaffelse bekledning ambulansepersonell - Konkurranse 08.01.2021
K902.09 Endoskopimonitorer til Helse Fonna 21.12.2020
Avfallshåndtering Sørlandet sykehus HF 23.12.2020
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 31.10.2030
Prekvalifisering Telementoringutstyr til Helse Nord 05.01.2021
2020-911 Prøvetakingssett for spyttprøver SARS-CoV-2 del III 11.12.2020
Medisinsk avstandsoppfølging - Hjemmebasert sykehusbehandling for AHUS - tilbudsfase 07.01.2021
Tilbudsfase Telementoringutstyr til Helse Nord 05.02.2021
Nevrokirurgiske implantater til flere helseforetak i Norge - Trinn 2 11.12.2020
Blodtypeinstrumenter til Sørlandet sykehus HF 10.12.2020
Invitasjon til dialogmøte vedrørende planlagt anskaffelse av Blodgassinstrumenter for levering til Helse Bergen HF 05.02.2021
Innovasjonspartnerskapet «sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient» i Sykehuset Østfold HF 20.01.2021
Avlesere og forbruksmateriell til manuell og maskinell avlesning av urinprøver for levering til Helse Vest RHF 07.12.2020
Ikke-akutt pasienttransport Helse Førde HF 08.12.2020
Pasienttransport innen og ut av Jevnaker kommune for Vestre Viken HF 11.12.2020
Pasienttransport i Sande (Vestfold og Telemark) for Vestre Viken HF 21.12.2020
IKT-system for hhv. RFID, hendelsesbasert sporing og lokasjonsregister i Helse Sør-Øst - Kvalifikasjon 04.01.2021
NGS-plattform, Vestre Viken HF 14.12.2020
3D Laparoskopi med tilbehør - Voss sjukehus 18.12.2020
Prosedyrepakker og operasjonsoppdekning for sykehusene i Helse Midt-Norge 11.12.2020
LIS 2014a PAH Ambrisentan_Macitentan_Treprostinil 17.12.2020
Inkontinensprodukter - nasjonal anskaffelse 07.12.2020
Behandlingsopphold i utlandet for barn og unge med reumatiske lidelser 18.12.2020
Klienter og skjermer - nasjonal anskaffelse 21.12.2020
SSHF Rammeavtale på håndverkertjenester (Elektro, Rør og Bygg) 07.12.2020
Instrument for PCR basert diagnostikk av tarmpatogene agens til Sørlandet sykehus HF 15.01.2021
2020/1671 - Rammeavtale på Diatermiapparater - HMN RHF (erstatter 2020/1442) 18.12.2020
Neuronavigated TMS for levering til Helse Bergen HF 04.01.2021
Drift av ambulansebåt for Helse Bergen HF 14.12.2020
LIS 2201a Antiinfektiver 08.01.2021
LIS 2201b ikke-parenterale farmasøytiske spesialpreparater 08.01.2021
Tilbudsfase i konkurranse på Øye prosedyrepakker til Helse Fonna 08.01.2021
Konsulenttjenester - Internrevisjon og granskningstjenester - nasjonal anskaffelse 06.01.2021
Ikke-akutt pasienttransport Helse Fonna HF 11.12.2020
Juridiske tjenester for Helse Vest RHF med underliggende foretak 11.12.2020
Oppgradering 400 V inkl innvendig og utvendig bygningsmessige arbeider Ålesund Sykehus HF 08.01.2021
K902.04 Nukleærmedisinsk utstyr 21.12.2020
IKT-system for hhv. RFID, hendelsesbasert sporing og lokasjonsregister i Helse Sør-Øst - Dialogfase 24.05.2021
Engangsutstyr til hjertekirurgi - Universitetssykehuset Nord-Norge HF 04.01.2021
Generelle kirurgiske grunninstrumenter - HMN 17.12.2020
Anskaffelse av pasientreiser i Trondheim kommune 2020 14.12.2020
Håndverkertjenester til Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik 07.01.2021
LIS 2127 Antineovaskulariserende midler 11.01.2021
Innovasjonspartnerskap - Teknologiassistert opplæring i kliniske ferdigheter i psykisk helse, STO. Kvalifisering 13.01.2021
Oppleggsmaskin (coverslipper) til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 22.01.2021
Blod og væskevarmere til Helse Vest RHF 08.12.2020
Søvnapnéskinner - Nasjonal (2. utlysning) 07.01.2021
Mikroskop til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 18.12.2020
Innovasjonspartnerskap - Teknologiassistert opplæring i kliniske ferdigheter i psykisk helse, STO. Konkurransefase. 03.03.2021
Forbruksmateriell til nevrokirurgi - 3. utlysning (Nasjonale tjenester) 06.01.2021
Vaskemaskiner for pasientnært sykehusutstyr til Nordlandssykehuset HF, Bodø 11.01.2021
Anmodning om informasjon: CT til Brønnøysund distriktsmedisinske senter 11.12.2020
Anmodning om informasjon: Konvensjonell røntgen til Brønnøysund distriktsmedisinske senter 11.12.2020
Anmodning om informasjon: Scopirack til Helgelandssykehuset HF 07.01.2021
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Hotelltjenester for pasienter og pårørende ved Førde Sentralsjukehus Rammeavtale 01.04.2022 Karoline Eide Scandic Hotels AS
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Leie og vask av renromsdresser i rom klasse B Rammeavtale 30.09.2022 Per Scott Olsen Berendsen Tekstil Service AS (hovedenhet)
Laboratorieutstyr Kjøpsavtale på klasse II sikkerhetsbenker Kjøpsavtale laboratorieutstyr 30.06.2022 Kjersti Løften Nyborg Kilab AS
Timediuresesett-rammeavtale for fortakene i Helse Vest, 200863 Rammeavtale 06.01.2021 Marte Kahrs B Braun Medical AS
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 31.12.2099 Raymond Kilen Avalon Medical AS
Hygiene-Sterisol produkter: håndsåpe, krem og dusjsåpe for foretakene i Helse Vest Rammeavtale 15.12.2020 Marte Kahrs Puls AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 04.11.2025 Silje Bjelland Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 15.03.2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
IKT Fagressurs sikkerhet, Helse Nord IKT HF Kontrakt 18.02.2021 Bengt Kåre Strande Ernst & Young AS (Hovedenhet)
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 21.08.2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
402624 - Urologisk implantat Rammeavtale 27.06.2021 Tone Rosenlund A.M.I. Nordic AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00