Rīgas domes Mājokļu un vides departaments - Закупки

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Brīvības iela 49/53
LV-1010 Rīga
Латвия
Регистрационный номер: 90011524360

No results

Название Department Опубликованные
Iepirkuma plāni: Krimuldas ielas pārbūves būvuzraudzība, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Objekta "Lietus ūdens kanalizācijas kolektors no Pērnavas ielas līdz Lāčplēša ielai" ekspertīze, 2019, 3. ceturksnis, 144000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Satiksmes organizācijas uzlabošanas darbu Daugavas stadionam piegulošajā teritorijā būvniecības būvuzraudzība, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Satiksmes organizācijas uzlabošanas darbu Daugavas stadionam piegulošajā teritorijā būvniecība, 2019, 4. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Klientu apkalpošanas centru darbinieku apģērba (vestes) piegāde, 2019, 2. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Objekta "Satiksmes organizācijas uzlabošanas pasākumi Daugavas stadionam piegulošajā teritorijā" ekspertīze, 2019, 3. ceturksnis, 144000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas maģistrālo kolektoru un sūkņu staciju uzturēšana Rīgā no 2020.gada līdz 2025.gadam, 2019, 2. ceturksnis, 144000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Jāņa Čakstes gatves izbūve no Vienības gatves līdz Ziepniekkalna ielai I.kārta, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Jaunu elektropieslēgumu projektēšana esošajiem luksoforu objektiem meteoroloģiskai stacijai, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Neiroloģijas spēka instrumentu piegāde, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Lietus ūdens kanalizācijas kolektora no Pērnavas ielas līdz Lāčplēša ielai būvniecības būvuzraudzība, 2019, 4. ceturksnis, 144000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Veloceļa "Centrs-Ķengarags-Rumbula-Dārziņi" posma no Dienvidu tilta līdz Ķengaraga ielai izbūve, 2019, 2. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Neregulējamo gājēju pāreju būvniecība, 2019, 2. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Teritorijas uzkopšana, sniega tīrīšana un zaļās zonas uzturēšana, 2019, 2. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Marijas ielas un Aleksandra Čaka ielas seguma atjaunošana, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Bruņinieku ielas un Sporta ielas seguma atjaunošana, 2019, 2. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Telpu uzkopšana Uzņēmumu reģistra telpās Rīgā, 2019, 4. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Dandāles ielas rekonstrukcija (pārbūve), 2019, 2. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Labiekārtojuma elementu uzstādīšana Jūrkalnes ielā, 2019, 2. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Salu tilta 2.kārtas II.posma būvniecība, 2019, 3. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Salu tilta 2.kārtas II.posma būvuzraudzība, 2019, 3. ceturksnis, 144000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Saeimas informācijas sistēmu tehniskais atbalsts un uzturēšana, 2019, 4. ceturksnis, 144000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Satiksmes pārvada pāri dzelzceļa sliežu ceļiem "Rīga-Skulte" ar pievedceļiem 2.kārtas būvniecības būvuzraudzība, 2019, 3. ceturksnis, 144000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas Akāciju ielā un caurtekas Zolitūdes ielā pie Akāciju ielas pārbūve, 2019, 3. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Marijas ielas un Aleksandra Čaka ielas seguma atjaunošana, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Bruņinieku ielas un Sporta ielas seguma atjaunošana, 2019, 2. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Ceļa ātrumvaļņu ierīkošanas un atjaunošanas darbi Rīgā, 2019, 2. ceturksnis 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Transporta būvju speciālo inspekciju veikšana 2019.gadā, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Ceļa zīmju uzstādīšana un agrāk uzstādīto ceļa zīmju demontāža Rīgā, 2019, 2. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Krasta ielas veloceļa izbūve, 2019, 2. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Bruņinieku ielas un Sporta ielas seguma atjaunošanas dabu būvuzraudzība, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Laivu ielas un jaunas ielas izbūve Lucavsalā" ekspertīze, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Bruņinieku ielas un Sporta ielas seguma atjaunošanas darbu būvuzraudzība, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumi Mārupes novada izglītojamo pārvadāšanai un neregulāro pārvadājumu nodrošināšana, 2019, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Pērnavas ielas lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve līdz Lāčplēša ielai, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 14.05.2020
Iepirkuma plāni: Bio tualešu noma un apkalpošana, 2020, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur 08.06.2020
Iepirkuma plāni: Pārvietojamo tualešu apkalpošana un noma Rīgas pašvaldības kapsētās, 2020, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 08.06.2020
Iepirkuma plāni: Par tehniskās apsardzes nodrošināšanu Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes administrācijas telpās, 2020, novembris 08.06.2020
Iepirkuma plāni: Dzīvnieku līķu savākšana un utilizācija Rīgas pilsētā, 2020, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 08.06.2020
Iepirkuma plāni: Kokaugu vainagu kopšana Rīgas pilsētas ielu un izglītības iestāžu teritorijās, 2020, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 08.06.2020
Iepirkuma plāni: Bīstamu koku un zaru zāģēšana, 2020, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 08.06.2020
Iepirkuma plāni: Dižstādu stādīšana, 2020, jūlijs, 10000 Eur - 42000 Eur 08.06.2020
Iepirkuma plāni: Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo kremēšana un sludinājumu ievietošana Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” personas atzīšanai par bezpiederīgo, 2020, jūlijs, 10000 Eur - 42000 Eur 08.06.2020
Iepirkuma plāni: Rīgas pilsētā izķerto un cietušo suņu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē, 2020, jūlijs 08.06.2020
Iepirkuma plāni: Koku stumbru un sakņu aizsargrestu iegāde un uzstādīšana, 2020, jūlijs, 10000 Eur - 42000 Eur 08.06.2020
Iepirkuma plāni: Jauno koku stādījumu uzturēšana, 2019, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Avārijas koku un zaru zāģēšana Rīgas pašvaldības kapsētās, 2019, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzēju pārstāvjiem par viņu lomu ID procesā, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Avārijas stāvoklī esošo kokaugu un zaru zāģēšana Rīgas pilsētas ielu un izglītības iestāžu teritorijās, 2019, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: “Mākoņskaitļošanas” infrastruktūras iegāde, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Bio tualetes noma Rīgā, Līvu laukumā, 2019, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Active Directory un vienotas e-pasta sistēmas licenču iegāde un risināju-mu ieviešana, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Ceļu remonts Rīgas pašvaldības kapsētās, 2019, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Dižstādu stādīšana un kopšana, 2019, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Papeļu (bīstamo un sievišķā klona) likvidēšana Rīgas pilsētā, 2019, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana, 2019, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Žogu un vārtu avārijas remontdarbi Rīgas pašvaldības kapsētās, 2019, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Rezerves daļu iegāde gaisa monitoringa stacijām „OPSIS”, 2019, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Inventāra iegāde Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes vajadzībām, 2019, decembris, 10000 Eur - 42000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Rīgas pilsētas suņu pastaigu laukumu apsaimniekošana, 2019, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Dzīvnieku līķu savākšana un utilizācija Rīgas pilsētā, 2019, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Kokaugu vainagu kopšana Rīgas pilsētas ielu un izglītības iestāžu teritorijās, 2019, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo kremēšana un sludinājumu ievietošana Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” personas atzīšanai par bezpiederīgo, 2019, jūlijs, 10000 Eur - 42000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Infrastruktūras uzturēšana publiskajos apstādījumos, 2019, jūlijs, 42000 Eur - 135000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Egļu zaru iegāde Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām, 2019, jūlijs, 42000 Eur - 135000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Par tiesībām sniegt revīzijas pakalpojumus Ventspils pilsētas pašvaldībai par 2019., 2020. un 2021. gadu, 2019, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Rīgas pilsētas izbūvēto ielu segu kvalitātes pārbaudes 2019.gadā, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 30.04.2019
Iepirkuma plāni: Ielu būvmateriālu testēšana 2019.gadā, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 30.04.2019
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Jorģa Zemitāna tilta pārbūve" izstrāde un autoruzraudzība, 2019, 2. ceturksnis, 144000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Laivu ielas un jaunas ielas izbūve Lucavsalā" ekspert\ize, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Transporta būvju ikdienas uzturēšana no 2019.gada līdz 2024.gadam Rīgā, 2019, 2. ceturksnis, 144000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Rīgas pilsētas ielu būvdarbu uzraudzība, 2019, 2. ceturksnis, 144000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Rīgas pilsētas ielu seguma periodiskās atjaunošanas darbi, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Krimuldas ielas pārbūve, 2019, 2. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Austrumu maģistrāles posma "Ieriķu iela - Vietalvas iela" izbūve, 2019, 2. ceturksnis 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Ceļa ātrumvaļņu ierīkošanas un atjaunošanas darbi Rīgā, 2019, 2. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Transporta būvju speciālo inspekciju veikšana 2019.gadā, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Ceļa zīmju uzstādīšana un agrāk uzstādīto ceļa zīmju demontāža Rīgā, 2019, 2. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Austrumu maģistrāles posma "Ieriķu iela -Vietalvas iela" izbūves būvuzraudzība, 2019, 3. ceturksnis, 144000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Veloceļa "Centrs-Ķengarags-Rumbula-Dārziņi" posma no Dienvidu tilta līdz Ķengaraga ielai izbūves būvuzraudzība, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Veloceļa "Centrs-Ķengarags-Rumbula-Dārziņi" posma no Dienvidu tilta līdz Ķengaraga ielai izbūve, 2019, 2. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Ekspertīze būvprojektam "Flotes ielas rekonstrukcija (pārbūve) ar lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūvi", 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.05.2019

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00