Latvijas Lauksaimniecības universitāte - Tenders

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lielā iela 2, Jelgava
LV-3001 Jelgava
Латвия
Регистрационный номер: 90000041898

Название Department Срок подачи предложения
(LLU 2020/17-B/PAI) Starpnozaru zinātniskās laboratorijas ēkas būvniecība Dobeles ielā 41, Jelgavā (grozījumi) 28.09.2020
Iekārtu un aparatūras iegāde biokameras darbības nodrošināšanai ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros (papildināts) 22.09.2020
Iekārtu un aparatūras iegāde biokameras darbības nodrošināšanai ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros 22.09.2020
(LLU 2020/21-P/objekti) Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas projektu izstrāde un autoruzraudzība LLU Sporta centra ēkā, ESAF un VBF mācī 21.09.2020
Hiperspektrālās kameras un iekārtu iegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros 07.10.2020
(LLU 2020/101/mi) Aprīkojuma piegāde emisiju mērījumu veikšanai projektu saimniecībās projekta Nr. ES RTD/2019/12 (ZV90) ietvaros 21.09.2020
(LLU 2020/95/mi) Adāmmašīnu piegāde ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros 21.09.2020
(LLU 2020/12-U/MI) Būvuzraudzības pakalpojumi LLU ESAF ēkas fasādes vienkāršotas atjaunošanas 1.etapa būvdarbiem 22.09.2020
(LLU 2020/102/mi) LLU Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas iekārtu funkcionālās pārbaudes nodrošināšana un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem 25.09.2020
(LLU 2020/105/mi) Ūdens destilēšanas sistēmas Milli-Q funkcionālās darbības pārbaudes nodrošināšana un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem 25.09.2020

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00