Jūrmalas pilsētas dome - Tenders

Jūrmalas pilsētas dome
Jomas iela 1/5
LV-2015 Jūrmala
Латвия
Регистрационный номер: 90000056357


Название Department Опубликованные
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Lielupes pamatskolas pārbūvei un sporta zāles piebūvei, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība – krasta nostiprinājumu atjaunošana plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Majoros – Dzintaros, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.01.2020
Iepirkuma plāni: Nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 10.01.2020
Iepirkuma plāni: Dabasgāzes piegāde Jūrmalas pilsētas pašvaldības gazificētajos objektos, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 10.01.2020
Iepirkuma plāni: Pakalpojumu sniegšana publiskajā mobilo sakaru tīklā, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.01.2020
Iepirkuma plāni: Par elektroenerģijas iegādi Jūrmalas pilsētas domei un iestādēm, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2020
Iepirkuma plāni: Degvielas iegāde Jūrmalas pilsētas domei un iestādēm, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.01.2020
Iepirkuma plāni: Bērnu rotaļu laukumu un sporta laukumu izveide iekšpagalmos, parkos, izglītības iestādēs un pludmalē, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Informācijas norāžu izgatavošana un uzstādīšana Jūrmalas pilsētā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Lielformātu vides stendu izgatavošana un uzstādīšana Jūrmalas pilsētā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Dzīvnieku uzturēšanas izmaksas patversmē un klaiņojošo dzīvnieku izķeršana, dzīvnieku līķu apglabāšana, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Esošo dzelzsbetona plākšņu atjaunošana un jaunu plākšņu piegāde Jūrmalas pilsētas izejās uz jūru, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Puķu podu un puķu piramīdu konstrukciju piegāde, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Dārzkopības pakalpojumi Jūrmalas pilsētā, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Pludmales apsaimniekošana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Koka celiņu demontāžu un jaunu koka celiņu posmu izgatavošanu, uzstādīšanu un esošo koka celiņu posmu apsaimniekošanu izejās uz jūru Jūrmalas pilsētā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Dzintaru mežaparkā esošo solu atjaunošana un remonts, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Tribīņu izgatavošana un uzstādīšana Dzintaru mežaparkā, Jūrmalas pilsētā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Strūklaku remonta un apsaimniekošanas darbi Jūrmalas pilsētā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Atkritumu urnu un soliņu piegāde un uzstādīšana Jūrmalā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Jūrmalas MTB velomaratons, 2020, 3. ceturksnis 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Electric Run Jūrmala, 2020, 2. ceturksnis 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Jūrmalas krāsu skrējiens, 2020, 2. ceturksnis 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Jūrmalas velomaratons, 2020, 1. ceturksnis 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Jūrmalas skriešanas svētki, 2020, 1. ceturksnis 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Tipogrāfijas pakalpojumi Jūrmalas pašvaldības informatīvā izdevuma izdošanai, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma izplatīšanas pakalpojums Jūrmalas pilsētas teritorijā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Mediju aģentūras pakalpojumi reklāmu izvietošanai medijos Latvijā, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Poligrāfijas materiālu ražošana un piegāde Jūrmalas pilsētas domes vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Mārketinga kampaņu īstenošana augsti prioritāros mērķa tirgos Lietuvā un Igaunijā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Pļavu un niedrāju nopļaušana dabas liegumā ”Lielupes grīvas pļavas”, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Jūrmalas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana Jūrmalas pilsētā Vaivaru, Slokas, Kauguru un Kaugurciema rajonos, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi. Mežmalas vidusskolas sporta laukums, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Pakalpojumu sniegšana publiskajā mobilo sakaru tīklā, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 29.09.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi. Jūrmalas pilsētas muzejs Tirgoņu ielā 29, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 29.09.2020
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumi Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolā, 2020, 4. ceturksnis 29.09.2020
Iepirkuma plāni: Datortehnikas iegāde izglītības iestāžu vajadzībām (Vispārīgā vienošanās), 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 29.09.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojektu izstrāde autostāvvietu paplašināšanai un seguma atjaunošanai pie daudzdzīvokļu namiem Engures ielā 7,8,9,10 Jūrmalā un tā ietvaros veicamā autoruzraudzība, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 29.09.2020
Iepirkuma plāni: Mārketinga kampaņu īstenošana augsti priotāros mērķa tirgos Lietuvā un Igaunijā, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 29.09.2020
Iepirkuma plāni: Jūrmalas pilsētas Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas atbalsta pakalpojumi, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 29.09.2020
Iepirkuma plāni: Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina trenažieru zāles aprīkojuma iegāde, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.10.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi objektā "Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs "Majori"", 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 05.10.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūves, meža parka labiekārtojuma un Sēravotu ielas jaunbūves būvdarbiem, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 05.10.2020
Iepirkuma plāni: Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūves, meža parka labiekārtojuma un Sēravotu ielas jaunbūves būvdarbi, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 05.10.2020
Iepirkuma plāni: Autoruzraudzība būvdarbiem Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūvei Raiņa ielā 55, Jūrmalā, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 05.10.2020
Iepirkuma plāni: Mediju aģentūras pakalpojumi reklāmu izvietošanai medijos Latvijā, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 09.11.2020
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēm, sākumskolām un speciālajām izglītības iestādēm, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 17.12.2020
Iepirkuma plāni: Resursus taupoša un energoefektīva ielas apgaismojuma atjaunošana Jomas ielā, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.12.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi objektā "Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs "Majori"", 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.12.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.12.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbiem Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.12.2020
Iepirkuma plāni: Par elektroenerģijas iegādi Jūrmalas pilsētas domei un iestādēm, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 23.12.2020
Iepirkuma plāni: Mežmalas vidusskolas inženierkomunikāciju remontdarbi. Būvprojekts., 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 23.12.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi. Jūrmalas pilsētas muzejs Tirgoņu ielā 29, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 23.12.2020
Iepirkuma plāni: Jūrmalas pilsētas ceļu, ielu seguma uzturēšanas un izbūves darbi, Jūrmalā, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 23.12.2020
Iepirkuma plāni: Interneta pakalpojumi – interneta pieslēgumi domes nodaļām, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07.01.2021
Iepirkuma plāni: Datortīkla kabeļu sistēmas ierīkošana un modernizēšana PII "Madara", 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07.01.2021
Iepirkuma plāni: Kauguru publiskās videonovērošanas tīkla paplašināšana, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07.01.2021
Iepirkuma plāni: Maģistrālo datu pārraides tīklu ierīkošana, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07.01.2021
Iepirkuma plāni: Industriālā kondicionēšanas sistēma serveru telpai, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07.01.2021
Iepirkuma plāni: Jūrmalas skriešanas svētki, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2021
Iepirkuma plāni: Remontdarbi Kauguru vidusskolā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekts. Jaundubultu vidusskolas sporta laukuma atjaunošana, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Jaundubultu vidusskola remontdarbi atbilstoši būvprojektam, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Remontdarbi. Jūrmalas sākumskola ''Taurenītis'', 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Remontdarbi. Jūrmalas sākumskola ''Ābelīte'', 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Remontdarbi PII ''Madara''; PII "Podziņa"; PII "Zvaniņš"; PII ''Lācītis'', 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi. Jūrmalas pilsētas muzejs Tirgoņu ielā 29, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Avārijas remontdarbi Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēs un īpašumos, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Velo novietnes Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumos, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Pašvaldības īpašumā esošo Dzīvokļu remonta darbi, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi. Administratīvās ēkas jumta konstrukcijas. Mehāniskās stiprības un stabilitātes pastiprināšana Jomas 1/5, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēm, sākumskolām un speciālajām izglītības iestādēm, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.01.2020
Iepirkuma plāni: Piena un piena produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.01.2020
Iepirkuma plāni: Svaigas gaļas un gaļas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēm, sākumskolām un speciālajām izglītības iestādēm, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.01.2020
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumi Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolā, 2020, 3. ceturksnis 24.01.2020
Iepirkuma plāni: Dienvidu reģionu augļu un ogu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm, 2020, 1. ceturksnis 24.01.2020
Iepirkuma plāni: Datortehnikas iegāde izglītības iestāžu vajadzībām (Vispārīgā vienošanās), 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.01.2020
Iepirkuma plāni: Interneta pakalpojumi – interneta pieslēgumi domes nodaļām, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbiem Dubultu satiksmes mezgla pārbūvei no Baznīcas ielas līdz dzelzceļa stacijai "Dubulti", Jūrmalā, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 31.01.2020
Iepirkuma plāni: Pasažieru autobusu noma ar vadītāju Jūrmalas pilsētas domes vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 06.02.2020
Iepirkuma plāni: Priedaines satiksmes mezgla inženierkomunikāciju rekonstrukcija, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 06.02.2020
Iepirkuma plāni: Metāla kopnes izbūve virs autoceļa A10 pie Priedaines satiksmes mezgla, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 06.02.2020
Iepirkuma plāni: Bezvadu interneta iekārtu iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 06.02.2020
Iepirkuma plāni: Koka celiņu demontāžu un jaunu koka celiņu posmu izgatavošanu, uzstādīšanu un esošo koka celiņu posmu apsaimniekošanu izejās uz jūru Jūrmalas pilsētā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 06.02.2020
Iepirkuma plāni: Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma izplatīšanas pakalpojums Jūrmalas pilsētas teritorijā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 06.02.2020
Iepirkuma plāni: Mārketinga kampaņu īstenošana augsti prioritāros mērķa tirgos Lietuvā un Igaunijā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07.02.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Teātra ielas infrastruktūras atjaunošanai un autostāvvietu izbūvei, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Teātra ielas un Viktorijas ielas infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietu izbūve, Jūrmalā, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Autostāvvietu paplašināšana un seguma atjaunošana pilsētas iekškvartālos, Jūrmalā, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 17.02.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde autostāvvietu paplašināšanai un seguma atjaunošanai pie daudzīvokļu namiem Talsu šoseja 31 k-16, k-7, k-20, k-11, k-19, Jūrmalā un tā ietvaros vei…, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.02.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Lielupes pamatskolas pārbūvei un sporta zāles piebūvei, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 31.03.2020
Iepirkuma plāni: Kauguru svētku 2020 tehniskais nodrošinājums, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 31.03.2020
Iepirkuma plāni: Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 31.03.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība – krasta nostiprinājumu atjaunošana plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Majoros – Dzintaros, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 31.03.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbiem Lielupes pamatskolas pārbūvei un sporta zāles piebūvei, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 31.03.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveidei Kauguros, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 31.03.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbiem Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveidei Kauguros, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 31.03.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Jūrmalas Valsts ģimnāzijas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūvei, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 31.03.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbiem Jūrmalas Valsts ģimnāzijas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūvei, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 31.03.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde infrastruktūras pilnveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un tā realizācijā veicamo b…, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 31.03.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde jaunu grupu dzīvokļu izveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un tā realizācijā veicam…, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 31.03.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi – krasta nostiprinājumu atjaunošana plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Majoros – Dzintaros, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 31.03.2020
Iepirkuma plāni: Poligrāfijas materiālu ražošana un piegāde Jūrmalas pilsētas domes vajadzībām, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 01.04.2020
Iepirkuma plāni: Jūrmalas pilsētas reklamēšana un popularizēšana Latvijā un ārvalstīs starptautiska mūzikas festivāla norises un komunikācijas kampaņas ietvaros, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.04.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde Pumpuru ielas posma no Mellužu prospekta līdz Kāpu ielai seguma nomaiņai no grants seguma uz asfaltbetona segumu, Jūrmalā un tā ietvaros veicamā a…, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 01.04.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde seguma atjaunošanai Baznīcas ielas posmā no Dubultu prospekta līdz Slokas iela, Jūrmalā un tā ietvaros veicamā autoruzraudzība, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 01.04.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbiem Brīvības prospekta pārbūvei posmā no Vienības prospekta līdz zemesgabalam Lielupe 6303 ieskaitot, Jūrmalā, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 01.04.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde satiksmes organizācijas uzlabošanai Tallinas ielas posmā no Satiksmes ielas līdz Līču ielai, Jūrmalā un tā ietvaros veicamā autoruzraudzība, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.04.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde Piestātnes ielas seguma atjaunošanai posmā no kāpām līdz Edinburgas prospektam, Jūrmala un tā ietvaros veicamā autoruzraudzība, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.04.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība Apes ielā un Priedainē, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.04.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība Skolas ielā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.04.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi veloceliņa atjaunošanai gar dzelzceļu no Babītes administratīvās robežas līdz Priedaines stacijai (ieskaitot), 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 02.04.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbiem Aizputes ielas posma pārbūvei no Rēzeknes pulka ielas līdz Brīvības prospektam, Jūrmalā, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.04.2020
Iepirkuma plāni: Mežmalas vidusskolas virtuves bloka remontdarbi, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.04.2020
Iepirkuma plāni: Mežmalas vidusskolas inženierkomunikāciju remontdarbi. Būvdarbi., 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.04.2020
Iepirkuma plāni: Mežmalas vidusskolas inženierkomunikāciju remontdarbi. Būvprojekts., 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.04.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekts. Jaundubultu vidusskolas sporta laukuma atjaunošana, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.04.2020
Iepirkuma plāni: Teritorijas nožogojuma atjaunošana Konkordijas ielā 66, Jūrmalā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.04.2020
Iepirkuma plāni: Tūrisma informācijas centrs (Lienes ielā 5) remontdarbi, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.04.2020
Iepirkuma plāni: Pašvaldības īpašumā esošo Dzīvokļu remonta darbi, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.04.2019
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Ķemeru pamatskolas ēkas Tukuma ielā 10, Jūrmalā pārbūvei, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbiem Ķemeru pamatskolas ēkas Tukuma ielā 10, Jūrmalā pārbūvei, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Lielupes gultnes nostiprināšanai esošajam krasta nostiprinājumam posmā Majori - Dubulti, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Sporta apģērbu iegāde dalībai Latvijas Jaunatnes Olimpiādē, 2019, 2. ceturksnis 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Sporta apģērbu iegāde dalībai Latvijas Jaunatnes Olimpiādē, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Lielupes gultnes nostiprināšanai esošajam krasta nostiprinājumam posmā Majori - Dubulti, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Žubītes ielas grantētā posma no dzelzceļa līdz Mētru ielai asfaltēšanai, 2019, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Atbalss ielas asfaltēšanai no Asaru prospekta līdz dzelzceļam, 2019, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde "Infrastruktūras izveide bez vecāku gādības palikušu bērnu un jauniešu aprūpei ģimeniskā vidē", 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde "Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem", 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde "Jaunu grupu dzīvokļu izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem ", 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Būvdarbi – krasta nostiprinājumu atjaunošana plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Majoros – Dzintaros, t.sk. lielformāta informatīva stenda …, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība – krasta nostiprinājumu atjaunošana plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Majoros – Dzintaros, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Teātra ielas un Viktorijas ielas infrastruktūras atjaunošanai un autostāvvietu izbūvei, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbiem Teātra ielas un Viktorijas ielas infrastruktūras atjaunošanai un autostāvvietu izbūvei, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Aizputes ielas posma no Rēzeknes pulka ielas līdz Brīvības prospektam pārbūvei, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Cīruļu ielas posma no Lapsu ielas līdz Olgas ielai asfaltēšanai, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Reklāmas aģentūras pakalpojumi tūrisma kampaņu īstenošanai, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Industriālā datortehnika, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Strukturēto kabeļu sistēmu komponenšu izbūve un rekonstrukcija Jūrmalas pašvaldības iestādes, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Rezerves barošanas infrastruktūras izveide, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšana, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Pakalpojumu portāla izstrādes, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Datortehnikas iegāde izglītības iestāžu vajadzībām, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Velo novietnes Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumos, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Ēkas fasādes pretsūnu apstrāde un krāsošana. Noteksistēmu atjaunošana. /Dzimtsarakstu nodaļa/, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Dubultu satiksmes mezgla no Baznīcas ielas līdz dzelzceļa stacijai "Dubulti" pārbūvei, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Būvdarbi veloceliņa un autostāvvietu kabatu izbūvei Babītes ielā no dzelzceļa līdz Priedaines satiksmes mezglam, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Brīvības prospekta posma no Vienības prospekta līdz zemesgabalam Lielupe 6303 ieskaitot, pārbūvei, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Dubultu prospekta no Slokas ielas līdz Kļavu ielai asfalta seguma atjaunošanai, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Jūrmalas pilsētas pašvaldībai lietošanā esošo telpu Dubultu dzelzceļa stacijas ēkā, Zigfrīda Meierovica prospektā 4, Jūrmalā, (Mākslas stacija “Dubulti”) apsaimniekošana, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde Autostāvvietu paplašināšanai un seguma atjaunošanai pie daudzīvokļu namiem un tā ietvaros veicamā autoruzraudzība., 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšana, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Detālplānojuma izstrāde zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, 2019, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 22.10.2019
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbiem Lielupes pamatskolas pārbūvei un sporta zāles piebūvei, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.01.2020
Iepirkuma plāni: Caurlaižu maksas automātu apkalpošana, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.04.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde jaunu grupu dzīvokļu izveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un tā realizācijā veicam…, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.06.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde infrastruktūras pilnveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un tā realizācijā veicamo b…, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.06.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbiem Jūrmalas Valsts ģimnāzijas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūvei, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.06.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbiem Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveidei Kauguros, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.06.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbiem Lielupes pamatskolas pārbūvei un sporta zāles piebūvei, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.06.2020
Iepirkuma plāni: Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.06.2020
Iepirkuma plāni: Mārketinga kampaņu īstenošana augsti priotāros mērķa tirgos Lietuvā un Igaunijā, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 02.07.2020
Iepirkuma plāni: Poligrāfijas materiālu ražošana un piegāde Jūrmalas pilsētas domes vajadzībām, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.07.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojektu izstrāde autostāvvietu paplašināšanai un seguma atjaunošanai pie daudzdzīvokļu namiem Engures ielā 7,8,9,10 Jūrmalā un tā ietvaros veicamā autoruzraudzība, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.07.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Dubultu satiksmes mezgla no Baznīcas ielas līdz dzelzceļa stacijai "Dubulti" pārbūvei, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 02.07.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde seguma atjaunošanai Baznīcas ielas posmā no Dubultu prospekta līdz Slokas iela, Jūrmalā un tā ietvaros veicamā autoruzraudzība, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.07.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde satiksmes organizācijas uzlabošanai Tallinas ielas posmā no Satiksmes ielas līdz Līču ielai, Jūrmalā un tā ietvaros veicamā autoruzraudzība, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.07.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbiem Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.07.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.07.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbiem pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" pārbūvei, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.07.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" pārbūvei, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.07.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde veloceliņa seguma atjaunošanai gar dzelzceļu no Babītes administratīvās robežas līdz Priedaines stacijai (ieskaitot) , Jūrmalā un tā ietvaros veic…, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 24.07.2020
Iepirkuma plāni: Ārtelpu lokālo un maģistrālo datu pārraides tīklu ierīkošana un esošo tīklu paplašināšana un rekonstrukcija., 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 05.08.2020
Iepirkuma plāni: Jūrmalas pilsētas Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas atbalsta pakalpojumi, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 14.08.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Dubultu satiksmes mezgla no Baznīcas ielas līdz dzelzceļa stacijai "Dubulti" pārbūvei, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.08.2020
Iepirkuma plāni: Apes ielas posma no Lāčplēša ielas līdz Ventspils šosejai un Tirzas ielas posma no Tērbatas ielas līdz Lāčplēša ielai seguma nomaiņa no grants seguma uz asfaltbetona s…, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.08.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbiem Dubultu satiksmes mezgla pārbūvei no Baznīcas ielas līdz dzelzceļa stacijai "Dubulti", Jūrmalā, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 24.08.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība Apes ielā un Priedainē, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 24.08.2020
Iepirkuma plāni: Mežsargu ielas seguma nomaiņa no grants seguma uz asfaltbetona segumu posmā no dzelzceļa līdz Vasaras ielai, Jūrmalā, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 24.08.2020
Iepirkuma plāni: Reklāmas materiālu izvietošana Jūrmalas pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietu stendos, 2020, 4. ceturksnis 18.09.2020
Iepirkuma plāni: Resursus taupoša un energoefektīva ielas apgaismojuma atjaunošana Jomas ielā, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 29.09.2020
Iepirkuma plāni: Avārijas remontdarbi Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēs un īpašumos, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07.05.2019
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūvei un tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzība, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 07.05.2019
Iepirkuma plāni: Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana (Plānotās iestādes: Tieslietu ministrija, Valsts zemes dienests, Patentu valde, Valsts valodas centrs, Uzturlīdzekļu garantiju…, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 17.06.2019
Iepirkuma plāni: Ēkas fasādes pretsūnu apstrāde un krāsošana. Noteksistēmu atjaunošana. /Dzimtsarakstu nodaļa/, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.07.2019
Iepirkuma plāni: Velo novietnes Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumos, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.07.2019
Iepirkuma plāni: Jaundubultu vidusskola remontdarbi atbilstoši būvprojektam, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.07.2019
Iepirkuma plāni: Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.07.2019
Iepirkuma plāni: Datortehnikas iegāde izglītības iestāžu vajadzībām, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.07.2019
Iepirkuma plāni: Pakalpojumu portāla izstrādes, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.07.2019
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Dubultu prospekta no Slokas ielas līdz Kļavu ielai asfalta seguma atjaunošanai, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.07.2019
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Brīvības prospekta posma no Vienības prospekta līdz zemesgabalam Lielupe 6303 ieskaitot, pārbūvei, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.07.2019
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Dubultu satiksmes mezgla no Baznīcas ielas līdz dzelzceļa stacijai "Dubulti" pārbūvei, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.07.2019
Iepirkuma plāni: Būvdarbu būvuzraudzība autostāvvietas pie Jomas 17 (Undīnes iela) izbūvei, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.07.2019
Iepirkuma plāni: Būvdarbi veloceliņa un autostāvvietu kabatu izbūvei Babītes ielā no dzelzceļa līdz Priedaines satiksmes mezglam, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.07.2019
Iepirkuma plāni: Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 30.07.2019
Iepirkuma plāni: Jūrmalas pilsētas pašvaldībai lietošanā esošo telpu Dubultu dzelzceļa stacijas ēkā, Zigfrīda Meierovica prospektā 4, Jūrmalā, (Mākslas stacija “Dubulti”) apsaimniekošana, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.07.2019
Iepirkuma plāni: Sabiedrisko tualešu apsaimniekošana Jomas ielā 35A, Baznīcas ielā 2A,0 Mellužu prospektā , Turaidas ielā 2, Jūrmalā, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 12.08.2019
Iepirkuma plāni: Piena un piena produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Svaigas gaļas un gaļas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēm, sākumskolām un speciālajām izglītības iestādēm, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde apgaismojuma nomaiņai Jomas ielā, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Ēku, būvju un telpu tehniskā apsekošana un tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošana, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes ietvaros nepieciešamo sabiedrības līdzdalības un iesaistes pasākumu īstenošana, īstenoto sabiedrības…, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Sistēmnodrošinājuma izveide Jūrmalas kartes sistēmas papildināšanai, 2019, 4. ceturksnis 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Izstāžu stenda atjaunošana, transportēšana, montāža un demontāža 2020. gadā, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Uzņēmēju dienu 2019 organizēšana, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde "Infrastruktūras pilnveide pakalpojumu sniegšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem", 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde "Mežmalas vidusskolas sporta zāles pārbūvei un sporta laukuma atjaunošanai", 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.10.2019
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde "Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pa…, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.10.2019

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00