Varėnos rajono savivaldybės administracija - Тендеры

Varėnos rajono savivaldybės administracija
Vytauto g.12,
LT-65410 Varėna
Литва
Регистрационный номер: 188773873
Описание организации

Varėnos Rajono Savivaldybės Administracija, kaip perkančioji organizacija, viešina informacija apie savo pirkimus, planuojamus pirkimus ir sudarytas sutartis. Sekite nuorodą, norėdami plačiau susipažinti, kokie yra skelbiami Varėnos Rajono Savivaldybės Administracijos Viešieji PirkimaiНазвание Департамент Опубликованные
Elektros energija gatvių ir teritorijų apšvietimo objektams , Ketvirtis: K1, Kiekis: 40.000,00 Eur 21.03.2018
Pastato Spenglos g. 4, Naujųjų Valkininkų k., kapitalinio remonto darbai , Ketvirtis: K1, Kiekis: 100.000,00 Eur 21.03.2018
Varėnos rajono kelių ir gatvių asfalto dangų (ištisinio) taisymo ir asfaltuotų vietinių kelių ir gatvių bei jų sudėtinių dalių (lietaus šulinių ir šal… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 450.000,00 Eur 21.03.2018
Dviračių tako, vedančio link Varėnos miesto kapinių, įrengimo darbai , Ketvirtis: K1, Kiekis: 120.000,00 Eur 21.03.2018
Senosios Varėnos Varėnės, Sakų, Paparčių gatvių asfaltavimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 180.000,00 Eur 21.03.2018
Varėnos m. Ąžuolų, Ramiosios, Viržių, Zervynų, Žiūrų g. asfaltavimas , Ketvirtis: K1, Kiekis: 320.000,00 Eur 21.03.2018
Varėnos rajono gatvių asfaltavimo darbai , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 600.000,00 Eur 21.03.2018
Pastato griovimo darbai (su techniniu projektu) , Ketvirtis: K1, Kiekis: 75.000,00 Eur 21.03.2018
Varėnos miesto ir Senosios Varėnos kaimo susisiekimo komunikacijų priežiūra ir remontas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 300.000,00 Eur 21.03.2018
Varėnos miesto ir Senosios Varėnos kaimo želdinių priežiūra , Ketvirtis: K2, Kiekis: 150.000,00 Eur 21.03.2018
Infrastruktūros objektų priežiūra , Ketvirtis: K2, Kiekis: 100.000,00 Eur 21.03.2018
Projekto "Susisiek. Komunikac. (keliai), sporto paskirties ir kitos paskirties inžiner.statinių J. Basnavičiaus g.2A ir J. Basanavičiaus g. Varėnos m"… , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 1.464,00 Eur 21.03.2018
Proj. "Mokslo paskirties pastato, Voronecko g.Varėna paprastojo remonto aprašo, keičiant paskirtį iš moklso į gyvenamosios paskirties" techninė prieži… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 1.709,00 Eur 21.03.2018
Vaikų lopšelio darželio Pasaka kapitalinio remonto projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 19.000,00 Eur 21.03.2018
Vaikų lopšelio darželio "Pasaka" kapitalinio remonto rangos darbų techninės priežiūro paslaugos , Ketvirtis: K4, Kiekis: 3.484,00 Eur 21.03.2018
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastato kapitalinio remonto ir statybos sklypo tvarkymo projekto ekspertizės paslaugos , Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 1.032,00 Eur 21.03.2018
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastato kapitalinio remonto ir statybos sklypo tvarkymo techninės priežiūros paslaugos , Ketvirtis: K4, Kiekis: 2.063,00 Eur 21.03.2018
Projekto „Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ remonto aprašo parengimo pas… , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 9.500,00 Eur 21.03.2018
Projekto „Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“ griovimo aprašų parengimo paslaugos , Ketvirtis: K4, Kiekis: 2.000,00 Eur 21.03.2018
Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato, esančio J. Basanavičiaus g. 38, Varėnos m., projektinių pasiūlymų, techninės užduoties ir statinio technini… , Ketvirtis: K1, Kiekis: 9.900,00 Eur 21.03.2018
Dainų slėnio (Alytaus g. 2C), Varėnos m. infrastruktūros atnaujinimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams projektavimo paslaugos , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 23.965,00 Eur 21.03.2018
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus pastato V. Krėvės g. 3, Subartonys, Varėnos raj., kapitalinio remonto ir statybos sklypo tvarkymo pro… , Ketvirtis: K1, Kiekis: 910,00 Eur 21.03.2018
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus pastato V. Krėvės g. 3, Subartonys, Varėnos raj. techninė priežiūra , Ketvirtis: K3, Kiekis: 1.880,00 Eur 21.03.2018
Dainų slėnio (Alytaus g. 2C), Varėnos m. infrastruktūros atnaujinimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams ekspertizės paslaugos , Ketvirtis: K3, Kiekis: 1.835,00 Eur 21.03.2018
Kultūros paveldo objektų remonto ir atnaujinimo darbai (koplyčios tvarkybos darbai); K4 2023 31.07.2023
Mokslo paskirties pastato Vytauto g. 29, Varėnos m., rekonstravimo projekto rangos darbų techninė priežiūra , Ketvirtis: K3, Kiekis: 14.080,00 Eur 21.03.2018
Projekto „Matuizų kaimo viešosios infrastuktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugos , Ketvirtis: K3, Kiekis: 5.097,00 Eur 21.03.2018
Varėnos rajono savivaldybės teikiamų paslaugų optimizavimo ir Piliečių chartijos parengimo paslaugos , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 53.016,53 Eur 21.03.2018
Biuro baldai , Ketvirtis: K3, Kiekis: 2.109,17 Eur 21.03.2018
Kompiuterinė įranga ir reikmenys , Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 20.000,00 Eur 21.03.2018
Socialinių kortelių aptarnavimo paslaugų teikimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 600.000,00 Eur 21.03.2018
"Problemų žemėlapio" pritaikymo Varėnos rajono savivaldybei paslaugos , Ketvirtis: K3, Kiekis: 7.876,28 Eur 21.03.2018
Projekto „Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastuktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ statybos darbų techninės priežiūros pas… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 5.659,00 Eur 21.03.2018
Projekto „Pastato esančio Pušelės g. 11, Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r., atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ statybos darbų techni… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 2.100,00 Eur 21.03.2018
Projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (II etapas)“ griovimo darbų techninės priežiūros paslaugos , Ketvirtis: K2, Kiekis: 2.180,00 Eur 21.03.2018
Projekto „Pastato esančio Pušelės g. 11, Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r., atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ ekspertizės paslaugos , Ketvirtis: K1, Kiekis: 2.219,00 Eur 21.03.2018
Projekto „Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J.Basanavičiaus g. 38, Varėnoje, modernizavimas“ ekspertizės paslaugos , Ketvirtis: K3, Kiekis: 1.647,00 Eur 21.03.2018
Projekto „Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J.Basanavičiaus g. 38, Varėnoje, modernizavimas“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugos , Ketvirtis: K4, Kiekis: 3.295,00 Eur 21.03.2018
Įranga Varėnos globos namams (projektas "Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Varėnos rajono savivaldybėje") , Ketvirtis: K4, Kiekis: 8.465,00 Eur 21.03.2018
Statinių kadastrinių matavimų paslaugos, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 12.06.2018
Bibliotekos veiklai reikalinga įranga (serveris), Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 12.06.2018
Varėnos m. Ąžuolų, Ramiosios, Viržių, Zervynų ir Žiūrų gatvių statybos darbai, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 12.06.2018
Senosios Varėnos k. Varėnės, Sakų. Paparčių gatvių statybos darbai., Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 12.06.2018
Perlojos kaimo Perliaus g. kapitalinio remonto projekto parengimo paslaugos ir kapitalinio remonto darbai, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 12.06.2018
Varėnos miesto kraštotvarkos projekto ir konsultavimosi su visuomene procedūros- visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos parengimo pa…, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 12.06.2018
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastato kapitalinio remonto ir statybos sklypo tvarkymo techninės priežiūros paslaugos, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 13.06.2018
Įranga bibliotekai, Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 0 Eur 13.06.2018
Dainų slėnio (Alytaus g. 2C), Varėnos m. infrastruktūros atnaujinimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams ekspertizės paslaugos, Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 13.06.2018
Varėnos rajono savivaldybės administracijos naudojamos Bendros finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemos licencijų palaikymo, naudotojų aptarnavi…, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 15.06.2018
Bibliotekos veiklai skirtų baldų komplekto pirkimas (su pristatymu ir montavimu)., Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 28.06.2018
Įrangos pirkimas VšĮ Varėnos ligoninei , Ketvirtis: II , Kiekis: 14.06.2017
Eismo saugumo priemonių priežiūra ir remontas, naujų eismo saugumo priemonių įrengimas Varėnos rajone , Ketvirtis: II , Kiekis: 75.000,00 Eur 27.06.2017
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus pastato V. Krėvės-Mickevičiaus g. 3, Subartonys, Varėnos raj. kapitalinio remonto ir statybos sklypo … , Ketvirtis: IV , Kiekis: 15.11.2017
Varėnos rajono savivaldybės vietinių kelių priežiūros ir remonto darbai , Ketvirtis: IV , Kiekis: 20.11.2017
Įranga bibliotekai , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 53.150,00 Eur 21.03.2018
Įranga kultūros centrui , Ketvirtis: K2, Kiekis: 94.100,00 Eur 21.03.2018
Baldai Kultūros centrui , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 11.120,00 Eur 21.03.2018
Baldai Varėnos globos namams , Ketvirtis: K4, Kiekis: 3.107,00 Eur 21.03.2018
Projekto "Varėnos "Pasako" vaikų lopšelio darželio pastato modernizavimo rangos darbai , Ketvirtis: K4, Kiekis: 311.075,00 Eur 21.03.2018
Projekto Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos laisvų patalpų pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms įrangti rangos darbai" , Ketvirtis: K4, Kiekis: 184.129,00 Eur 21.03.2018
Projekto "Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams" rangos darbai , Ketvirtis: K3, Kiekis: 262.859,00 Eur 21.03.2018
Projekto "Susisiek. Komunikac. (keliai), sporto paskirties ir kitos paskirties inžiner.statinių J. Basnavičiaus g.2A ir J. Basanavičiaus g. Varėnos m"… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 600.000,00 Eur 21.03.2018
Susisiekimo komunikacijų, kitos paskirties inžinerinių statinių Kalno g., Matuizų k., Matuizų sen., Varėnos r.sav.rekonstravimo ir statybos darbai , Ketvirtis: K2, Kiekis: 168.470,00 Eur 21.03.2018
Kultūros paskirties pastato (bendruomenės namai), Kalno g.2, Matuizų k., Varėnos r. kaptialinio remonto ir aplinkos sutvarkymo darbai , Ketvirtis: K2, Kiekis: 599.897,00 Eur 21.03.2018
Kitos paskirties inžinerinių statinių (rekreacinė zona prie Varėnos upės), Senosios Varėnos k., Varėnos sen., "rangos darbai , Ketvirtis: K2, Kiekis: 105.106,00 Eur 21.03.2018
Kitos paskirties inžinerinių statinių A. Ryliškio g.14, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r.sav.rangos darbai , Ketvirtis: K1, Kiekis: 160.631,00 Eur 21.03.2018
Susisiekimo komunikacijų, A. Ryliškio, Stadiono g.) Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r.sav.rekonstravimo darbai , Ketvirtis: K2, Kiekis: 195.470,00 Eur 21.03.2018
Projekto "Pastato, esančio Pušelės g.11, Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r. atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams" rangos darbai , Ketvirtis: K2, Kiekis: 436.667,00 Eur 21.03.2018
Projekto "Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g.38, Varėnoje, modernizavimas" rangos darbai , Ketvirtis: K3, Kiekis: 294.173,00 Eur 21.03.2018
Projekto "Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (II etapas)" bešeimininkių apleistų pastatų ir griovimo projektų parengimo i… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 208.075,00 Eur 21.03.2018
Mokslo paskirties pastato Vytauto g.29, Varėnos m. rekonstravimo projekto rangos darbai , Ketvirtis: K2, Kiekis: 935.730,00 Eur 21.03.2018
Dainų slėnio (Alytaus g.2 C), Varėnos m.infrastruktūros atnaujinimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams rangos darbai , Ketvirtis: K4, Kiekis: 491.450,00 Eur 21.03.2018
V.Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus pastato V. Krėvės g.3, Subartonys, Varėnos r. rangos darbai , Ketvirtis: K3, Kiekis: 167.770,00 Eur 21.03.2018
Rangos darbai pagal projektą „D2 ir D3 kategorijos Liepų g. ir poilsio infrastruktūros įrengimo Dargužių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav. supapras…, Ketvirtis: K3, Kiekis: 333.000,00 Eur 24.07.2018
Projekto „Mokslo paskirties pastato paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims), Z. Voronecko g. 2, Varėnos m., …, Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 25.07.2018
Projekto „Mokslo paskirties pastato paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims), Z. Voronecko g. 2, Varėnos m., …, Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 25.07.2018
Mokslo paskirties pastato Seinų g. 10, Merkinė, Varėnos r. kapitalinio remonto ir jo aplinkos sutvarkymo darbai, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 25.07.2018
rangos darbai pagal techninį projektą, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 26.07.2018
Projekto „Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“ vaikų lopšelio-darželio pastatų griovimo projekto parengimo ir gri…, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 78.900,00 Eur 01.08.2018
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų parengimo, žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo ir topografinių nuotraukų parengimo paslaugos, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 24.200,00 Eur 10.09.2018
Susisiekimo komunikacijų (A. Ryliškio, Mokyklos ir Stadiono gatvių) Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav. statybos rangos darbai, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 398.912,00 Eur 15.10.2018
Varėnos rajono Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės įrengimo darbai., Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 280.000,00 Eur 17.10.2018
susisiekimo komunikacijų statinių projektų parengimo ir statinių projektų vykdymo priežiūros paslaugos, Ketvirtis: K4, Kiekis: 20.000,00 Eur 07.11.2018
susisiekimo komunikacijų (gatvės) paskirties Malūno ir Kalno g., Rudnios k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., statinio projekto parengimo ir statinio p…, Ketvirtis: K4, Kiekis: 15.000,00 Eur 07.11.2018
Susisiekimo komunikacijų (A. Ryliškio, Mokyklos ir Stadiono gatvių) Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav. statybos rangos darbai., Ketvirtis: K1, Kiekis: ,00 Eur 15.01.2019
Kitos paskirties inžinerinių statinių (rekreacinė zona prie Varėnės upės), Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., statybos rangos darbai, Ketvirtis: K1, Kiekis: ,00 Eur 16.01.2019
Kultūros paskirties pastato Kalno g. 2., Matuizų k., Varėnos r. sav., kapitalinio remonto ir jo aplinkos sutvarkymo darbai, Ketvirtis: K1, Kiekis: ,00 Eur 16.01.2019
darbai pagal supaprastintą statybos projektą (automobilių stovėjimo aikštelės); 75 845,51EUR 25.01.2019
Varėnos miesto ir Senosios Varėnos kaimo asfaltuotų vietinių kelių ir gatvių bei jų sudėtinių dalių (šaligatvių) paprastojo remonto darbai; 280 000EUR; K1;K2 22.02.2019
Planuojama įsigyti rangos darbus pagal projektą „Mokslo paskirties pastato Seinų g. 10, Merkinė, Varėnos r. kapitalinio remonto ir jo aplinkos sutvarkymo darbai“; 392 268EUR; K1;K2;K3 27.02.2019
mokslo paskirties pastato (Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio) Dzūkų g. 11, Varėnos m., Varėnos r. sav., kapitalinio remonto darbai; 270 000EUR; K2;K3 07.03.2019
Žemės sklypo, adresu J. Basanavičiaus g.58, statybos projekto ekspertizės paslaugos (projektas „Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“); 120EUR; K2;K3 15.03.2019
Varėnos miesto kraštovaizdžio tvarkymo darbų techninė priežiūros paslaugos; 2 758EUR; K3 15.03.2019
Barčių k. Pavasario g. ruožo nuo Ramunių iki Rožių g, kapitalinio remonto aprašo ekspertizės paslaugos; 530EUR; K2 15.03.2019
Varėnos miesto kraštovaizdžio tvarkymo darbai; 246 256EUR; K3 15.03.2019
Projekto „Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos laisvų patalpų pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms įrengti“ rangos darbai; 399 929EUR; K2;K3;K4 15.03.2019
Vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ kapitalinio remonto rangos darbų techninės priežiūros paslaugos; 3 484EUR; K2;K3;K4 15.03.2019
Susisiekimo komunikacijų (A. Ryliškio, Mokyklos ir Stadiono gatvių) Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav. statybos rangos darbai; 398 912EUR; K1;K2 15.03.2019
Kompiuteriai; 7 500EUR 15.03.2019
Daugiafunkciai spausdintuvai, skaneriai; 2 400EUR; K1;K2;K3;K4 15.03.2019
Gyvenamojo namo, Vytauto 19A, Varėna, griovimo darbų techninės priežiūros paslaugos; 400EUR; K2 15.03.2019
Kitos paskirties inžinerinių statinių (rekreacinė zona prie Varėnės upės), Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., rangos darbai; 115 160EUR; K1;K2 15.03.2019
Varėnos rajono Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės įrengimo darbų techninės priežiūros paslaugos; 2 500EUR; K1 15.03.2019
Projekto „Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas“ rangos darbai; 258 000EUR; K2;K3;K4 15.03.2019
Statinio dalies (dalinės) ekspertizės paslaugos; 4 000EUR; K1;K2 15.03.2019
Varėnos miesto ir Senosios Varėnos kaimo asfaltuotų vietinių kelių ir gatvių bei jų sudėtinių dalių (šaligatvių) paprastojo remonto darbai.; 280 000EUR; K1;K2 15.03.2019
Žemės sklypo, adresu J. Basanavičiaus g.58, statybos rangos darbų techninės priežiūros paslaugos (projektas „Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“); 1 173EUR; K4 15.03.2019
Administracinės paskirties pastato keitimo į mokslo paskirties (moksleivių kūrybos centro) pastatą, J. Basanavičiaus g. 38, Varėnos m., Varėnos r., sav., kapitalinio remonto darbai; 326 000EUR; K2 15.03.2019
Matuizų k. Statybininkų ir Dzūkų g. statybos darbai; 740 000EUR; K2 15.03.2019
Projekto „Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ projekto parengimo ir rangos darbai; 391 388EUR; K3;K4 15.03.2019
V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus veiklai reikalingi baldai; 32 052EUR; K4 15.03.2019
Administracinės paskirties pastato keitimo į mokslo paskirties pastatą, J. Basanavičiaus g. 38, Varėnos m., Varėnos r., sav., kapitalinio remonto darbų techninės priežiūros paslaugos; 3 294EUR; K2 15.03.2019
Senosios Varėnos k. Stadiono ir Ryliškio gatvių statybos darbų techninės priežiūros paslaugos; 2 308EUR; K2 15.03.2019
Kitos paskirties inžinerinių statinių (rekreacinė zona prie Varėnės upės), Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., statybos rangos darbų techninė priežiūra; 1 152EUR; K2 15.03.2019
Griovimo darbų techninės priežiūros paslaugos; 2 082EUR; K2 15.03.2019
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastato kapitalinio remonto ir statybos sklypo tvarkymo techninės priežiūros paslaugos; 2 063EUR; K2;K3;K4 15.03.2019
Valkininkų mstl. Miškininkų g. (ValVal7) ir vietinės reikšmės kelio Nr. Val49v Valkininkai-Paklėštarė rekonstrukcijos supaprastintas projekto bendrosios ekspertizės paslaugos; 2 115EUR; K4 15.03.2019
Kompiuterinė įranga ir reikmenys (projektas mobili biblioteka); 963EUR; K2 15.03.2019
Varėnos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių kadastrinių matavimų paslaugos; 750 000EUR; K1;K2 15.03.2019
Varėnos miesto ir Senosios Varėnos kaimo želdinių priežiūra; 150 000EUR; K1;K2 15.03.2019
Pastatų, esančių adresu Aušros g.17, Varėna, griovimo darbų techninės priežiūros paslaugos (projektas „Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“); 602EUR; K2;K3;K4 15.03.2019
Matuizų k. Statybininkų ir Dzūkų g. statybos darbų techninės priežiūros paslaugos; 8 000EUR; K2 15.03.2019
Memorialo Dainavos apygardos partizanams atminti tvarkybos darbų techninis projektas ir Koplyčios ir jos prieigų sutvarkymo darbai.; 100 000EUR; K1;K2;K3;K4 15.03.2019
Merkinės mstl. gatvių asfaltavimo darbų projektavimo paslaugos; 84 000EUR; K3 15.03.2019
Susisiekimo komunikacijų Liepų gatvės Krivilių k. ir vietinės reikšmės kelio Vyd-48v Melekonys-Kriviliai Vydenių sen., Varėnos r. sav. paprastojo remonto darbų techninės priežiūros paslaugos; 700EUR; K1 15.03.2019
Susisiekimo komunikacijų projektų bendroji ekspertizė; 2 500EUR; K3 15.03.2019
Barčių k. Pavasario g. ruožo nuo Ramunių iki Rožių g, kapitalinio remonto darbų techninės priežiūros paslaugos; 1 060EUR; K2 15.03.2019
Darbai pagal supaprastintą statybos projektą (Tvenkinio g.); 75 845EUR; K1 15.03.2019
Daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikato ir atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano parengimo paslaugos; 580EUR; K1;K2 15.03.2019
Valkininkų mstl. Miškininkų g. (ValVal7) ir vietinės reikšmės kelio Nr. Val49v Valkininkai-Paklėštarė rekonstrukcijos supaprastinto projekto parengimo paslaugos; (Vertė: 21 755 eur); K2 11.04.2019
Pašalpų, kompensacijų ir kitų socialinių išmokų išmokėjimo Varėnos miesto ir rajono teritorijoje gyvenantiems asmenims pašto skyriuje ar asmens namuose paslaugos; (Vertė: 74 380 eur); K2 17.04.2019
Globos namų veiklai skirtų baldų komplekto pirkimas (su pristatymu ir montavimu); (Vertė: 3 099 eur); K2;K3 09.05.2019
Globos namų veiklai skirtos įrangos komplektas (su pristatymu ir montavimu); (Vertė: 8 464 eur); K2;K3 09.05.2019
Vaikų žaidimo aikštelės įrengimo projektavimo paslaugos.; (Vertė: 2 370 eur); K3;K4 12.07.2019
Privažiavimo prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų paprastojo remonto aprašų parengimas.; (Vertė: 7 438 eur); K3;K4 12.07.2019
Varėnos rajono vietinės reikšmės kelių pagrindų sustiprinimo darbai; (Vertė: 100 000 eur); 2019-07-24 19.07.2019
Asbesto turinčių gaminių surinkimo Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, transportavimo ir šalinimo paslaugos; (Vertė: 55 000 eur); K3;K4 19.07.2019
Varėnos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų remonto darbai; (Vertė: 90 000 eur); K3;K4 23.07.2019
Varėnos r. savivaldybės valdomų Varėnos miesto miškų priežiūros ir tvarkymo paslaugos; (Vertė: 84 700 eur); 2019-07-26 25.07.2019
Vietinės reikšmės kelio Mer-87v Kelias į apžvalgos bokštą kapitalinio remonto darbai; (Vertė: 40 000 eur); 2019-07-26 29.07.2019
Transporto nuomos paslaugos; (Vertė: 45 000 eur); K3;K4 29.07.2019
Mobiliosios aplikacijos sukūrimo paslaugos; (Vertė: 19 008 eur); K3 19.08.2019

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00